Brukte ett år på å pusse opp drømmehuset. Så kom sjokket

Det unge paret kjøpte småbruket for ett år siden. Siden har de brukt dag og natt på å pusse opp og gjøre det beboelig. Men nå truer en ny motorvei hele prosjektet.

Først et halvt år etter at de hadde kjøpt gården, fikk det unge paret høre om planene for en ny motorveitrasé gjennom den lille Høylandsdalen i Lyngdal. Det var da forslagene til ny trasé for ny E39 ble presentert.

Med gråten i halsen forteller Vibeke Abusland (21) om hvordan de hver dag etter jobb har dratt til huset for å pusse opp. Daniel Emil Hovden er tømrer, og sammen har de lagt ned et betydelig arbeid for å pusse opp den hundre år gamle bygningen.

Da planene for ny vei ble presentert, fikk de sjokk.

– Dette er helt forferdelig. Da vi kjøpte, var planene at veien skulle gå på andre siden av dalen. Men så kom det nye planer, og nå vil motorveien dele gården i to, sier Abusland med tårer i øynene.

Nå har de akkurat flyttet inn, men gleden ved det nye huset er erstattet av usikkerhet og fortvilelse. Planen var å bo på landet, tett på naturen, kanskje med noen sauer og geiter i fjøset. Nå er disse planene lagt på is.

– Det ser mørk ut nå. Og hadde vi visst dette hadde vi jo aldri kjøpt dette småbruket, sier Daniel Emil, som frykter at de ikke vil bli kompensert for verditapet av eiendommen.

Alternativer finnes

Nye Veier har lagt fram en plan for hvor de vil bygge E39 videre fra Lyngdal og gjennom Kvinesdal kommune. Alternativet de foreslår går rett gjennom den idylliske Høylandsdalen i Lyngdal, der flere familier bor, blant dem Daniel og Vibeke. De mener en firefelts motorvei igjennom dalen vil ødelegge idyllen og boområdet.

Men det finnes andre alternativer.

Både en tunell gjennom åsen eller gjenbruk av den gamle E39-traséen vil kunne redde Høylandsdalen. Men denne traseen kan bare bygges til å kjøre i 90 km/t.

IDYLLEN KAN RYKE: Idyllen i Høylandsdalen ryker hvis nye E39 legges igjennom dalen. Foto: Kristian Myhre / TV 2
IDYLLEN KAN RYKE: Idyllen i Høylandsdalen ryker hvis nye E39 legges igjennom dalen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Den gamle veien ble åpnet i 2006. Strekningen består av syv tuneller og en bro over Fedafjorden i Kvinesdal kommune. Ifølge Nye Veier kan denne veien gjenbrukes og opprustes til å kunne kjøres på i 90 km/t. Det vil spare staten og Norge for 140 millioner kroner, spare store naturinngrep, redusere energiforbruket og redde gården til Daniel og Vibeke. Men Nye Veier foretrekker å bygge en ny vei som tåler 110 km/t og har foreslått traseen gjennom Høylandsdalen, og å bygge ny tunell og ny bro over Fedafjorden.

Vil ha 110 km/t

Det samme vil Kommunestyret i Lyngdal, som er reguleringsmyndighet. De skal vedta reguleringsplanen i løpet av året. Ordføreren vil ha 110 km/t på veien gjennom bygda.

– Lokalpolitikerne her i Lyngdal vil ha en sammenhengende vei gjennom Lyngdal der vi kan kjøre i 110 km/t, sier ordfører Jan Kristensen (H) til TV 2.

Også Nye Veier vil bygge ny vei som tåler 110 km/t. De viser til at det foreligger et regelverk fra Vegdirektoratet som gir føringer for utforming av veier. Disse føringene betyr firefelts vei med fartsgrense på 110 km/t, skriver Nye Veier i en e-post til TV 2.

Det samme vil samferdselsministeren. Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til TV 2 at planene som er laget innebærer firefelts vei.

– Når man har planlagt disse prosjektene, har man allerede gjort en vurdering av samfunnsnytten. Derfor er det noen ganger riktig å bygge for 110 km/t og firefelts veier, sier Nygård til TV 2.

VIL HA 110: Ordfører i Lyngdal Jan Kristensen vil ha 110 km/t gjennom Lyngdal, selv om det går på bekostning av både dyr og mennesker. Foto: Kristian Myhre / TV 2
VIL HA 110: Ordfører i Lyngdal Jan Kristensen vil ha 110 km/t gjennom Lyngdal, selv om det går på bekostning av både dyr og mennesker. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Flere reagerer

Men flere reagerer nå på at naturen ofres for at at fartsgrensen som Frp innførte i 2014 skal beholdes. Naturvernforbundet mener det er galskap å ikke gjenbruke den gamle veien og unngå store naturinngrep, samtidig som man sparer masse penger.

