SKÅL: De gode nyhetene gir danskene god grunn til å smile og skåle igjen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
SKÅL: De gode nyhetene gir danskene god grunn til å smile og skåle igjen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Derfor mener Danmark at de kan lette på nesten alle tiltak

Den danske regjeringen har besluttet å heve nesten alle restriksjoner fra februar.

I tillegg mener helseminister Magnus Heunicke at covid-19 fra samme dato ikke lenger skal kategoriseres som en samfunnskritisk sykdom.

Det kommer frem i en mail han har sendt til alle partier, ifølge danske TV 2.

Den danske regjeringen planlegger en pressekonferanse onsdag kveld hvor nyheten skal presenteres.

46.000 smittetilfeller

Det siste døgnet er det registrert over 46.000 nye smittetilfeller i Danmark. 918 personer er innlagt på sykehus, ifølge tall fra Statens Serums Institut (SSI).

Til sammenligning var det 24.429 nye smittetilfeller her hjemme, og bare 253 personer innlagt på norske sykehus.

Til tross for dette har den danske epidemikommisjonen konkludert med at det ikke er nødvendig med restriksjoner som for eksempel nedstengning av uteliv, krav om koronasertifikat og munnbind.

Beholder ett tiltak

Kommisjonen begrunner dette med at selv om omikron fører til høy smitte, gjenspeiles ikke det i innleggelsestallene. Det er ikke like stor risiko for å bli alvorlig syk.

Blant de eneste tiltakene danskene ønsker å holde fast på, er krav om test og isolasjon etter innreise til Danmark. Dette tiltaket mener epidemikommisjonen at bør videreføres i ytterligere fire uker.

Det betyr at nordmenn som planlegger å reise til Danmark fortsatt må kunne vise til en negativ test, eller et grønt koronasertifikat.

I sin vurdering til regjeringen har epidemikommisjonen lagt vekt på en rekke forhold.

En av dem er smittetallene.

– Vil stige

Etter en stagnering på smittetallene i januar, opplever danskene nå en stigende trend – hvor man flere dager har sett smittetall på over 40.000.

– Det kan forventes at smittetallene fortsatt vil stige de kommune ukene, spesielt på grunn av lettelsene av restriksjonene, skriver de.

Men med en svært høy vaksinedekning og svært høye smittetall, mener epidemikommisjonen at de på denne måten vil oppnå en meget omfattende flokkimmunitet.

Videre påpekes det at dagens smittesituasjon, ikke fører til en kritisk situasjon for sykehusene.

Eldre og sårbare

Tidlig i pandemien var det særlig de eldre og sårbare som var viktig å beskytte. Til tross for at smittetilfellene øker på danske pleiehjem, ser man ikke tilsvarende stigning i på dødsfall.

En annen faktor danskene ser på, er risikoen for påvirkning av kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette har også vært en utfordring i Norge, hvor regler om karantene og svært høye smittetall har ført til et høyt sykefravær i landets bedrifter.

Men i likhet med Norge har Danmark lettet på karantenereglene, samt forkortet isolasjonstiden ned til minst fire dager.

– Risikoen for å oppleve en kritisk påvirkning arbeidskraften, særlig i helsevesenet, er derfor minsket, skriver epidemikommisjonen.