NYTT FUNN: Denne morakniven ble funnet i Ravnedalen ved Baneheia, ikke langt fra åstedet. Funnet ble gjort i fjor sommer. Foto: Gunnar Ringen Johansen, TV 2 / Politiet
NYTT FUNN: Denne morakniven ble funnet i Ravnedalen ved Baneheia, ikke langt fra åstedet. Funnet ble gjort i fjor sommer. Foto: Gunnar Ringen Johansen, TV 2 / Politiet
baneheia-saken:

Turgåer fant denne kniven – politiet gjør undersøkelser

En turgåer fant i fjor sommer en kniv rett vest for Baneheia. Siden har politiet gjort undersøkelser av kniven, avhørt turgåeren og bedt Viggo Kristiansen (42) om å kommentere funnet.

– Den ble levert av finneren. Vi har ingen holdepunkter for at den har tilknytning til saken, sier statsadvokat Andreas Schei til TV 2.

Etterforskningen har likevel ikke kunnet utelukke at kniven, som politiet har viet stor interesse, faktisk er det forsvunne drapsvåpenet som ble brukt 19. mai 2000.

Tilbake i september 2000 ble Kristiansen og Jan Helge Andersen (41) pågrepet og siktet for å ha drept og voldtatt Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Kort tid etter pågripelsene tilstod Andersen å ha vært med på drapene. Han forklarte at han ble beordret av kameraten sin, som truet ham på livet.

Kristiansen har på sin side nektet enhver befatning med saken, og har i alle år hevdet at den tidligere kameraten uriktig har trukket ham inn i saken.

Dette er Baneheia-saken

 • Fredag 19. mai i 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. De ble funnet søndag 21. mai.
 • Funn av et hårstrå knyttet Jan Helge Andersen, som da var 19 år, til åstedet. I september 2000 tilstod han og forklarte at hans daværende bestekamerat, den to år eldre Viggo Kristiansen, var initiativtaker og hovedmann.
 • Ifølge Andersen ble han truet av Kristiansen til å være med på å begå handlingene mot småjentene. Denne forklaringen ble hovedbeviset til påtalemyndigheten.
 • Begge ble dømt til strenge fengselsstraffer. Kristiansen fikk 21 års forvaring, mens Andersen fikk 17 års fengsel i Kristiansand byrett, før Agder lagmannsrett skjerpet straffen til 19 år.
 • Andersen ble prøveløslatt i 2016 og har siden september 2019 vært en fri mann.
 • Kristiansen har hele veien nektet enhver befatning med saken. Han mener Andersen uriktig har snakket ham inn i saken, og har gjentatte ganger begjært saken gjenåpnet hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.
 • På det femte forsøket (fem begjæringer og to klagebehandlinger) fikk han gjennomslag. Det skjedde den 18. februar 2021, da et flertall i kommisjonen, bestående av tre mot to, besluttet at saken skulle gjenåpnes.
 • Sentralt for beslutningen var et DNA-bevis, som i retten ble presentert som en sikker bekreftelse på at det må ha vært to personer på åstedet. En rekke DNA-eksperter har i årene etter rettssakene konkludert med at DNA-beviset er for svakt til å konkludere med dette.
 • Ifølge flertallet i kommisjonen svekker de nye konklusjonene rundt DNA-beviset Andersens troverdighet, samtidig som de styrker mobilbeviset, som er det tredje store stridstemaet i saken.
 • Inngående og utgående trafikk fra Kristiansens mobiltelefon ble fanget opp av en basestasjon som ikke dekker åstedet. Kristiansens forsvarere mener dette gir ham alibi, og har omtalt mobilbeviset som et utelukkelsesbevis.
 • Etter gjenåpningen overførte Agder statsadvokatembeter saken til Oslo statsadvokatembeter, som siden har hatt oppgaven med å etterforske saken på nytt.
 • 1. juni 2021 ble Kristiansen løslatt fra forvaringsanstalten på Ila i Bærum, og bor nå hjemme hos sine foreldre i Kristiansand.
 • I den nye etterforskningen har politiet jobbet ut fra to hypoteser: At de to var sammen om drapene – eller at Andersen gjorde det alene.
 • Etterforskerne har blant annet gjort nye DNA-undersøkelser, som har avdekket nye funn av Andersen på seks steder på det eldste offeret, Sløgedal Paulsen, jenta han ble frikjent for å ha drept.
 • Det er, ifølge TV 2s opplysninger, ikke gjort tekniske funn som knytter Kristiansen til åstedet.
 • Høsten 2021 var begge inne til omfattende avhør på politihuset i Oslo. Her har Andersen blant annet blitt konfrontert med de nye DNA-funnene og har åpnet for at han kan ha hatt «blackout» under handlingene.
 • Når etterforskningen er ferdig skal statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg sende sin innstilling til Riksadvokaten, der de skal gjøre rede for hva de mener burde skje videre.
 • Enten vil de legge ned påstand om en ny full rettssak i Borgarting lagmannsrett, eller så vil de påstå at Kristiansen skal frifinnes.

