HISTORISK VEDTAK: Stortingsrepresentanter Marian Hussein og Kari Elisabeth Kaski fra Oslo SV søndag. Foto: Gorm Røseth / TV 2
HISTORISK VEDTAK: Stortingsrepresentanter Marian Hussein og Kari Elisabeth Kaski fra Oslo SV søndag. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Oslo SV med historisk Nato-vedtak

SVs største fylkeslag åpner for å endre standpunkt i Nato-spørsmålet.

Oslo SV har søndag vedtatt å åpne for å endre sitt standpunkt til Nato-medlemskap, og sier nå ja til Nato-debatt.

Med søndagens vedtak går startskuddet for en historisk debatt, som kan ende med at Sosialistisk Venstreparti nasjonalt blir et ja til Nato-parti.

Dersom partiet ender med å endre standpunkt vil det være en grunnleggende politisk helomvending.

Selve bakgrunnen for at SVs forgjenger ble grunnlagt var misnøyen med Arbeiderpartiets utenrikspolitikk under den kalde krigen, og opposisjon mot norsk Nato-medlemskap har vært helt sentral i partiets politikk.

– Rystet

– Årsmøtet til SV er rystet over situasjonen i Ukraina og vi er tydelige på at det viktigste nå er å vise solidaritet med Ukraina. Samtidig har det vært viktig å diskutere hvordan vår sikkerhets- og alliansepolitikk står seg i lys av situasjonen i Europa nå, sier leder for Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

RYSTET: Oslo SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll sier den nye sikkerhetspolitiske situasjonen gjør Nato-debatt aktuelt. Foto: Gorm Røseth / TV 2
RYSTET: Oslo SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll sier den nye sikkerhetspolitiske situasjonen gjør Nato-debatt aktuelt. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Eidsvoll sier det derfor var naturlig for årsmøtet å be partiet ta initaitiv til en bred debatt, og at det vil bli en del av prosessen rundt et nytt prinsipprogram.

– SV sin sikkerhetspolitikk har stått seg godt gjennom tiden, dette har vi sett gjennom flere mislykkede Nato-kriger utenfor vårt kontinent. Men nå har vi en autoritær stormakt som driver fullskala invasjonskrig i et selvstendig europeisk land, med en demokratisk valgt regjering. Det gjør at vi har en helt ny situasjon å forholde oss til, ser Oslo SV-lederen.

Men om det blir Nato-ja fra SV, blir opp til moderpartiet.

– Årsmøtet har ikke konkludert i spørsmålet om Nato-medlemskap, det er det landsmøtet som må gjøre.

Nye toner

Det er ikke bare i Oslo SV det er nye toner. I en kronikk i VG lørdag går en rekke prominente SV-politikere inn for å endre partiets Nato-standpunkt.

Kari Elisabeth Kaski fra Oslo SV er tydelig på motivasjonen for standpunktet:

MØTE SØNDAG: Oslo SV holdt søndag møte der Nato-spørsmålet ble diskutert. Foto: Gorm Røseth / TV 2
MØTE SØNDAG: Oslo SV holdt søndag møte der Nato-spørsmålet ble diskutert. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er helt selvsagt at Russlands angrep på Ukraina endrer veldig mye i internasjonal og europeisk sikkerhetspolitikk. Vi må diskutere konsekvensene av det, særlig i SV som er et parti med internasjonale perspektiver, sa hun til Dagsavisen før helgen.

Et endret standpunkt kan først skje på partiets neste ordinære landsmøte, som skal avholdes fra 17. til 19. mars 2023.