TILTAK: Tirsdag vil regjeringen offentligjøre hvilke tiltak vi må leve med fremover. Særlig for kultur- og utelivsbransjen er lettelser helt avgjørende. Foto: Martin Leigland / TV 2
TILTAK: Tirsdag vil regjeringen offentligjøre hvilke tiltak vi må leve med fremover. Særlig for kultur- og utelivsbransjen er lettelser helt avgjørende. Foto: Martin Leigland / TV 2

Nakstad: – Vi har ikke anbefalt full gjenåpning

Helsedirektoratet har ikke anbefalt regjeringen å oppheve alle smitteverntiltak. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarer hvorfor.

Klokken 19 tirsdag har regjeringen kalt inn til koronapressekonferanse. Regjeringen har signalisert «betydelige lettelser», og det er knyttet stor spenning til hvilke tiltak som sløyfes og hvilke som eventuelt videreføres.

I forkant har FHI og Helsedirektoratet gitt sine anbefalinger.

– Vi har gitt mange råd ut fra et handlingsrom som er mulig uten at det blir for stor risiko. Med risiko mener jeg hvor mange som blir smittet per uke og hvor høyt sykefraværet blir, sier han til TV 2.

TILTAK: Blant de mest inngripende tiltakene nå, er kravet om avstand, anbefaling om hjemmekontor og skjenkestopp. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
TILTAK: Blant de mest inngripende tiltakene nå, er kravet om avstand, anbefaling om hjemmekontor og skjenkestopp. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Vil ikke gjøre som Danmark

Fra og med tirsdag kan danskene leve som normalt, i et samfunn uten koronarestriksjoner.

Dette til tross for rekordhøye smittetall og nesten 1000 pasienter innlagt i sykehus. Med omikron er risikoen for alvorlig sykdom betydelig redusert, så bare 23 av pasientene ligger på intensivavdelingen.

Helsedirektoratet bekrefter til TV 2 at de ikke har anbefalt regjeringen å gjøre som Danmark.

– Vi har ikke anbefalt full gjenåpning i den forstand at vi ikke skal ha noen smitteverntiltak igjen i Norge, slik som nå danskene gjør som eneste land i Europa, sier Nakstad.

Han anbefaler i stedet en gradvis gjenåpning.

– Vi tror det er lurt å bruke noe mer tid på gjenåpningen fordi vi fortsatt er i en stigende smittetrend og fordi vi kan få et så ekstremt høyt sykefravær at vi risikerer å ikke kunne holde skoler åpne og drive helsetjenestene, sier han.

– Så dere har ikke anbefalt å gjøre som Danmark?

– Vi har ikke anbefalt en total avvikling av alle tiltak sånn som i Danmark.

Vurderer meteren

Blant tiltakene nå, som er særlig inngripende, er avstandskravet. Særlig for kultur- og serveringsbransjen betyr meteren en betraktelig reduksjon i kapasitet.

– Hvor sannsynlig mener du det er at meteren blir opphevet?

– Jeg tror at regjeringen vil se helhetlig både på dette med arrangementer og hvor mange som kan være til stede, og her er jo meteren veldig begrensende faktor. Så man vil helt sikkert vurdere lettelser på det også, og andre ting som har konsekvenser for uteliv og kulturliv, sier Nakstad.

BEGRENSET: De siste årenes smitteverntiltak har gjort det nærmest umulig for kulturbransjen å holdene stedene i drift. Her fra Folketeatret i Oslo. Foto: Martin Leigland / TV 2
BEGRENSET: De siste årenes smitteverntiltak har gjort det nærmest umulig for kulturbransjen å holdene stedene i drift. Her fra Folketeatret i Oslo. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han tror regjeringen i denne runden særlig vil ta hensyn til belastningen tiltakene har for ulike næringer.

– Regjeringen skal vekte de ulike tiltakene, og da vil hensynet til næringsliv og kulturliv selvsagt veie veldig tungt, mener Nakstad.

Lettelser på flere områder

Regjeringen har skiltet endringer på mange områder. Nakstad tror det vil komme lettelser i tiltakene, som begrenser hvor mange vi møter og hvor tett vi er på hverandre.

– Da kan vi egentlig bare tenke oss hvilke områder som fortsatt har inngripende tiltak. Det går på antallsbegrensinger, arrangementer, skjenkestopp er nevnt, hjemmekontor og en del tiltak mot fritidsaktiviteter som fortsatt gjelder, sier Nakstad.

– Mener dere at det er mulig å lette på både skjenkestopp og hjemmekontor, og flere av disse andre tingene du nevner?

– Vi tror det er mulig å komme med lettelser nå uten at det i seg selv medfører en dramatisk økning i smitten.

SKJENKESTOPP: Mange restauranter og utesteder krever at skjenkestoppen oppheves. Her fra Solid i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
SKJENKESTOPP: Mange restauranter og utesteder krever at skjenkestoppen oppheves. Her fra Solid i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Kan bli kortere isolasjonstid

I forrige uke reiste overlege Preben Aavitsland i FHI spørsmålet om koronasmittede som ikke er syke bør slippe isolasjon.

– Seks dagers pålagt isolering under trussel om straff er en ganske alvorlig frihetsbegrensning for en sykdom som for de aller fleste ikke er veldig alvorlig, sa Aavitsland til NTB.

Nakstad sier at FHI jobber med å vurdere isolasjonskravet i disse dager.

– FHI undersøker hvor lenge du er smitteførende og hvor lenge folk har symptomer med omikron. Det vet vi ikke sikkert. Hvis mange er friske og klare til å gå på jobb etter fire dager, kan det bli aktuelt å redusere isolasjonstiden, sier Nakstad.

Han sier han er usikker på om det kan komme en avklaring på dette feltet allerede tirsdag.