Andersen: – Blir kvalm

Ifølge Andersens forklaring var drapsvåpenet en morakniv med blått håndtak.

Selv om det har blitt beslaglagt en rekke kniver i forbindelse med saken, har politiet har aldri funnet verken en morakniv eller en annen kniv som kan knyttes til drapene.

Etter at saken mot Kristiansen ble gjenåpnet i februar i fjor, har både Andersen og Kristiansen vært inne til nye og omfattende avhør.

De fant sted på politihuset på Grønland i Oslo i fjor høst. Der står Andersen fast ved sin beskrivelse av drapsvåpenet.

«Mistenkte har aldri tatt i en slik kniv igjen etter hendelsen, og blir kvalm bare av å se en sånn kniv på jobben eller gå forbi en slik på butikken», står det i politiets avhørsrapport.

«Han mener det var en "morakniv" på grunn av hvordan håndtaket så ut», heter det videre.

En morakniv er en slirekniv med opphav i Mora i Dalarna i Sverige.

Turgåer fikk frysninger

Få måneder før avhøret, som ble gjort 29. oktober i fjor, hadde politiet mottatt en morakniv som bar preg av å ha befunnet seg utendørs i lang tid.

Kniven ble funnet av tre venner som var på tur i området i slutten av juli.

Ifølge turgåerne stod kniven fast i en trestamme like ved Ravnedalen utsiktspunkt, som ligger rett vest for åstedet i Baneheia.

FANT KNIV: Vest for Baneheia ble det i fjor sommer gjort funn av en kniv som politiet har interessert seg for.
FANT KNIV: Vest for Baneheia ble det i fjor sommer gjort funn av en kniv som politiet har interessert seg for.

En av turgåerne «pusset bort bøss» fra kniven, har han selv sagt i avhør. Da så han at det stod «Mora 2000» på den. Han tok med seg kniven i sekken, og da han kom hjem, søkte han opp Baneheia-saken på Google.

Da han skjønte at kniven han hadde funnet kunne være relevant for politiets Baneheia-etterforskning, var han «nærmest sjokkert». Han fikk frysninger og ringte politiet «etter ca 5-10 minutter», sier han i avhøret.

Ifølge avhørsrapporten tok det bare noen minutter før han ble oppringt av politiet, som sa de ville hente kniven hjemme hos ham i løpet av kvelden.

I avhøret blir turgåeren også bedt om å tegne en skisse som viser hvor på knivskaftet han tok, trolig med tanke på politiets senere DNA-undersøkelser.

TV 2 har vært i kontakt med turgåeren, som ikke ønsker å snakke om saken.

Politiet har, etter det TV 2 forstår, ennå ikke mottatt svar på DNA-undersøkelsene. Dersom kniven ble brukt under drapene, er det uansett svært usannsynlig at det kan finnes relevant DNA på den mer enn 20 år senere.

Kristiansen ble vist bilde

Statsadvokat Schei ønsker ikke å svare på hvilke undersøkelser politiet har gjort, eller begrunne hvorfor de ikke har holdepunkter for å knytte kniven til Baneheia-saken.

