VIL LÆRE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at det er viktig at myndighetene kan lære og forbedre sitt arbeid med krisehåndtering og beredskap. Foto: Javad Parsa/ NTB
VIL LÆRE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at det er viktig at myndighetene kan lære og forbedre sitt arbeid med krisehåndtering og beredskap. Foto: Javad Parsa/ NTB

Ny ekspertgruppe skal evaluere håndteringen av koronapandemien

Regjeringen oppretter en ny ekspertgruppe som skal evaluere pandemihåndteringen samlet sett.

Dette skriver regjeringen i en pressemelding mandag kveld.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at regjeringen vil ha dialog med de parlamentariske lederne på Stortinget om sammensetningen av ekspertutvalget.

– Vi vil foreslå at utvalget består av personer med kunnskap om blant annet nasjonal beredskap, psykisk og fysisk helse, minoriteter, jus, økonomi og arbeidsliv. Håndteringen i Norge bør også sammenlignes med håndteringen i andre land, sier Kjerkol.

Ekspertutvalget skal ta utgangspunkt i de to rapportene fra Koronakommisjonen, og bygge videre på relevante deler av disse når det er hensiktsmessig.

Koronakommisjonen del I og II går bare frem til 31. oktober 2021.

– For at myndighetene kan lære og forbedre sitt arbeid med krisehåndtering og beredskap er det viktig at også perioden etter 31. oktober 2021 blir evaluert. Samtidig er det viktig med en samlet evaluering av hvordan pandemien har vært håndtert siden starten, med blikk på hele landet, sier Kjerkol.

I tillegg til å evaluere pandemihåndteringen samlet sett skal ekspertgruppen også evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022.

Relatert