RUSPÅVIRKET: Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil tollere kunne promilleteste sjåfører, og også holde dem igjen frem til politiet kommer. Foto: Ole Berg-Rusten
RUSPÅVIRKET: Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil tollere kunne promilleteste sjåfører, og også holde dem igjen frem til politiet kommer. Foto: Ole Berg-Rusten

Vil la tollere alkoholteste sjåfører

I et nytt lovforslag vil regjeringen gi tollere myndighet til å promilleteste sjåfører som krysser grensen. – Det er mye ruskjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nå vil regjeringen at tollere på grensen både skal kunne sjekke alkoholen i bagasjen din - og den i kroppen.

I et nytt lovforslag som skal sendes på høring, foreslår regjeringen at tollere skal kunne foreta promillekontroller av sjåfører som krysser grensen inn til Norge.

– Alkohol og rus er en utfordring i trafikken, og tollvesenet er tett på. Derfor vil vi utnytte ressursen tollvesenet er, gjennom å foreta kontroller, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til TV 2.

Regjeringen vil også at tollerne skal kunne holde tilbake sjåfører som tester positivt, frem til politiet kommer for videre oppfølging.

– Men en tolltjenestemann kan vel ikke legge noen i bakken, hvis de prøver å unnslippe?

– Tolltjenestemenn kan holde tilbake, men vil selvfølgelig uansett måtte påkalle politiet etter testing, sånn at man kan foreta en pågripelse, sier Nygård.

CHARLOTTENBERG: På grensen mellom Norge og Sverige blir alle kjøretøy kontrollert. Foto: Tommy Pedersen/NTB
CHARLOTTENBERG: På grensen mellom Norge og Sverige blir alle kjøretøy kontrollert. Foto: Tommy Pedersen/NTB

Styrket kontroll ved ruskjøring

Rundt 140 000 mennesker kjører i ruspåvirket tilstand på norske veier hver dag, ifølge samferdselsdepartementet.

– Tolletaten har mange og viktige oppgaver ellers, har de tid til å gjøre dette i tillegg?

– De opplever ofte at dette er et reelt behov. Sånn som det er i dag må de da påkalle politiet. Lovendringen vil være en mer effektiv måte å gjøre det på, ved at man bruker de ressursene som er til stede, sier Nygård.

I dag er det kun politiet som har myndighet til å gjennomføre kontroll av ruspåvirket kjøring. Tolletaten stanser allerede førere som er åpenbart ruspåvirket, men siden de ikke selv kan teste, frykter de enkelte unnslipper kontroll - og utgjør en fare for seg selv og andre trafikanter.

TRAFIKKULYKKER: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tror mer kontroll med ruskjøring vil føre til færre ulykker i trafikken. Foto: Fredrik Hagen
TRAFIKKULYKKER: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tror mer kontroll med ruskjøring vil føre til færre ulykker i trafikken. Foto: Fredrik Hagen

Lovendringen foreslås av samferdselsdepartementet, sammen med justisdepartementet og finansdepartementet, og sendes nå ut på høring.

– Jeg regner med at aktører i bransjen og andre faginstanser vil uttale seg om dette. Så gjør vi en totalvurdering når høringsprosessen er over, sier Nygård.

– Når kan dette iverksettes?

– I løpet av et halvt år tror jeg mye vil kunne være gjort.

Relatert