ANMELDTE DOMMER: Ole Christian Torkildsen anmeldte sorenskriver Ole Ingar Ødegård etter at han fikk vite at dommeren hadde et hemmelig forhold til et sentralt vitne for motparten i en barnefordelingssak. Foto: Eva Berg
ANMELDTE DOMMER: Ole Christian Torkildsen anmeldte sorenskriver Ole Ingar Ødegård etter at han fikk vite at dommeren hadde et hemmelig forhold til et sentralt vitne for motparten i en barnefordelingssak. Foto: Eva Berg
Tiltale og påstand fra statsadvokat:

Dommer løy for retten - kan få historisk fengselsstraff

Sorenskriver hemmeligholdt et kjærlighetsforhold til en barnevernansatt kvinne som skulle vitne i en barnefordelingssak. Statsadvokaten har tiltalt mannen for falsk forklaring og han risikerer inntil to års fengsel.

Et hemmelig kjærlighetsforhold, et anonymt brev og flere avslørende SMS-meldinger.

En sorenskriver er tiltalt for å lyve i lagmannsretten om sitt forhold til et vitne i en sak han behandlet.

Sorenskriveren skulle ansettes som dommer i lagmannsretten, men prosessen ble stoppet etter at saken havnet på statsminister Erna Solberg sitt bord.

Nå risikerer sorenskriver Ole Ingar Ødegård i stedet fengselsstraff.

Unik sak

– At en dommer lyver for domstolen er en unik sak. Jeg har ikke hørt om noe tilsvarende, sier advokat Sjak Haaheim.

Haaheim representerer Ole Christian Torkildsen som tapte barnefordelingssaken som sorenskriver Ødegård behandlet høsten 2018.

ANMELDTE SORENSKRIVEREN: – Etter tingrettsdommen mottok jeg et anonymt brev med opplysninger om at sorenskriveren hadde et forhold til den kvinnelige barnevernsansatte, forteller Torkildsen til TV 2. Foto: Eva Berg
ANMELDTE SORENSKRIVEREN: – Etter tingrettsdommen mottok jeg et anonymt brev med opplysninger om at sorenskriveren hadde et forhold til den kvinnelige barnevernsansatte, forteller Torkildsen til TV 2. Foto: Eva Berg

Sorenskriver Ole Ingar Ødegård er tiltalt etter straffelovens § 365, for i et dokument ha gitt en uriktig erklæring. Straffesaken starter i Hordaland tingrett tirsdag 1. mars.

Nekter straffskyld

Ødegård har hele tiden benektet at hans forklaring til lagmannsretten var uriktig, og nekter straffskyld.

Ødegård representeres av Schjødt-advokaten Halvard Helle.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, understreker Helle overfor TV 2.

Hemmelighold

Det hele startet med en barnefordelingssak mellom to foreldre som var uenige og konflikten havnet i domstolen.

Sorenskriveren er tiltalt for å ha hemmeligholdt et forhold han hadde til en kvinnelig barnevernsansatt som var med å utarbeide en rapport som var kritisk til barnefar. Rapporten var en del av saksdokumentene i saken.

Kvinnen var inntil kvelden før rettssaken startet, ført opp som vitne for mor.

Nordmøre tingrett avsa desember 2018 en dom i mors favør. Barnefar anket dommen til lagmannsretten.

Anonymt brev

– Etter tingrettsdommen mottok jeg et anonymt brev med opplysninger om at sorenskriveren hadde et forhold til den kvinnelige barnevernsansatte. Hun var ikke bare på barnemorens vitneliste, men også en viktig premissgiver for dokumentasjonen som ble tilbudt til selve barnefordelingssaken, sier Ole Christian Torkildsen.

Torkildsen fikk vite at sorenskriveren fra 2018 frem til november 2020 skal ha hatt et kjæresteforhold med kvinnen som var ansatt i barnevernet samtidig som hun var saksbehandler i samværssaken som Ødegård senere pådømte.

