Regjeringen vil lovfeste retten til heltidsjobb

I et nytt lovforslag vil regjeringen styrke retten til en fast og hel stilling. – Ikke den enkleste oppgaven, sier HR-sjefen på IKEA.

I åtte år jobbet Igor Polizzi ufrivillig deltid på IKEA Slependen, før han nylig fikk en etterlengtet heltidsstilling.

– Jeg trenger stabilitet. Jeg blir 50 år snart, så kanskje det var på tide, sier Polizzi til TV 2.

Varehandel er en av bransjene som i størst grad benytter seg av deltidsansatte. Halvparten av IKEA Norges 3200 ansatte jobber deltid.

I et nytt lovforslag som skal på høring mandag, vil regjeringen styrke retten til en fast og hel stilling.

– Det vil bidra til en kulturendring gjennom en lovendring, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

ETTERLENGTET: Igor Polizzi starter snart i ny heltidsjobb som konsulent i IKEA sin kjøkkenavdeling. Foto: Sverre Saabye / TV 2
ETTERLENGTET: Igor Polizzi starter snart i ny heltidsjobb som konsulent i IKEA sin kjøkkenavdeling. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Stort problem

Faste og hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier Tajik. Hun mener ufrivillig deltid er et stort problem i både offentlig og privat sektor.

25 prosent av yrkesaktive nordmenn jobber i dag deltid, ifølge SSB. Og andelen er betraktelig høyere blant kvinner enn menn.

14,9 prosent av menn i alderen 15-74 jobber deltid, mot 36,3 prosent av kvinner i samme aldersgruppe.

– Det er en av de aller viktigste likestillingssakene nå, sier Tajik.

Hvis arbeidsgiver vil ansette noen i en deltidsstilling, må de kunne dokumentere dette behovet, står det i lovforslaget. Videre må spørsmålet drøftes med tillitsvalgte.

– Vi vet at en del av de bransjene der deltid er ganske utbredt, typisk helse- og omsorg og varehandel, er kvinnedominerte yrkesgrupper. Det betyr at vi nå styrker deres mulighet til å få heltidsstillinger.

– Hvordan vil lovforslaget slå ut for bedrifter med utstrakt bruk av deltid, som IKEA?

– Det krever at en del arbeidsgivere må legge om måten de jobber på. De blir nødt til å tenke over deltidsutlysningene sine, og ta stilling til om det går an å løse det på andre måter, for eksempel ved å øke stillingene til de som jobber der, sier Tajik.

Deltidsstillinger og tilkallingsvikariater fylles ofte av unge mennesker, som eksempelvis jobber ved siden av studiene.

– Kan forslaget ekskludere noen fra arbeidslivet?

– Nei. Det vil fortsatt være mulig å ansette folk i deltidsstillinger når det er en god grunn til det. Det eneste kravet vi stiller til begrunnelsen er at den er saklig, sier Tajik.

Styrket fortrinnsrett

I dag kan arbeidstakere kreve høyere stilling, ved å dokumentere hvor mye de faktisk har jobbet de siste tolv månedene.

Ved flere anledninger prøvde Polizzi å benytte seg av fortrinnsretten for å øke egen stillingsprosent i IKEA, men han nådde ikke frem.

Regjeringen vil lovfeste at fortrinnsretten for deltidsansatte også skal gjelde for ekstravakter. Deltidsansatte skal ha fortrinn til disse vaktene fremfor at arbeidsgiveren bruker tilkallingsvikarer, eller leier inn arbeidstakere.

Tillitsvalgt på IKEA, Jon-Filip Lutnes, tror lovforslaget vil gjøre det enklere for personer i Polizzi sin situasjon å ta heltidskampen.

– Før sto man alene, nå kan man vise til en lov. Den prosessen blir enklere for dem det gjelder tenker jeg, sier Lutnes.

ENKLERE: Tillitsvalgt på IKEA, Jon-Filip Lutnes, forteller at flere av de deltidsansatte ønsker seg en høyere stillingsprosent Foto: TV 2
ENKLERE: Tillitsvalgt på IKEA, Jon-Filip Lutnes, forteller at flere av de deltidsansatte ønsker seg en høyere stillingsprosent Foto: TV 2

– Ingen enkel oppgave

Dersom det nye lovforslaget vedtas, kan det by på utfordringer for arbeidsplasser som IKEA.

– Det er ikke den enkleste oppgaven, det er komplekst. Vi må møte kundens behov og vi har kunder som kommer både på dagtid, kveldstid, lørdager og forskjellige «peaker» gjennom året, sier HR-direktør i IKEA Norge, Monica Bogstad, og legger til:

– Vi trenger en stor grad av fleksibilitet for å få løst det. Men det krever at vi tenker nytt, sier hun.

IKEA Norge har ikke oversikt over hvor mange av deres over 3000 ansatte som jobber ufrivillig deltid.

– Hvordan vil dere jobbe for å kartlegge hvor mange det gjelder?

– Vi har en arbeidsgruppe som skal kartlegge ufrivillig deltid. Vi skal jobbe systematisk med hvordan vi kan øke stillingsprosenter, og forankre dette i hele organisasjonen, sier Bogstad.

Relatert