DØMT: Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal forklarte seg for Oslo tingrett i november. Foto: Kristin Grønning / TV 2
DØMT: Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal forklarte seg for Oslo tingrett i november. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hege Haukeland Liadal dømt til syv måneder i fengsel

OSLO TINGRETT (TV 2): Tidligere stortingspolitiker Hege Haukeland Liadal (Ap) er dømt til fengsel i syv måneder for å bevisst ha levert feilaktige reiseregninger til Stortinget.

Liadal fikk dommen forkynt i Oslo tingrett fredag klokken 10.

I den 105 sider lange dommen slår Oslo tingrett fast at Hege Haukeland Liadal (Ap) er skyldig i grovt bedrageri mot Stortinget. Dommen slår fast at hun fra høsten 2016 til 2018 mottok litt over 117.000 kroner hun ikke hadde krav på.

– Det er bevist utover en hver rimelig tvil at tiltalte har begått grovt bedrageri, leser tingrettsdommer Steinar Backe fra dommen fredag morgen.

Liadal dømmes for 47 av tiltalens 52 punkter.

Hun dømmes også til å tilbakebetale drøyt 99.872 kroner til Stortinget.

Hege Haukeland Liadal var stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i åtte år frem til 2021. I denne perioden har hun levert over 700 reiseregninger.

Liadal har innrømmet at hun har gjort feil og dummet seg ut. Likevel har hun nektet straffskyld for grovt bedrageri.

– Det jeg er mest lei meg for, er at jeg har vært unøyaktig. Jeg håper å bli trodd på at jeg ikke har gjort det for min egen berikelse, sa hun fra vitneboksen i november.

Statsadvokaten la ned påstand om ni måneders fengsel for Liadal, men tingretten har altså lagt seg noe lavere enn dette.

Avslørt av Aftenposten

Politiets etterforskning begynte da de mottok en anmeldelse fra Stortingets administrasjon. Få dager i forveien hadde Aftenposten publisert sin avsløring av Liadals reiseregninger.

Totalt satt påtalemyndigheten igjen med 56 reiseregninger som de mente var straffbare. Under hovedforhandlingen på dette utvidet til å gjelde 61 regninger.

Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

I oktober 2020 ble den tidligere Frp-politikeren Mazyar Keshvari dømt til elleve måneders fengsel for å ha levert 72 fiktive reiseregninger for til sammen 450.000 kroner til Stortinget. Også det skjedde etter en Aftenposten-avsløring.

Endret forklaring

Statsadvokat Monica Krag Pettersen la i sin prosedyre vekt på at hun mener det er påfallende at Liadal forklarer at hun husker mindre i dag, samtidig som hun står hardere fast på at reiseregningene ikke inneholdt uriktige opplysninger.

– Jeg er i stuss over forklaringen på enkelte punkter. Hun gir uttrykk for å huske mindre nå i dag, samtidig som hun er mer fast på at reiseregningene ikke inneholder uriktige opplysninger, sa aktor.

AKTOR: Statsadvokat Monica Krag Pettersen førte saken for påtalemyndigheten. Foto: Kristin Grønning / TV 2
AKTOR: Statsadvokat Monica Krag Pettersen førte saken for påtalemyndigheten. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun mener den tidligere stortingsrepresentanten har et sterkt motiv for å ikke fortelle sannheten.

– Det er et stort fall å fra det ene øyeblikket sitte på Stortinget som en av folkets ypperste tillitspersoner, til å sitte som tiltalt i en straffesak som springer ut i at man har misbrukt den tilliten, sa Krag Pettersen.

«Kladdet» regninger

Statsadvokaten viste i retten i desember til flere eksempler som trekker Liadals troverdighet i tvil. Blant annet en todagersreise hun skal ha vært på, som ved nærmere undersøkelse kun viste seg å vare i én dag. Og kun deler av denne ene dagen.

Krag Pettersen trekker også forklaringen om at Liadal har «kladdet» reiseregningene lang tid i forkant i tvil, og sa at nesten alle reiseregningene er opprettet kort tid før reisen, under reisen, kort tid etter reisen, eller i nær tilknytning til reisen.

OSLO TINGRETT: Tingretten brukte seks uker på å behandle saken mot Liadal. Foto: Frode Sunde / TV 2
OSLO TINGRETT: Tingretten brukte seks uker på å behandle saken mot Liadal. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun understrekte også at grunnlaget for at bedrageriet vurderes som grovt ikke er den samlede summen, som nå er oppjustert til 125.000, men at Liadal misbrukte tillitsvervet som stortingsrepresentant til å gjøre dette.

– Normalt vil beløpets størrelse stå sentralt for om bedrageriet er grovt, men i vår sak er beløpet underordnet, sa Krag Pettersen.

– Selv om retten skulle finne at Liadal bare skal dømmes for noen av reiseregningene, vil det uavhengig av dette være tale om et grovt bedrageri, sa hun.

Stor inkassogjeld

Påtalemyndigheten mener den tidligere stortingsrepresentanten har hatt et klart motiv for å skaffe seg økonomisk vinning.

Gjennomgang av familiens økonomi og skattemeldinger viser at hun hadde forbrukslån og ingen sparepenger.

– Gjennomgang av Liadals lønnskonto viser at hun har hatt inkassoregninger på 856.000 kroner fra 2013 til 2019. Hun hadde dårlig likviditet, regninger ble ikke betalt ved forfall, dessuten var forbruk til varekjøp unormalt høyt. Dette var en økonomi som stadig var bakpå og hadde behov for tilførsel av kapital, sa statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Relatert