Torkildsen krevde da at tingrettsdommen ble opphevet fordi han mente sorenskriver Ødegård var inhabil.

Havnet i lagmannsretten

FROSTATING LAGMANNSRETT: Sorenskriver Ødegård forklarte seg skriftlig for Frostating lagmannsrett. Statsadvokaten i Hordaland mener Ødegård uttalte seg uriktig og har tiltalt ham for å ha gitt en uriktig erklæring. Foto: Arne Rovick
FROSTATING LAGMANNSRETT: Sorenskriver Ødegård forklarte seg skriftlig for Frostating lagmannsrett. Statsadvokaten i Hordaland mener Ødegård uttalte seg uriktig og har tiltalt ham for å ha gitt en uriktig erklæring. Foto: Arne Rovick

I forbindelse med forberedende ankebehandling av barnefordelingssaken til Frostating lagmannsrett i oktober 2019, fremmet Torkildsen en habilitetsinnsigelse mot sorenskriver Ødegård.

Frostating lagmannsrett som skulle ta stilling til om dommeren var inhabil, mottok en skriftlig forklaring fra sorenskriver Ødegård hvor han skriver følgende:

«Jeg hadde en relasjon til (anonym) på det private plan i en periode da jeg arbeidet som kommuneadvokat, og har sporadisk møtt henne så sent som i 2017.»

«Under foreldretvistens behandling i tingretten høsten 2018 tenkte jeg ikke på relasjonen til (anonym) som problematisk».

Til Frostating lagmannsrett opplyste Ødegård at han ikke hadde hatt møter med kvinnen siden 2017. Dermed kom lagmannsretten til at sorenskriveren var habil til å dømme i barnefordelingssaken.

Avslørende SMS`er

Avisen Tidens Krav fikk kontakt med den kvinnelige barnevernsansatte. Til avisen forteller kvinnen at hun mottok over 1.100 tekstmeldinger fra sorenskriveren det første halvåret i 2018.

Kvinnen fortalte at de to hadde et forhold som strakk seg mye lengre enn det sorenskriveren hadde erkjent i sin erklæring til lagmannsretten den 25. oktober 2019.

HORDALAND TINGRETT: Tirsdag 1. mars åpner straffesaken hvor sorenskriver Ole Ingar Ødegård er tiltalt for Foto: Chris Ronald Hermansen
HORDALAND TINGRETT: Tirsdag 1. mars åpner straffesaken hvor sorenskriver Ole Ingar Ødegård er tiltalt for Foto: Chris Ronald Hermansen

I følge Tidens Krav avtalte sorenskriver Ødegård et såkalt planmøte med partene 6. juli 2018, i forkant av selve rettssaken.

Sorenskriveren nevnte da ikke noe om relasjonen til den barnevernsansatte kvinnen og at han hadde avtalt på SMS å møte henne bare fire dager tidligere.

Etter Torkildsen ble kjent med dette politianmeldte han forholdet til Riksadvokaten.

– Da domstolsadministrasjonen ikke tok tak i dette, så valgte jeg selv å politianmelde saken, sier Torkildsen.

Han mener Domstoladministrasjonen har vært påfallende passiv i saken.

– En skal ha tillit til domstolene. Og når en opplever at de nærmest feier saken under teppet, fremfor å vise handlekraft mener jeg at en må stille spørsmål ved rettssikkerheten og rettssystemet, sier Torkildsen til TV 2.

Han mener en må kunne stole 100 prosent på at domstolene til enhver tid følger gjeldende rettspraksis i grunnloven og at lovverket følges.

Innstilt som lagmannsrettsdommer

I mars 2021 søkte sorenskriver Ole Ingar Ødegård på stillingen som dommer i Frostating lagmannsrett.

Men samtidig var han anmeldt til Riksadvokaten for å ha gitt uriktig forklaring til samme lagmannsrett.

I mai 2021 innstilte et enstemmig innstillingsråd i Domstoladministrasjonen sorenskriver Ødegård som ny lagdommer i Frostating lagmannsrett. Dette til tross for kjennskap til at Ødegård da var underlagt politietterforskning for brudd på straffeloven.

– Jeg reagerte på det og kontaktet Domstoladministrasjonen, men de fant ikke grunn til å gjøre noen tiltak i saken.

På statsministerens bord

Etter at politiet åpner etterforskning mot Ødegård blir Torkildsen kjent med at Ødegård skulle innstilles som ny lagdommer ved Frostating lagmannsrett av Kongen i statsråd fredag den 11. juni 2021.

KONTAKTET ERNA SOLBERG: Like før sorenskriver Ødegård skulle innstilles som ny lagdommer av Kongen i statsråd, kontaktet Ole Christian Torkildsen statsministerens konttor (SMK).. Foto: Hanna Johre
KONTAKTET ERNA SOLBERG: Like før sorenskriver Ødegård skulle innstilles som ny lagdommer av Kongen i statsråd, kontaktet Ole Christian Torkildsen statsministerens konttor (SMK).. Foto: Hanna Johre

To dager før, den 9. juni2021, kontaktet Torkildsen statsministerens kontor (SMK) og skrev følgende i en epost:

«Statsminister Erna Solberg v/regjeringen informeres herved om at sorenskriver Ødegård er politianmeldt for brudd på straffelovens § 221».

Torkildsen fikk svar tilbake hvor han ble informert om at saken skulle oversendes Justisdepartementet.

Prosessen ble stoppet i tolvte time. Ødegård ble ikke utnevnt som lagdommer.

– Ser alvorlig på saken

I desember 2021 tiltaler statsadvokatene i Hordaland sorenskriver Ole Ingar Ødegård i Nordmøre tingrett for uriktig forklaring til lagmannsretten om forholdet til en barnevernsansatt.

I en pressemelding skriver Domstoladministrasjonen at den forholder seg til påtalemyndighetens vedtak, og ser alvorlig på saken.

«Folk skal ha tillit til at eventuelle straffbare forhold blir fulgt opp, og at det blir reagert der det er grunnlag for det.»

Utnevnelsen av sorenskriver Ødegård, som i mai 2021 ble innstilt til stillingen som lagdommer i Frostating lagmannsrett, ble da av domstolsadministrasjonen i juni 2021 satt på vent i påvente av den pågående etterforskningen.

Opptatt av rettssikkerhet

Torkildsen mener det er påfallende og urovekkende å se hvor lenge domstolsystemet forholdt seg passivt i saken til en dommer som i dag står tiltalt for å ha løyet for retten.

– Jeg er opptatt av rettssikkerheten blir ivaretatt. Det har vært en hard og lang kamp for å få Ødegård-saken for domstolen. Både Frostating lagmannsrett som i sin tid behandlet habilitets klagen min og Domstolsadministrasjonen som fikk oversendt opplysninger om hans brudd på straffeloven ville ikke følge opp saken videre, forklarer Torkildsen.

Til TV 2 opplyser Yngve Brox, seksjonssjef for kommunikasjon i Domstoladministrasjonen, at saken nå skal behandles i domstolen.

– Vi har derfor ingen kommentar til den, sier Brox til TV 2.

– Jeg synes det er veldig spesielt at jeg verken blir avhørt, skal vitne eller blir ansett som fornærmet når straffesaken skal opp for retten. Skal folket etter en slik rettsprosess kunne ha tillit til domstolene, så må også berørt part bli ivaretatt som del av rettssikkerheten i rettspleien, sier Torkildsen til TV 2.

Rettelse:
Ny stikk-tittel endret 2. mars. Slettet «Hordaland tingrett». Ny stikktittel: «Tiltale og påstand fra statsadvokat».

Mer innhold fra TV 2