FREMMER KRITIKK: På vegne av norske advokater som jobber med erstatningssaker fremmer leder av Advokatforeningen skarp kritikk mot helseminister Ingvild Kjekol. Jon Wessel Aas mener det er uhørt at helseministeren ignorerer samlet advokatstand. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
FREMMER KRITIKK: På vegne av norske advokater som jobber med erstatningssaker fremmer leder av Advokatforeningen skarp kritikk mot helseminister Ingvild Kjekol. Jon Wessel Aas mener det er uhørt at helseministeren ignorerer samlet advokatstand. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
Leder for Advokatforeningen:

– Respektløst av helseministeren

Advokatforeningen går hardt ut mot helseminister Ingvild Kjerkol fordi hun overser advokatenes knallharde kritikk av pasientskadeordningen.

– Statsrådens uttalelser er jo på vesentlige punkter uforenlige med de faktiske forholdene som advokatene som jobber med disse sakene forteller om, sier Jon Wessel-Aas, leder av Advokatforeningen.

Han viser til helseministerens redegjørelse i Stortinget den 19. januar. Da sa hun følgende om pasientskadeordningen:

– Jeg mener at vi i dag har et system som ivaretar pasientenes rettigheter på en betryggende måte, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Uttalelsen til helseministeren kom etter at en rekke advokater rettet massiv kritikk mot pasientskadeordningen i en sak publisert av TV 2 den 8. januar i år.

Lengre nede i artikkelen kan du lese advokatenes skarpe kritikk av helseministerens forklaring til Stortinget.

– Et feilaktig bilde

Wessel-Aas peker på at kritikken mot pasientskadeordningen er samstemt, den er grundig underbygget og beskrevet. Han vektlegger også at advokatene uttaler seg uavhengig av hverandre.

– Statsrådens uttalelser gir derfor et feilaktig bilde overfor offentligheten og overfor Stortinget, oppsummerer Wessel-Aas.

REAGERER: Jon Wessel Aas, leder av Advokatforeningen, forsvarer sine medlemmer og mener det er feil av helseministeren å ignorerer kritikken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
REAGERER: Jon Wessel Aas, leder av Advokatforeningen, forsvarer sine medlemmer og mener det er feil av helseministeren å ignorerer kritikken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er også mildt sagt oppsiktsvekkende at statsråden avfeier hva advokatene sier. Hun insinuerer at den empirien de bringer til torgs, er oppdiktet. Det synes jeg er respektløst overfor disse advokatene, tilføyer Wessel-Aas overfor TV 2.

Wessel-Aas understreker at advokatene uttaler seg uten noen egen vinning å hente på det.

– Det er vår profesjons rolle i rettsstaten, ikke bare å bistå disse menneskene, men også å fortelle ansvarlige myndigheter om feil og mangler i systemet, som går utover rettssikkerheten.

– Hvilket budskap har du til helseminister Ingvild Kjerkol?

– Jeg vil oppfordre henne til å lytte til og takke advokatene som informerer henne og offentligheten om slike feil og mangler i en viktig ordning som pasientskadeerstatningen.

Han mener at hvis Kjerkol og regjeringen ønsker å utforme politikk på et korrekt faktisk grunnlag, må de lytte til advokatene.

– Det gjøres det best ved ikke å avfeie og diskreditere dem som bidrar med slike fakta, sier han.

Han sier at advokatene og Advokatforeningen ikke må oppfattes som en «opposisjonsregjering».

– Vi bidrar derimot som en sentral, uavhengig aktør i rettsstaten, med våre erfaringer fra hvordan rettssystemet faktisk virker, på dette og på andre områder.

– Hvordan oppsummerer du reaksjonene fra advokatene?

– De er skuffet på vegne av både pasientene og offentligheten over at hun dermed enten ikke setter seg inn i fakta før hun uttaler seg, eller bevisst forsøker å tegne et bilde som ikke stemmer med de faktiske forhold.

