NY OPPDAGELSE: Norske forskere mener historien om koronaviruset forandrer seg ved deres nye funn. Foto: HANDOUT
NY OPPDAGELSE: Norske forskere mener historien om koronaviruset forandrer seg ved deres nye funn. Foto: HANDOUT

Koronaviruset kan ha vært i Norge allerede i 2019

Forskere ved Ahus har funnet antistoffer mot covid-19 helt tilbake til desember 2019, en måned før det første tilfellet ble påvist i Europa.

– Dette var veldig overraskende. Vi undersøkte blodprøver tilbake til desember for å være helt sikre på å gå langt nok tilbake i tid, så vi hadde ikke ventet å finne positivt utslag så tidlig, forteller prosjektleder for studien, Anne Eskild i en pressemelding lagt ut på Ahus sine nettsider.

Det første tilfellet i Europa ble påvist 27. januar 2020, mens det i Norge først ble påvist 24. februar samme år.

Samtidig som Kina

Funnet Ahus har gjort, er fra samme tidsrom som det første påviste tilfellet ble konstatert i Kina.

Blodprøvene er hentet fra alle gravide kvinner i første trimester i Akershus universitetssykehus sitt nedslagsfelt i månedene desember 2019- desember 2020.

Som en del av svangerskapsomsorgen i Norge tas blodprøver av alle gravide kvinner for å sjekke for syfilis. Alle prøvene lagres med formål om å overvåke potensielle smittsomme sykdommer.

Konkluderer om funn

– Det er antakeligvis få andre land som har tilgang på lagrede blodprøver på befolkningsnivå, og derfor finnes det få eller ingen andre retrospektive studier, sier Eskild.

Av de totalt 6520 kvinnene som ble undersøkt gjennom hele perioden, ble det påvist antistoffer hos 98 kvinner.

Det må tas høyde for at en viss andel falske positive utslag kan oppstå, men forskerne konkluderer med at funnene tyder på at viruset sirkulerte i Norge allerede i 2019.

Trolig smittet i utlandet

Forskningsgruppen fikk tilgang til å teste prøvene anonymt med hjemmel i smittevernloven.

Rundt 500 prøver per måned er blitt testet for antistoffer mot SARS-CoV-2, og det ble funnet ett positivt utslag i desember 2019, to i januar 2020, og ett i både februar og mars.

Det foreligger ikke noen systematisk informasjon om hvem kvinnene som hadde infeksjon er, og om de hadde symptomer, men man kunne se at kvinnene som fikk påvist antistoffer før mars 2020 var født i Norge, Øst-Europa, Afrika eller Midtøsten.

– Mye tyder på at de enten er smittet i andre deler av verden eller via slektninger som har vært utenfor Norge, sier Eskild, som mener funnene tyder på at smitten kan ha vært spredt i hele verden mye tidligere enn det vi før har trodd.

– Forandrer historien

De første kjente tilfellene ble godt kjent i desember 2019 fra den kinesiske byen Wuhan.

– Funnene våre forandrer historien om koronaepidemien både i Norge og i verden, sier Eskild.

(©NTB/ TV 2)

Relatert