– Dette er et ødeleggende prosjekt. Denne veibyggingen krever enormt med areal, enten det er matjord eller natur. Dessuten koster det enormt mye å bygge, penger som man kunne ha brukt til å vedlikeholde dagens veier, sier Truls Gulowsen, som er leder i Naturvernforbundet.

Og han får støtte, både fra Norges Automobilforbund, NAF og Norsk Bondelag. Sammen har de skrevet et brev til Samferdselsdepartementet der de ber om at farten senkes til 90 km/t på framtidige prosjekter. Bondelaget er opptatt av at både natur og matjord spares ved lavere hastighet.

– Firefelts motorvei krever altfor mye areal, sier styremedlem Audhild Slapgård i Norsk Bondelag.

De vil derfor at man i framtida reduserer farten, både for å redde matjord og klima.

– Vi klarer oss fint med 90 km/t og vi har et ansvar for vern av natur og matjord. Dette er enkle grep for å spare både klima, areal og jordbruksområder, sier Slapgård til TV 2.

Ny bru

Naturvernforbundet i Agder har engasjert seg i saken, og leder Peder Johan Pedersen mener den gamle brua over Fedafjorden holder i massevis. Han forteller at planene helt fram til 2014 var å beholde den gamle veien også i framtida og utbedre den til 90 km/t. Men etter at Frp kom i regjering i 2013, ble alt endret.

– Planene her er at dette skal bli en lokalvei, sier Pedersen og skuer opp mot brua over Fedafjorden, som sto ferdig i 2006. Den gang kostet brua, veien og sju tuneller 1,3 milliarder kroner.

Nye Veier, som bygger veien, er enige i at veien kan utbedres til å tåle 90 km/t. Men i en epost til TV 2 skriver de at det er mer samfunnsnyttig å bygge ny bru og ny vei, noe Pedersen i Naturvernforbundet synes er rart.

– For oss er dette et sinnsykt prosjekt. Verdens ledere gjennom FN har bedt oss om å redde klima og naturen. Og da må vi gjenbruke eksisterende veier, sier Pedersen.

– Helt galimatias, mener Arild Hermstad i MDG. Se video:

Han klarer ikke å forstå at man har disse planene som bidrar til enorme naturinngrep. Han forteller at trafikkgrunnlaget heller ikke er til stede.

– Det går 5000 biler i døgnet gjennom her. Tidligere var veinormalen at man måtte ha 12 000 per døgn for å bygge fire-felts motorvei, sier han om det han kaller absurde veiplaner.

Nå håper han at Lyngdal og Kvinesdal kommune tar ansvar. De må be om nye planer der de gir føringer for gjenbruk og utbedring av eksisterende veier.

GJENBRUK. Peder Johan Pedersen leder Naturvernforbundet i Agder. Han vil ha gjenbruk av både brua over Fedafjorden og store deler av veien som sto ferdig i 2006. Foto: Kristian Myhre / TV 2
GJENBRUK. Peder Johan Pedersen leder Naturvernforbundet i Agder. Han vil ha gjenbruk av både brua over Fedafjorden og store deler av veien som sto ferdig i 2006. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Fedafjorden ligger i Kvinesdal kommune og det er de som avgjør om den gamle brua skal gjenbrukes. Eller om det skal bygges ny.

Hjortetråkk

Men dyrelivet i området kan bidra til å redde Høylandsdalen. For et av de største hjortetråkkene i landet går tvers igjennom området. En ny motorvei vil fungere som et effektivt stengsel for hjorten og ødelegge for vandringene ned til vinterbeite ved kysten. Og tilbake til heia om våren. Hjortejeger Svein Hovden sier at den forrige veien som ble åpnet i 2006, ødela mye. Men den nye motorveien vil være katastrofe for dyra. Både hjort, elg og rådyr bruker området som trekkveier til og fra sommerbeite.

– Denne nye veien blir en tragedie for både mennesker og dyr, den vil fungere som en Berlinmur som effektivt forhindrer dyrenes trekkruter, sier han til TV 2.

Han bor i området, er selv hjortejeger og bruker heia og naturen til både jakt og rekreasjon. Tellinger viser et trekk på over 500 hjort som vandrer frem og tilbake hver høst og vår gjennom området der veien er planlagt. Nå håper han at kommunestyrepolitikerne tar til vettet.

JEGER: Svein Hovden bruker mye tid i heia der det nå planlegges ny fire-felts motorvei. Foto: Kristian Myhre / TV 2
JEGER: Svein Hovden bruker mye tid i heia der det nå planlegges ny fire-felts motorvei. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vi kommer til å stå på for å forsøke å få politikerne til å forlange gjenbruk av den gamle veien, selv om dette betyr at farten blir 90 km/t, sier han mens han viser TV 2 rundt i området.

Kommunestyret i Lyngdal vil behandle reguleringsplanen i løpet av året. Men avgjørelsen om ny bro eller ikke over Fedafjorden er det Kvinesdal kommune som bestemmer. De vil ta stilling til trasévalg til neste år.

Relatert