VIL DELE. Representantskapet i Arbeiderpartiet i Vestfold og Telemark vil tilbake til to fylker. Foto: Tommy Storhaug/ TV 2
VIL DELE. Representantskapet i Arbeiderpartiet i Vestfold og Telemark vil tilbake til to fylker. Foto: Tommy Storhaug/ TV 2

Vil dele opp Vestfold og Telemark

Arbeiderpartiet i Vestfold og Telemark går inn for å dele opp fylket. Dermed går det mot flertall på Fylkestinget 15. februar, og de gamle fylkene gjenoppstår.

Lørdag ettermiddag ble det klart at det er et solid flertall for å dele opp Vestfold og Telemark fylke.

Representantskapsmøtet i Arbeiderpartiet i Vestfold og Telemark bestemte lørdag, med stemmetallene 57 mot 39, at de vil gå inn for å dele opp fylket.

To av stemmene var underkjent.

Uenighet

Den endelige vedtaket tas på Fylkestinget som avvikles tirsdag 15. februar i Langesund.

Uenigheten om oppsplitting eller ikke går tvers gjennom de fleste politiske partiene. I gamle Telemark vil de fleste beholde fylket. Men i Vestfold er de fleste for å splitte opp.

Dermed var det avgjørende hva Arbeiderpartiet bestemte seg for.

Og med lørdagens vedtak om oppsplitting vil det derfor være flertall på Fylkestinget for å gå tilbake til de gamle fylkene.

SV, Senterpartiet og flertallet i Frp vil stemme for det samme. Høyre er delt.

Frustrerende

Tidligere statssekretær og nå ordfører i Porsgrunn Robin Kåss (Ap) var sterkt imot vedtaket.

– Nå settes mange saker på vent i hele regionen. Store fellesprosjekter står i fare. Den helhetlige samfunnsutviklingen vil lide, sier Kåss til TV 2.

Han frykter at mange arbeidsplasser i Telemark vil gå tapt. Og sier at det var enigheten i Hurdalsplattformen som åpnet hele debatten og som nå har skapt en vanskelig situasjon i regionen.

Kåss får støtte av gruppelederen for Arbeiderpartiet i fylket, Sven Tore Løkslid. som i flere år har jobbet for å bygge felles plattformer i fylket.

– Frustrerende

Nå skal de starte demonteringen av fylket og bruke mye tid å ressurser på dette.

MISFORNØYDE. De smiler på bildet, men både gruppeleder i Fylkestinget Sven Tore Løkslid og ordfører i Porsgrunn Robin Kåss var begge misfornøyde med vedtaket i representantskapet i Vestfold og Telemark Ap. Foto: Tommy Storhaug/ TV 2
MISFORNØYDE. De smiler på bildet, men både gruppeleder i Fylkestinget Sven Tore Løkslid og ordfører i Porsgrunn Robin Kåss var begge misfornøyde med vedtaket i representantskapet i Vestfold og Telemark Ap. Foto: Tommy Storhaug/ TV 2

– Det er litt frustrerende, vi har jobbet lenge for å få dette til å fungere. Nå må jeg jobbe med motivasjonen for å bygge ned det vi har brukt lang tid på å bygge opp. Men vi skal klare denne jobben også, dette er en del av demokratiet, sier han til TV 2.

Lederen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti Truls Vasvik er fornøyd med resultatet.

– Dette er i tråd med de tilbakemeldingene vi har fått fra kommunene i fylket. 16 av 23 kommunepartier i Ap vil dele opp fylket. Så dette er i overenstemmelse med de klare tilbakemeldingene vi har fått fra partiet, sier Vasvik til TV 2.