VEDUMS VALG: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), her under en pressekonferanse tidligere i januar. Foto: Terje Bendiksby / NTB
VEDUMS VALG: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), her under en pressekonferanse tidligere i januar. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vedum vil hemmeligholde dokumenter, datoer og involverte i Norges Bank-ansettelsen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) nekter å legge frem dokumenter eller svare på spørsmål som kan gi svar på hvorfor og hvordan tidligere statsminister Jens Stoltenberg ble oppfordret til å søke jobben som sentralbanksjef.

– Poenget her er at det er ikke meningsmålingen som er det viktige. Det viktige er nettopp at jeg har vært tydelig hele tiden på at her skal det skje ryddig, ordentlig og skikkelig.

Det sa Trygve Slagsvold Vedum til TV 2 forrige uke, på spørsmål om hva han tenker om at 43 prosent av de spurte sier de har ganske eller svært liten tillit til ansettelsesprosessen for ny sjef for Norges Bank.

Regjeringen skal snart utnevne ny sentralbanksjef, og må velge mellom Natos generalsekretær Jens Stoltenberg (62) og Norges Banks visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (49).

Men det er ikke lett å bringe klarhet og innsikt om prosessen, slik at folk kan ta stilling til om de har tillit til den «ryddig, ordentlig og skikkelige» prosessen til Vedum.

Vil ikke svare på spørsmål

TV 2 har i flere uker forsøkt å få innsyn og innsikt i prosessen. Men hos Vedum møtes spørsmål og innsynbegjæringer med en stengt dør.

JOBBSØKER I: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
JOBBSØKER I: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Spørsmålene er mange, og svarene få fra Senterpartiets leder og finansminister.

Se bare her på listen over spørsmål TV 2 har stilt til Vedum og hans departement, og som vi ikke får svar på:

  • Når blir ny sentralbanksjef utnevnt?
  • Hvorfor er utnevnelsen blitt utsatt i to omganger?
  • Hvorfor ble Jens Stoltenberg bedt om å søke på stillingen?
  • På hvilke datoer ble Stoltenberg og Wolden Bache bedt om å søke på stillingen?
  • På hvilke datoer har departementet hatt kontakt med Stoltenberg og Wolden Bache utover oppfordringen om å søke?
  • På hvilke datoer kom søknadene fra de to kandidatene?
  • Hvem er medlemmene av gruppen i departementet som skal innstille til Vedum på hvem som skal ansettes?
JOBBSØKER II: Jens Stoltenberg. Foto: Johanna Geron / Reuters
JOBBSØKER II: Jens Stoltenberg. Foto: Johanna Geron / Reuters

«Vi kommenterer ikke den interne saksbehandlingen» skriver Vedums kommunikasjonssjef i departementet, Therese Riiser til TV 2.

Hemeligholder dokumenter

Men det er ikke bare spørsmål Vedum og hans departement vil ha taushet om.

TV 2 har bedt om innsyn 15 sentrale dokumenter fra Finansdepartementets postjournal. Journalen viser brev eller dokumenter som er sendt til eller fra departementet, og som omhandler søknadsprosessen.

I en e-post til TV 2 skriver avdelingsdirektør Håkon Tandstad i Administrasjonsavdelingen, som leder ansettelsesprosessen, følgende om hvorfor departementet tviholder på å hemmeligholde dokumentene om prosessen:

«Fortrolig dialog »

«Dokumentene er et ledd i forberedelse og gjennomføring av arbeidet med ansettelse og inneholder beskrivelse og vurdering av steg i rekrutteringsprosessen. I lys av målet om å gjennomføre en kvalitativ og god rekruttering er det nødvendig at de medarbeidere som deltar i arbeidet kan ha en fri og fortrolig dialog og opplever en frihet til å kunne diskutere ideer og forslag i en fortrolig atmosfære.» skriver Tandstad, og legger til:

«Ved avveiing av hensynet til det offentliges behov for innsyn og behovet for å kunne gjennomføre en kvalitativ god rekrutteringsprosess med bl.a. rom for fortrolig informasjonsutveksling har departementet kommet til at sistnevnte veier tyngst», skriver Tandstad.

Kun ett av disse dokumentene vil Vedum gi TV 2 og offentligheten tilgang til å lese. I dette dokumentet fremgikk det, som TV 2 fortalte forrige uke, at Finansdepartementet allerede før Stoltenberg hadde søkt på stillingen, gjennomførte møter med lovavdelingen i Justisdepartementet for å kartlegge mulige habilitetsproblemer dersom Norges tidligere statsminister søkte på jobben. Kun få dager senere søkte Stoltenberg.

Klager på hemmelighold

TV 2 har nå klaget inn avslagene om innsyn til Sivilombudet.

- Ansettelsen av ny sentralbanksjef er en sak med stor offentlig interesse. Det er vår jobb kritisk å ettergå prosessen og undersøke om den er skjedd på riktig måte. Foreløpig står vi igjen med mange ubesvarte spørsmål. Da er det avgjørende at vi får innsyn i disse dokumentene for å få vite mer om hva som har skjedd, sier TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

På Stortinget har Høyre og tidligere statsminister Erna Solberg i flere uker snakket om at det kan bli aktuelt å åpne kontrollsak mot Vedum dersom Stoltenberg blir utnevnt.

– Du mener dette kan bli en sak for kontrollkomiteen hvis de ansetter Stoltenberg?

– Jeg vil ikke utelukke at det kan bli stilt noen spørsmål om hva som er sagt og hvilke forhåpninger som er gitt. Om det blir en stor sak, det vet jeg ikke. Men at det blir stilt spørsmål på et tidspunkt, det tror jeg nok vil skje, sa Høyre-leder Erna Solberg til TV 2 12. januar.

Åpner for kontrollsak i Stortinget

I så fall vil ikke Vedums hemmelighold overleve lenge, lover lederen for Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H).

KONTROLLØR: Stortingsrepresentant og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H). Foto: Olaug Spissøy Kyvik / TV 2
KONTROLLØR: Stortingsrepresentant og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H). Foto: Olaug Spissøy Kyvik / TV 2

– Vi står fortsatt midt i prosessen, og må avvente at avgjørelsen tas. Først da kan vi gjøre oss opp en mening om hvordan regjeringen har håndtert denne ansettelsen. Hvis kontrollkomiteen har spørsmål eller trenger å få innsyn i prosessen, så kommer vi til å stille spørsmål og vi har de verktøyene vi trenger for å grave dypt i materien. Jeg kan love at det er en mulighet vi holder åpen, rett og slett fordi det er jobben vår.

– Hva tenker du om at Vedum og Finansdepartementet velger å holde så mye om prosessen lukket?

– Jeg har noen tanker om det, som jeg foreløpig ikke skal dele. Men jeg forstår at det oppstår spørsmål om prosessen i en så omdiskutert ansettelse som denne, svarer Frølich.

Relatert