TRE NYE ÅR: Peggy Hessen Følsvik (61) overtok som LO-leder da forgjengeren Hans-Christian Gabrielsen døde fjor. Foto: Truls Aagedal / TV 2
TRE NYE ÅR: Peggy Hessen Følsvik (61) overtok som LO-leder da forgjengeren Hans-Christian Gabrielsen døde fjor. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Åpner for ny periode for LO-leder Peggy

LO-sekretariatet foreslår å heve aldersgrensen for tillitsvalgte

LO-sekretariatet åpner for at LO-leder Peggy Hessen Følsvik kan få en ny periode på toppen av landets største arbeidstakerorganisasjon, selv om hun har passert 60 år.

Siden Yngve Hågensen ble valgt til LO-leder i sin siste periode har regelen i LO vært at man ikke var valgbar dersom man hadde passert 60 år. I en innstilling som sekretariatet behandler førstkommende mandag ligger et forslag til LO-kongressen om å vedtektsfeste, og heve, aldersgrensen til LO-ledelsen:

65-årsgrense

«De som velges til verv i LOs ledelse, må være under 65 år når valget finner sted. Etter avgang fra verv i ledelsen etter oppnådd alder skal vedkommende tilbys ansettelse i LO frem til pensjoneringspunktet

Dersom dette forslaget vedtas på LO-kongressen som starter den 30. mai i år, kan Hessen Følsvik velges for en periode til.

Kongressen skulle egentlig vært holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemi-situasjonen. Peggy Hessen Følsvik vil derfor bare ha tre år igjen av sin periode, dersom forslaget om økt aldersgrense får 2/3 flertall på kongressen - og hun blir gjenvalgt. Foreløpig har ingen andre kandidater utfordret henne til ledervervet.

– Helhjertet støtte

Lederen for det største Forbundet i LO, Fagforbundets Mette Nord, tror forslaget om å heve valbarhetsgrensen får nødvendig flertall på kongressen.

STØTTER: Fagforbundets leder Mette Nord støtter forslaget om å heve aldersgrensen til LO-ledelsen. Foto: Per Haugen / TV  2
STØTTER: Fagforbundets leder Mette Nord støtter forslaget om å heve aldersgrensen til LO-ledelsen. Foto: Per Haugen / TV 2

– Etter stemningen i sekretariatet å dømme er det helhjertet oppslutning om denne endringen. LO må følge med i tiden, og når aldersgrensene heves i resten av samfunnet, blir det feil at vi skal ha en grense på 60 for ledelsen i LO, sier Mette Nord til TV 2.

Lex-Hågensen

Aldersgrensen for medlemmer av LO-ledelsen har tidligere ikke vært vedtektsfestet, men vedtatt særskilt. Forrige gang reglene ble endret var da den da 59-årige LO-lederen Yngve Hågensen ble foreslått gjenvalgt.

Etter de daværende reglene kunne han ikke velges, fordi han i løpet av perioden ville passere 60. Dermed gjorde man vedtak om at man er valgbar til LOs ledelse dersom man ikke hadde passert 60 på valgtidspunktet. Nå økes denne grensen altså til 65 år, og alt tyder på at Peggy Hessen Følsvik fortsetter som LO-leder etter kongressen.