Helsedirektoratet åpner for preventiv bruk av koronasertifikat – FHI skeptiske

Helsedirektoratet mener preventiv bruk av koronasertifikat kan ha gunstig effekt, mens FHI har liten tiltro til at dette kan forebygge smittespredning.

Med preventiv bruk menes det at koronasertifikat vurderes som et selvstendig tiltak, og ikke for å gi lettelser fra eksisterende smittevernrestriksjoner.

I et oppdragssvar til Helsedepartementet skriver Helsedirektoratet at de mener dette i så fall bør målrettes mot arenaer med høy smitterisiko, der tiltaksbyrden ved koronasertifikat er begrenset.

Skjenkesteder, puber, nattklubber og offentlige arrangementer der mange personer møtes og mingler uten avstand og faste sitteplasser, trekkes fram som de mest relevante arenaene.

FHI svarer på sin side at de har «liten tiltro til at preventiv bruk av koronasertifikat kan forebygge smittespredning i vesentlig grad». Samtidig understreker de at effekten av koronasertifikat ikke er godt nok evaluert opp mot andre smitteverntiltak.

De mener det vil ha størst smittereduserende effekt dersom koronasertifikatet kun er gyldig for de som er fullvaksinerte eller naturlig immune etter tidligere gjennomgått covid-19. De påpeker at dette vil være inngripende.

– Preventiv bruk av koronasertifikat uten mulighet til adgangstesting er et inngripende tiltak med sannsynlig begrenset smittereduserende effekt. Det er en rekke utfordringer ved en slik løsning, og det bør være en politisk beslutning å avveie ulike hensyn, skriver de.

(NTB)

Relatert