FØLGER SITUASJONEN: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold tror at Russlands fokus hva gjelder etterretningsmål i Norge kan endre seg i lys av konflikten. Foto: Rune Blekken / TV 2
FØLGER SITUASJONEN: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold tror at Russlands fokus hva gjelder etterretningsmål i Norge kan endre seg i lys av konflikten. Foto: Rune Blekken / TV 2

PST: Tror Russland fokuserer mer på ett område i Norge

NYDALEN (TV 2): Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at trusselnivået i Norge ikke er forhøyet i lys av krigen i Ukraina. Likevel er de tydelige på at Russland kan komme til å spisse sin etterretning mot Forsvaret.

Mandag ettermiddag ble det hasteinnkalt til pressekonferanse i Justisdepartementet i Oslo.

Justisminister Emilie Enger Mehl opplyste om at trusselbildet i Norge er uendret, men at regjeringen følger situasjonen tett.

I den forbindelse er PST og politiet blitt bedt om å opprette en egen enhet som skal følge situasjonen nøye.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold er tydelig på at situasjonen kan endre seg raskt.

– Grunnen til at vi sier at trusselnivået nå er omtrent som før, er at det har vært stor etterretningsaktivitet mot Norge. Vi kjenner til nettverksangrep mot akademiske institusjoner og andre samfunnsinstitusjoner. Vi vet også at det er stor etterretningsaktivitet mot enkelte lands diplomati, sier han til TV 2.

Peker på ett område

PST-sjefen tror imidlertid at Russlands fokus knyttet til etterretning kan endre seg og bli mer spisset i lys av konflikten.

– Det kan endre seg i den forstand at noen av etterretningsområdene får mye større oppmerksomhet enn det har fått tidligere. Det er klart at forsvarsinnretningen vil være viktig dersom det blir en skarpere situasjon, sier Sjøvold.

– Altså at Russland vil være mer interessert i informasjon om det norske Forsvaret?

– Det er de nok allerede, men det kan hende at etterretningsaktiviteten endres for å kartlegge dette på en enda dypere og mer detaljert måte, sier Sjøvold.

– Kan være ting vi ikke har tenkt på

PST har i sine trusselvurderinger advart mot etterretning mot mål som Forsvaret, olje og gass og tunge vitenskapelige miljøer som produserer kunnskap.

– Men det kan være ting vi ikke har tenkt på, og det skal vi prøve å detektere godt nå.

Norge, og en rekke andre land, innfører nå strenge sanksjoner mot Russland.

– Hvordan tror du det vil påvirke Russlands fiendebilde av oss?

– Det får vi se. Jeg har ingen klar oppfatning av det, men Norge har en tydelig røst, og så får vi være oppmerksomme på at vi har markert oss ganske klart.