HARDT PRESSET: Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. Foto: Thomas Evensen / TV 2
HARDT PRESSET: Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Tajik sier hun var pendler: Kan bare dokumentere sju hjemreiser det første året

Arbeidsminister og Ap-nestleder Hadia Tajik fikk skattefri pendlerbolig I Oslo fordi hun la frem en leiekontrakt hun aldri brukte i Stavanger. Istedet bodde hun hos sine foreldre, sier hun. Men det første året som politisk rådgiver i regjeringen var hun sjelden hjemme, viser dokumenter TV 2 har fått innsyn i.

«Jeg var pendler i denne perioden.»

Det skriver arbeidsminister Hadia Tajik i en e-post til TV 2

Siden onsdag forrige uke har hun nektet å stille til intervju med TV 2 om pendlerboligsaken. VG avslørte forrige søndag at Tajik hadde fått skattefri pendlerbolig etter å ha levert inn en leiekontrakt for en bolig hun aldri benyttet seg av.

Isteden hevder Tajik at hun hadde utgifter til bolig hjemme hos sine foreldre, hvor hun etter hvert ble bostedsregistrert. Tajik svarer ikke på hva disse utgiftene kan ha vært, men sier de kunne være snakk om et par tusen kroner i måneden.

TV 2 har bedt om innsyn i reiseregningene fra perioden Tajik var politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i Stoltenberg II-regjeringen, fra 1. desember 2006 til 22. februar 2008.

Oversikten viser at Tajik i løpet av sitt første år kun kan dokumentere å ha pendlet hjem til Stavanger sju ganger.

TV 2 har også bedt om tilsvarende oversikter fra Statsministerens kontor og Justis- og beredskapsdepartementet, hvor Tajik også var politisk rådgiver i perioden frem til 31. desember 2008.

Inkluderes pendleaktiviteten frem til årsskiftet 2008/2009 er antallet reiser hjem til Stavanger 18 ganger på 24 måneder. Det tilsvarer 0,75 ganger i måneden.

For å kunne bli regnet som pendler må du ifølge Skatteetaten som hovedregel reise hjem i snitt minst hver tredje uke.

«Jobben min var i Oslo. Samtidig var det viktig for meg å ha et fotfeste i Rogaland. Jeg var hjemme når jeg kunne, og hadde verv på vegne av Rogaland, blant annet i AUF. Når jeg var i mitt hjemfylke var jeg hos mine foreldre.» skriver Tajik i en e-post til TV 2.

Kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas skriver i en e-post til TV 2 dette om oversikten TV 2 har fått innsyn i:

«Oversikten over reiser er basert på den informasjon som er tilgjengelig fra et tidligere regnskapssystem. Dette gjør det vanskelig å identifisere alle reiser daværende politisk rådgiver Tajik har foretatt i disse tidsrommene. Oversikten kan derfor ikke brukes som dokumentasjon på antall pendlerreiser eller reiser til Rogaland i den angitte perioden.»

Tajik skriver til TV 2 at hun bidro økonomisk til hjemmet hos sine foreldre også i de periodene hun ikke var hjemme, men i Oslo.

«Jeg bidro økonomisk både når jeg var hjemme og ved kontooverføringer mens jeg var i Oslo. Etter at jeg fikk god inntekt som politisk rådgiver ble det naturlig at jeg tok min del av utgiftene. Mitt beste anslag er at det er snakk om noen tusenlapper i måneden og at det i perioder har vært mer enn dette og i perioder har vært mindre enn dette.» skriver Tajik.

Relatert