VAKSINE: Guri Majak, overlege ved gynekologisk avdeling på Ullevål sykehus, tror hun vet svaret på hvorfor noen kvinner opplever menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
VAKSINE: Guri Majak, overlege ved gynekologisk avdeling på Ullevål sykehus, tror hun vet svaret på hvorfor noen kvinner opplever menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Mener dette kan være årsaken til mensforandringer etter koronavaksinen

Statens Legemiddelverk har behandlet nesten 4000 meldinger om menstruasjonsforandringer etter koronavaksinen. Nå tror leger og forskere at de har funnet årsaken til problemene.

I høst fortalte TV 2 om hvordan over 200 kvinner opplevde at menstruasjonen endret seg etter koronavaksinen.

Kvinnene fortalte om kraftige smerter, store blødninger og sykluser ute av kontroll. Før jul kunne FHI, gjennom en befolkningsundersøkelse, slå fast at koronavaksinen kan påvirke menstruasjonen.

Årsaken til menstruasjonsforandringene har likevel forblitt et mysterium.

Immunologisk respons

Overlege ved gynekologisk avdeling på Ullevål sykehus, Guri Bårdstu Majak, og flere andre forskere, tror de nå vet hvorfor kvinnene opplevde slike menstruasjonsforandringer etter vaksinen.

– Jeg tror dette er snakk om en immunulogisk, hormonell respons, sier Majak til TV 2.

Hun forklarer at koronavaksinene er svært potente vaksiner, og at feber- og muskelsmerter er normale bivirkninger. Bivirkningene setter i gang en immunrespons i kroppen hos begge kjønn, men hos kvinner er det litt mer komplisert.

– Den immunologiske responsen som vi har i livmoren vår, er en finregulert mekanisme. Den skal sørge for at man ikke får en infeksjon i underlivet og at livmorshinnen er frisk og rask. Når det da kommer en immunrespons i kroppen, så vil den affisere denne mekanismen. Det vil si at livmorshinnen blir erstattet med en ny og vil gi en blødning, sier overlegen.

Enkelt forklart, betyr det at kroppen gir signaler til livmoren om at det ikke er riktig tidspunkt å bli gravid.

– Det er helt naturlig og helt nødvendig at livmoren har et godt immunforsvar. Det skal ikke være virus eller bakterier til stede i livmoren hvis man for eksempel skulle bli gravid, sier Majak.

KJENT PROBLEM: Overlege Guri Bårdsrud Majak inspiserer et av undersøkelsesrommene på gynekologisk avdeling på Ullevål sykehus. Foto: Truls Aagedal / TV 2
KJENT PROBLEM: Overlege Guri Bårdsrud Majak inspiserer et av undersøkelsesrommene på gynekologisk avdeling på Ullevål sykehus. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun understreker at denne endringen kan være forskjellig fra kvinne til kvinne, og at flesteparten av norske kvinner som har tatt en koronavaksine ikke har fått endret syklusen sin i det hele tatt.

Flere vaksinert samtidig

Over fire millioner nordmenn er vaksinert med minst én dose koronavaksine. Til sammenligning ble 2,2 milloner nordmenn vaksinert med Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2009.

Per 15. februar 2022 hadde Statens Legemiddelverk behandlet 3741 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen.

At så mange kvinner fikk vaksinen omtrent samtidig, kan være årsaken til at et så høyt antall meldte fra om menstruasjonsforandringer som bivirkning av vaksinen.

– Det er såpass sjelden å vaksinere så mange voksne samtidig, at man har egentlig ikke tenkt tanken på at dette kunne være mulig, sier vaksineforsker ved UiO, Gunnveig Grødeland, til TV 2.

NORMALT: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener det er naturlige årsaker til kvinners menstruasjonsforandringer etter koronavaksinene. Foto: Rune Blekken / TV 2
NORMALT: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener det er naturlige årsaker til kvinners menstruasjonsforandringer etter koronavaksinene. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Ikke tilsetningsstoffer i vaksinen

Grødeland mener Majaks forklaring på menstruasjonsforstyrrelser stemmer overens med forskning fra eldre studier, og at brikkene er i ferd med å falle på plass.

– Helhetsbildet begynner å bli ganske troverdig og underbygger at det ikke er en farlig respons, sier forskeren.

Til tross for at stadig flere forsker på kvinnehelsen knyttet til koronavaksinene, sier Grødeland at det fortsatt er mye vi ikke vet.

– Akkurat hvordan cellene aktiveres, og hvordan det skjer på helt banalt cellenivå, vet vi faktisk ikke.

Grødeland sier at kvinners menstruasjonssyklus i svært liten grad har blitt prioritert i kliniske studier tidligere. Nå tror hun det vil bli endret.

– Dette er nok noe som man vil sjekke i fremtidige studier, sannsynligvis.

Både vaksineforskeren og overlegen er overbevist om at det ikke er vaksinene i seg selv som har medført menstruasjonsforandringene.

– Vi tenker at dette på ingen måte er vaksinespesifikt. Ikke på tilsetningstoffer i vaksinen eller på virkestoffer i vaksinen, sier Majak.

KUNNSKAPSHULL: Svært få kliniske studier har blitt gjennomført for å utvide kunnskapen om kvinners menstruasjonssyklus. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
KUNNSKAPSHULL: Svært få kliniske studier har blitt gjennomført for å utvide kunnskapen om kvinners menstruasjonssyklus. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Blødninger etter overgangsalderen

Majak synes det er viktig å understreke at at kvinnene må tas på alvor, og at man oppsøker lege om plagene har vart lenger enn èn til to måneder, eller om man har opplevd blødninger etter overgangsalder.

– Har du hatt blødninger etter overgangsalderen, så synes jeg ikke man skal vente med å oppsøke lege for å få en undersøkelse, og sjekke at det ikke er noen andre forklaringer på blødningene, sier overlegen.

Relatert