INSTRUKS: Politidirektoratet har fått beskjed om at flere skal tas av fotoboksene i Norge i 2022.
INSTRUKS: Politidirektoratet har fått beskjed om at flere skal tas av fotoboksene i Norge i 2022. Foto: Geir Olsen / NTB

Har bedt politiet gjøre fotoboks-endring

Nå skal flere bilister oppleve å se at det blinker fra fotoboksene langs norske veier.

For å øke inntektene til staten har Justisdepartementet bedt politiet om å øke kapasiteten i norske fotobokser. Det vi si at flere bilister skal tas nå de passerer i høyere enn lovlig fart forbi automatiske trafikkontroller (ATK), altså fotobokser.

«Økt kapasitet ved ATK-senteret POD tildeles 12 mill. kroner over kap. 440, post 01 til å øke kapasiteten ved ATK-senteret for å realisere budsjettiltak om økt kapasitet i fotoboksene. Budsjettiltaket skal bidra til økte inntekter til staten på 132 mill. kroner».

Utdraget er hentet fra tildelingsbrevet til politiet for 2022, og innebærer enkelt forklart at fotoboksene i Norge må ta flere fartssyndere enn de har gjort.

VARIASJONER: Det er store forskjeller i hvor ofte de ulike fotoboksene i Norge er operativ.
VARIASJONER: Det er store forskjeller i hvor ofte de ulike fotoboksene i Norge er operativ. Foto: Kyrre Lien / NTB

Må ansette flere

Det gis altså tolv millioner kroner for å styrke ATK-senteret, slik at de skal kunne behandle flere saker knyttet til fartsoverskridelser forbi fotoboksene.

På bakgrunn av denne ordren har Politidirektoratet gitt politiet beskjed om å øke antallet fotobokssaker betraktelig i 2022. Dette gjør at Utrykningspolitiet (UP) nå ansetter flere saksbehandlere for å ta unna økt antall saker, opplyser UP til TV 2.

ØKER KAPASITETEN: Knut Smedsrud i Utrykningspolitiet (UP). Foto: Ned Alley
ØKER KAPASITETEN: Knut Smedsrud i Utrykningspolitiet (UP). Foto: Ned Alley

På spørsmål om hvor mange flere biler som i snitt må tas i fotobokser for at målet på 132 millioner i økte inntekter skal nås, svare UP:

– Vi forholder oss til at Politidirektoratet har gitt i oppdrag å øke antallet ATK-saker fra 180.000 i 2021 til 250.000 i 2022, sier UP-sjef Knut Smedsrud til TV 2.

Hva er et tildelingsbrev?

Et tildelingsbrev sendes fra departementene til underliggende virksomheter hvert år etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Dokumentet skisserer hva som gis av økonomiske rammer, beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene.

– Hva vil økt kapasitet i fotoboksene si?

– Det vil si flere timer med aktivitet på hver boks, som muliggjøres ved å ansatte flere saksbehandlere ved politiets ATK-senter.

Smedsrud venter at man ser resultater av denne endringen i sommer.

– Vi regner med at vi først fra medio 2022 vil få full utnyttelse av økt behandlingskapasitet.

Videre forteller han at det ikke er gjort endringer i grenser for nå en fotoboks tar bilde eller lignende.

Flere skal få reaksjon

På spørsmål om hvorfor Justisdepartementet vil øke kapasiteten til fotoboksene, svare de at de ønsker å øke trafikksikkerheten og styrke ATK-sentralene og Statens vegvesen.

– Det er i statsbudsjettet for 2022 lagt opp til å utnytte kapasiteten i fotoboksene. Fotoboksene har større kapasitet enn det som utnyttes i dag. Det innebærer at flere som skulle fått en reaksjon for fartsovertredelse ved passering av fotoboks, faktisk får det, sier pressekontakt i Justisdepartementet, Andreas Bondevik, til TV 2.

Videre forklarer han begrunnelsen slik:

– Formålet er økt trafikksikkerhet. Tiltaket gjennomføres ved å styrke politiets ATK-sentral og Statens vegvesen.

Fagdirektør i politifagavdelingen i Politidirektoratet, Runar Karlsen, sier i en kommentar til TV 2 at de møter kravet om økte måltall som i all hovedsak bygger på tre prosesser som allerede er i gang eller under arbeid:

  1. Samhandling med Statens vegvesen om økt kapasitet/effektivitet av alle ATK- punker og strekninger (metodebruk).
  2. Økt saksbehandlingskapasitet ved Politiets ATK-senter (saksbehandlingsressurser).
  3. Effektivisering av ATK-saksbehandlingssystemet (digitalisering etc.)

– Politidirektoratet har satt resultatmålet for 2022 til 250.000 ATK-saker. Når dette virker sammen vil det føre til betydelig økt måloppnåelse, sier Karlsen.

Solid nedgang siden 2015

Statistikken fra fotoboksene fra 2015 til 2021 viser at antallet anmeldelser, førerkortbeslag og forenklede forelegg har sunket kraftig de siste seks årene. Unntaket er en liten oppgang i forenklede forelegg i 2021.

På spørsmål om UP kan si noe om hvilken effekt de mener fotoboksene i Norge har for trafikksikkerheten, svarer Smedsrud at de har stor effekt.

– Transportøkonomisk institutt evaluerer effekten av ulykker ved punkt- og streknings-ATK. Automatisk kontroll av fart har stor trafikksikkerhetseffekt, ved at den reduserer fartsovertredelsene på det stedet eller den strekningen som overvåkes. Særlig gjelder dette for de høye fartsovertredelsene. ATK har størst effekt på de alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde.