TREHUS: Mange nordmenn har bygget eller kjøpt trehus i løpet av de siste tiårene. Det kan bli problematisk. Illustrasjonsfoto.
TREHUS: Mange nordmenn har bygget eller kjøpt trehus i løpet av de siste tiårene. Det kan bli problematisk. Illustrasjonsfoto. Foto: Erik Johansen / NTB
Nye branntester med oppsiktsvekkende resultat:

Hevder tusenvis av norske hus kan være ulovlige

Boligprodusentenes Forening mener uklart regelverk gjør at norske trehus bygd etter 2003 kan være ulovlige.

Denne oppsiktsvekkende konklusjonen kommer fra bransjeorganisasjonen Boligprodusentene i et brev til Kommunal-og næringsdepartementet.

– Vi kan ikke lande på annen konklusjon hvis departementet ikke rydder opp i regler og tolkning når det gjelder royalimpregnert trekledning, sier direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til TV 2.

Like brennbar

Enkelt forklart handler striden om følgende: I desember 2020 ble det endringer i forståelsen av hvordan brannegenskapene til utvendig trekledning skulle dokumenteres. Dette førte blant annet til at royalbehandlet trekledning ikke lenger oppfylte brannkravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). Omsetningen ble derfor stanset, og det førte til store tap.

PRODUSENT: Terje Talgø og Talgøkonsernet har sammen med andre produsenter av royalimpregnert materiale fått utført nye branntester der de konkluderer med at vanlig bordkledning har sammen brannegenskaper som royalimpregnert bordkledning. Foto: Arne Rovick /TV 2
PRODUSENT: Terje Talgø og Talgøkonsernet har sammen med andre produsenter av royalimpregnert materiale fått utført nye branntester der de konkluderer med at vanlig bordkledning har sammen brannegenskaper som royalimpregnert bordkledning. Foto: Arne Rovick /TV 2

Produsentene av royalkledning mener på sin side at brannegenskapene er tilsvarende som for vanlig bordkledning som påføres beis eller maling.

– Omfattende, uavhengige branntester utført siden da viser at heller ikke vanlige, beisede eller malte trekledninger tilfredsstiller kravene, forklarer Per Jæger.

Nå har produsentene av royalimpregnert kledning fått utført to nye og uavhengige testserier hos RISE Fire Research i Trondheim, der konklusjonen underbygger påstanden om at produktene er likeverdige når det gjelder brannfare.

– Vanlig trekledning som behandles med vanlige malings- og beisprodukter, havner i samme brannklasse som royalkledning, forklarer Jæger.

PRODUSENTSJEF: Per Jæger er administrerende direktør i Boligprodusentenes Foreninger. Foto: Terje Pedersen / NTB
PRODUSENTSJEF: Per Jæger er administrerende direktør i Boligprodusentenes Foreninger. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han baserer dette på konklusjonen til brannekspert Geir Drangsholt i SafeZone.

– Testene viser med all mulig tydelighet at overflatebehandling av kledningen ikke er styrende – altså ikke har stor betydning – for brannforløp som overtenning, spredning og redusert rømningssikkerhet, skriver Drangsholt i SafeZone.

Informasjonsplikt

Boligprodusentene mener dette rammer vanlig bordkledning som brukes.

– Ny kunnskap om brannegenskapene til vanlige beisede og malte trekledninger tilsier at disse ikke lenger er lovlige å bruke etter regelverket i TEK 17, mener Boligprodusentenes Forening.

Treindustrien reagerer sterkt på påstandene.

– Boligprodusentene har på ingen måte et grunnlag for å dra de konklusjonene ut fra tester som de selv har bestilt og fått utført. Dette er feilaktig, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien til TV 2.

Jæger mener derimot at de da har et klart ansvar om å informere forbrukerne.

ADVARSEL: Flere byggvarekjeder har advart om at brannklassen på royalimpregnert materiale er endret. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
ADVARSEL: Flere byggvarekjeder har advart om at brannklassen på royalimpregnert materiale er endret. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Nye boliger som oppføres med malt eller beiset kledning, og samtlige eksisterende boliger med malt eller beiset kledning bygd etter 2003, må antas ikke å være oppført i samsvar med loven.

– Det er en drøy og oppsiktsvekkende påstand dere serverer?

– Vi er nødt til å orientere forbrukerne om forholdet, blant annet fordi entreprenøren etter bustadoppføringslova har en opplysningsplikt og ikke kan holde tilbake vesentlig kunnskap om boligen.

STATSRÅD: Bjørn Arild Gram Foto: Truls Aagedal / TV 2
STATSRÅD: Bjørn Arild Gram Foto: Truls Aagedal / TV 2

Må unngå usikkerhet

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) opplyser til TV 2 at ulike påstander om brannsikkerheten til forskjellige byggematerialer skaper usikkerhet.

– Folk skal kunne føle seg trygge i norske trehus. Det er viktig at vi stiller de riktige kravene på rett nivå for å ivareta dette, mener Gram.

Han har nå gitt Direktoratet for byggkvalitet i oppdrag å vurdere om kravene til brannsikkerhet er satt på et riktig og hensiktsmessig nivå.

– Regelverket er komplisert. Kravene til dokumentasjon av byggevarer reguleres på EU-nivå gjennom byggevareforordningen. Jeg kan ikke si med sikkerhet at andre land har hatt tilsvarende erfaringer som oss. Jeg mener likevel at når flere store produsenter i Norge ikke har vært klar over at EU stiller krav om testing av brannegenskaper, så er det ikke usannsynlig at produsenter i andre land også har vært uvitende om dette kravet, fremholder statsråden.

Treindustrien er fornøyd med at statsråden tar grep her.

– Det er positivt at myndigheten ser på regelverket slik at alle forstår det på den måten det skal forstås, sier Heidi Finstad.

Relatert