«Tilslører og svada»

Her kan du lese hva helseminister Ingvild Kjerkol svarte på spørsmålene fra Bård Hoksrud om pasientskadeordningen.

En rekke advokater har reagert på svarene til Ingvild Kjerkol:

SVADA: Advokat Siren Preto er en av mange advokater som mener helseminister Ingvild Kjerkol tegner et helt feil bilde av pasientskadeordningen. Foto: Robert Reinlund / TV 2
SVADA: Advokat Siren Preto er en av mange advokater som mener helseminister Ingvild Kjerkol tegner et helt feil bilde av pasientskadeordningen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Advokat Siren Preto:

«Disse svarene fra helseministeren er svada. Det er meget sjeldent at NPE møter skadelidte også før pandemien. Det er enda mer sjeldent (har aldri opplevde det) at de/de sakkyndige møter skadelidte under saksbehandlingen.»

Advokat Mari Grefslie:

«Når det gjelder Statsrådens opplysninger om at NPE har hatt praksis for å ha møter i de mest kompliserte erstatningsutmålingssakene, er dette etter min erfaring ikke riktig.»

Advokat Carl Aasland Jerstad:

«At statsråden tyr til et slikt «dekkargument» i håp om at det kan forklare og avdempe kritikk av den mangelfulle undersøkelsespraksisen, er rett og slett tøv.»

Advokat Stig Nilsen:

KRITIKK: Latterlig og misvisende fra Ingvild Kjekol, mener advokat Stig Nilsen etter å ha lest helseministerens svar i Stortinget. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
KRITIKK: Latterlig og misvisende fra Ingvild Kjekol, mener advokat Stig Nilsen etter å ha lest helseministerens svar i Stortinget. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

«Latterlig svar fra Kjerkol. Ikke i en eneste sak har mine klienter blitt tilbudt møte med NPE eller sakkyndig. Mer enn 100 saker. Å vise til pandemi fremstår direkte misvisende. Dette gjelder både i klare og vanskelige saker.»

Advokat Janne Larsen:

«Det vil ikke være vanskelig å finne hundrevis av skadelidte som føler seg dårlig behandlet i systemet, hvis statsråden trenger «bevis». Kjerkols svar er klipp og lim fra NPEs ledelses svar (staten passer på staten).»

Advokat Ole H. Bendiksen:

«Situasjonen er alvorlig. Statsråden synliggjør manglende vilje og evne til å styre situasjonen til noe bedre i sine svar. Hun fremstår heller ikke å være villig til å opplyse.»

Advokat Hasse Benberg:

ERFAREN: Hasse Benberg har jobbet med pasientskadesaker i mange år. Han mener helseministeren ga Stortinget et fullstendig feil bilde av ordningen. Foto: Robert Reinlund
ERFAREN: Hasse Benberg har jobbet med pasientskadesaker i mange år. Han mener helseministeren ga Stortinget et fullstendig feil bilde av ordningen. Foto: Robert Reinlund

«Det er heller ikke riktig at staten frifinnes i de langt fleste sakene som kommer til doms.»

Advokat Therese Lohne Boehlke:

«Statsråden snakker om nedgang i saksbehandlingstid i NPE, men ikke om saksbehandlingstiden i Pasientskadenemnda som er kritisk lang og kritisert av Sivilombudet flere ganger. Hva gjør statsråden for å endre dette?»

Advokat Thorsteinn J. Skansbo:

«Merk at den «gjennomsnittlige nedgangen» i saksbehandlingstid som hun viser til, skyldes at noen saker håndteres nærmest umiddelbart mens andre venter i årevis. Det er en manipulering av den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden som gjøres bevisst.»

Advokat Inger Johansen:

«Det statsråden nå sier om sakkyndighet / NPE møter skadelidte er beviselig ikke riktig og stikk i strid med det som ble uttalt fra Vibeke Bugge Møllhausen (NPE) til TV 2 sist oktober, og som senere er bekreftet fra direktør Rolf Gunnar Jørstad til TV2, publisert 08.01.22.»

Relatert