TV 2 er kjent med at Kristiansen har blitt vist et bilde av kniven i avhør.

«MORA 2000»: Det er betydelig med rust på knivbladet som en turgåer fant i Baneheia i juli i fjor. Foto: Politiet
«MORA 2000»: Det er betydelig med rust på knivbladet som en turgåer fant i Baneheia i juli i fjor. Foto: Politiet

Politiet har, i avhør med både Andersen og Kristiansen, lagt frem en mappe med bilder av mer enn ti kniver som på ulike måter har vært en del av saken.

Begge har blitt bedt om å kommentere hvert enkelt bilde.

I avhørene i oktober var det, etter det TV 2 forstår, likevel bare Kristiansen som fikk se morakniven som ble funnet i juli.

Andersen har senere vært inne til avhør i desember og januar, og TV 2 vet ikke om han i disse avhørene har blitt konfrontert med knivfunnet.

– Kjøpte like kniver

Kristiansen forteller i sitt avhør at han og Andersen på et tidspunkt kjøpte «hver sin likedan kniv» på et militærutsalg, men at han selv mistet sin i et vann. Han tror kniven var grønn, men han klarer ikke å tegne den.

«På spørsmål hvor stor kniven var svarer siktede at bladet var på størrelse med "en morakniv", mens skaftet var kanskje litt tjukkere og rundere», står det i avhøret.

STATSADVOKAT: Det er statsadvokat Andreas Schei som, sammen med kollega Johan Øverberg, har fått Baneheia-saken i fanget. Foto: Terje Pedersen / NTB
STATSADVOKAT: Det er statsadvokat Andreas Schei som, sammen med kollega Johan Øverberg, har fått Baneheia-saken i fanget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kristiansen sier også i avhøret at han ikke vet hvor Andersen fikk drapsvåpenet fra eller hvor han har gjort av det.

Når han får se bilde av kniven som er funnet i juli, sier Kristiansen at den ligner på knivene som han og Andersen kjøpte på militærutsalget.

Samtidig mener han at skaftet på knivene de kjøpte, var lysere. «Så det er nok ikke helt den», sier han.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia i mai 2000. Her er de avbildet to år tidligere. Foto: Privat
DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia i mai 2000. Her er de avbildet to år tidligere. Foto: Privat

Kristiansen spør avhøreren om hvor kniven er funnet. Politiet forklarer at den er funnet i Baneheia og nylig levert til politiet, men de vil ikke svare på hva som er det nøyaktige funnstedet.

Professor: – Ikke usannsynlig

Professor Geir Martin Haarberg ved NTNU har forsket på elektrokjemi, deriblant korrosjonsprosesser – altså oppløsning av metalliske materialer.

TV 2 har vist ham bildene av kniven og bedt ham vurdere om det kan stemme, ut ifra mengden rust på knivbladet, er mulig å si noe om hvor lenge kniven har stått i trestammen.

FLYFOTO: Idylliske Baneheia ble i 2000 åsted for en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker.
FLYFOTO: Idylliske Baneheia ble i 2000 åsted for en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker. Foto: Lise Åserud / NTB

Haarberg poengterer at knivbladet vil korrodere ved tilgang på fuktighet og oksygen fra luft.

– Lufttilgang er mer begrenset jo lenger inn i trestammen en kommer, og det er tydelig at korrosjonsangrepet er mye mindre i enden av kniven. Jeg kan ikke nå si med sikkerhet at kniven kan ha stått i en trestamme i over 20 år, men jeg anser det ikke som usannsynlig, sier Haarberg.

Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, ønsker ikke å kommentere denne saken. Jan Helge Andersens forsvarer, Svein Holden, sier til TV 2 at «dette er naturligvis et interessant funn».

– Vil du svare på om din klient er foreholdt funnet i avhør?

– Det kan jeg ikke svare på grunnet min taushetsplikt, sier Holden.

Håkon Brækhus, advokaten til de etterlatte, ønsker ikke å kommentere saken.