Jemen er et krigsherjet land på randen av en sultkatastrofe. De ba om bistand for to uker siden, og nå øker prisene på sårt tiltrengte forsyninger. Foto: Hani Mohammed / AP /NTB
Jemen er et krigsherjet land på randen av en sultkatastrofe. De ba om bistand for to uker siden, og nå øker prisene på sårt tiltrengte forsyninger. Foto: Hani Mohammed / AP /NTB

– Putin har skapt en global matkrise

Ukraina var verdens kornkammer. Konflikten er en trussel mot den globale matsikkerheten, og matmangelen kan forverre andre pågående konflikter, ifølge flere av FN-delegatene på tirsdagens møte.

En fremtidig sultkatastrofe var tema på møtet i FNs sikkerhetsråd tirsdag. I møtereferatet tar delegatene for seg de fatale konsekvensene krigen i Ukraina kan få for matsikkerheten i verden.

– Verre enn noe vi har sett siden andre verdenskrig

De ukrainske bøndene som tidligere produserte mat, kjemper nå mot russere, advarte David Beasley, leder for FNs matprogram. Allerede nå stiger matprisene kraftig. Beasleys FN-program arbeidet allerede med å skaffe mat til 125 millioner mennesker verden over før invasjonen i Ukraina. Nå pekte både han og andre delegater i FN på en rekke konfliktområder som kan bli rammet i første rekke når matprisene stiger.

– Det kan ramme hardere globalt enn noe vi har sett siden andre verdenskrig, advarte han. Han pekte på konfliktområder som Yemen, der 8 millioner mennesker akkurat mistet halve matforrådet sitt.

Også Egypt rammes hardt, for de får normalt 85 % av korn fra Ukraina, og Libanon får normalt 81 %, ifølge Beasley.

FN-ambassadør Mona Juul russlands FN-ambassadør Vasily Nebenzya på møte i sikkerhetsrådet Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters / NTB
FN-ambassadør Mona Juul russlands FN-ambassadør Vasily Nebenzya på møte i sikkerhetsrådet Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters / NTB

94 skipslaster når ikke frem

Til sammen produserer Russland og Ukraina 30 % av verdens hveteforråd, 20 % av kornet, om lag 80 % av solsikkeoljen. Verdens matvareprogram kjøper også halvparten av alt kornet Verdens matprogram kjøper inn er fra Ukraina, ifølge Baisley. Dette vil merkes når kornhøsten ikke kommer, men allerede nå er det prekært.

Den amerikanske statssekretæren slutter seg til bekymringen, og påpeker at Russland har bombet minst tre sivile skip på vei ut i Svartehavet, og at de blokkerer Ukrainas havner slik at de ikke kan eksportere mat. Det skal ligge 94 skip der som ikke når frem til Middelhavet med kornlaster, sier hun til CNN, og hun legger til:
– Putin har skapt en global matkrise med krigen i Ukraina.

Ukraina og Russland produserer til sammen 20 prosent av verdens kornforråd. Foto: Vidar Ruud
Ukraina og Russland produserer til sammen 20 prosent av verdens kornforråd. Foto: Vidar Ruud

Russland hevder sanksjonshysteri forårsaker matkrisen

møtet i FNs sikkerhetsråd tirsdag svarte den russiske delegaten Vassily Nebenzia med å peke på vestlige sanksjoner som årsaken til matvarekrisen. Delegaten mente også at det var urimelig at et forslag fra Russland som innebar mer humanitær hjelp til Ukrainere. Også Kinas representant uttrykte bekymring for sanksjonene og måten det påvirker utviklingsland.

Mat, drivstoff og gjødsel blir dyrere

Norges representant Mona Juul pekte på at konfliktområder blir hardt rammet: Syria, Afghanistan, Jemen, Ethiopia og Sør-Sudan sliter allerede med usikker matforsyning, og nå rammes de hardt av at mat, drivstoff og gjødsel blir dyrere.

Også generalsekretær i Flyktningehjelpen Jan Egeland er svært bekymret for hva krigen i Europa betyr for krigsherjede land.

– Prisene går gjennom taket. Drivstoff er mye dyrere. Våre operasjoner har blitt mye mer kostbare. Samtidig ser vi at noen giverland omdisponerer midler fra de fattigste landene i Europa, sier han til nyhetsbyrået AP.

Inngangen til Ramadan i april

Observatører frykter at kornmangel kan føre til matopprør i Midtøsten og Afrika. Kornprisen er allerede høyere nå enn da matopptøyer utløste den arabiske våren i 2007–2008.

Matprisene stiger allerede som et resultat av usikkerheten. Det kaster skygger over ramadanfeiringen som begynner i april, blant annet på Gaza, der matprisene har skutt i været.

Våpene må tie

Joyce Msuya, som tirsdag orienterte sikkerhetsrådet om Ukraina var helt klar på at krigens omfattende og alvorlige konsekvenser måtte sikkerhetsrådets mål være enkelt:

– Våpnene må tie for at liv skal reddes, sa hun til sikkerhetsrådet. Og da siktet hun også til de sårbare områdene som nå rammes av matmangel.

Relatert