Støre: – Vi kan lette på mange av tiltakene

Etter en måned med strenge restriksjoner, gjør regjeringen flere lettelser i koronatiltakene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) åpnet pressekonferansen.

– Vi er i en ny fase av pandemien. Mange er bedre beskyttet nå enn i desember. Dette gjør at vi kan lette på mange av tiltakene, sier Støre.

Samtidig sier han at smitten vil øke raskt og at smittetoppen fortsatt ligger foran oss.

– Vi kan slippe opp noe, men vi kan ikke slippe opp helt, sier statsministeren.

Opphever full skjenkestopp

Den nasjonale skjenkestoppen oppheves. Skjenking vil være lov til klokken 23 forbeholdt at gjestene sitter ved bordene.

TILTAK: Helseminister
Ingvild Kjerkol (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister
Tonje Brenna (Ap) under pressekonferansen. Foto: Terje Bendiksby / NTB
TILTAK: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under pressekonferansen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Serveringen av alkohol skal skje ved bordene, siden dette bidrar til mindre bevegelse blant gjestene og sikrer smittevernet, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer. De har også plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

I tillegg øker regjeringen publikumsgrensen på arrangementer.

KULTUR: Kulturministeren håper det blir lettere å gjennomføre arrangementer fremover. Her ble Festspillkonsertene i 2020 gjennomført uten publikum og streamet. Foto: Frode Hoff / TV 2
KULTUR: Kulturministeren håper det blir lettere å gjennomføre arrangementer fremover. Her ble Festspillkonsertene i 2020 gjennomført uten publikum og streamet. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Bruk kulturtilbudet

På offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste plasser får man maksimalt være 30 personer. Med faste tilviste plasser er taket satt til 200 personer. Det stiller krav til smittevern, avstand og munnbind.

– Jeg vil oppfordre alle til å bruke kulturtilbudet nå. Kjøp billetter, gå på arrangementer. For kulturlivet så er det fortsatt krevende tider, men vi er på rett vei, sa kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Trettebergstuen sier regjeringen har startet arbeidet for å finne løsninger som gjør at man kan tillate flere publikummere i store innendørs lokaler, samtidig som smittevernreglene ivaretas på en god måte.

– Vi jobber med løsninger for å tilpasse antallsbegrensningene bedre til størrelsen på lokalet. Målet er at for eksempel store konsertarenaer og ishockeyhaller kan slippe inn flere. Vi håper dette er klart allerede neste uke, sier Trettebergstuen.

Deltakere på private arrangementer og sammenkomster på offentlig sted, enten i leide eller lånte lokaler, høyes til maksimalt 30 personer. Utendørs er taket satt til 50 personer.

SKOLE: Gult og rødt nivå i skolene oppheves. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
SKOLE: Gult og rødt nivå i skolene oppheves. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Krav om gult nivå oppheves

Regjeringen opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager, men anbefaler å beholde nivået der smittenivået tilsier det.

– Vi prioriterer barn og unge og arbeidsplasser når vi nå letter på tiltakene. Blant annet åpner vi opp for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Vi anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler, sier Støre.

Også videregående skoler går over til grønt nivå, men det understrekes at hver kommune må vurdere om det er behov for lokale innstramminger.

KONTAKTTRENING: Breddeidretten utendørs åpner igjen og regjeringen åpner for kontakttrening. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2
KONTAKTTRENING: Breddeidretten utendørs åpner igjen og regjeringen åpner for kontakttrening. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Lettelser i idretten

Regjeringen anbefaler at fritidsaktiviteter gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

 • For barn og unge under 20 år kan utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs er på omtrent 20 personer eller etter klasse eller kohort. Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.
 • For voksne over 20 år er det anbefalt maks 20 personer og en meters avstand innendørs. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meters avstand.
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig. Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Dette planlegger Vedum å gjøre for bedriftene

Færre må i karantene

I tillegg gjøres det lettelser i karantenereglene.

De som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, må ikke lenger i smittekarantene. For disse erstattes kravet om karantene med test tre dager etter nærkontakt, og ny test to dager senere.

Kjerkol sier at mange vil bli smittet de neste månedene, og at vi må forberede oss på at sykefraværet vil bli høyt.

– Alle bedrifter og virksomheter må forberede seg på det. Det må legges planer for å opprettholde mest mulig normal drift i en krevende situasjon. De endringene regjeringen nå gjør i kravene om smittekarantene, vil bidra til at flere kan leve normalt, selv om det er mye smitte i samfunnet, sier Kjerkol.

Nye karanteneregler

 • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.
STUDENTER: Det legges til rette for at studenter skal få mer fysisk undervisning.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
STUDENTER: Det legges til rette for at studenter skal få mer fysisk undervisning.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mer fysisk undervisning

Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.

Regjeringen anbefaler jevnlig testing av studenter, forbeholdt at det er tilstrekkelig tilgang til tester. Tester bør utdeles til studenter på campus.

Klasserom bør begrenses til maks 30 personer med én meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.

For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer. Det betyr at forelesninger kan gjennomføres 200 deltakere så langt det er faste tilviste sitteplasser med avstand.

Derfor innføres ikke koronapasset

Vurderer koronapass

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen nå vurderer å innføre koronasertifikat.

– Noen av de nye lettelsene kunne vi ha innført bare for vaksinerte med bruk av koronasertifikat, sa hun på pressekonferansen.

Hun viste til at FHI og helsedirektoratet har vurdert dette på oppdrag for regjeringen.

– Etatene mener strengere tiltak for uvaksinerte, for eksempel begrenset tilgang til arrangementer, vil ha liten effekt på smittespredning, sa Kjerkol.

Likevel mener regjeringen det kan bli aktuelt å innføre slike regler.

– Vi har derfor bedt etatene om å komme med konkrete forslag til hvordan koronasertifikat kan bli tatt i bruk på arrangement og ved serveringssteder, sier hun.

MUNNBIND: Anbefalingen om munnbind videreføres. Foto: Frode Sunde / TV 2
MUNNBIND: Anbefalingen om munnbind videreføres. Foto: Frode Sunde / TV 2

Noen regler videreføres

Til tross for flere lettelser, er det fortsatt noen strenge tiltak som vi må forholde oss til:

 • Anbefaling om maksimalt ti gjester hjemme ut over egen husstand. Barnehagebarn og barneskoleelever er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning.
 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.
 • Alle som kan ha hjemmekontor, skal fortsatt ha det.
 • Regjeringen beholder også anbefalingen om å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Få full oversikt over alle tiltak her.

Ny vurdering i februar

Endringene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar.

Håndteringen gjennom vinteren dreier seg nå om å bremse epidemien - med minst mulig inngripende tiltak. Regjeringen vil unngå at for mange blir syke samtidig, slik at belastningen på helse- og omsorgstjenestene og samfunnet ikke blir for stor.

– Derfor mener Helsedirektoratet og FHI at det er nødvendig å beholde de fleste tiltakene, men anbefaler noen lettelser. Det avgjørende er at summen av smitteverntiltakene bidrar til å fortsatt beholde kontrollen, sier Kjerkol.

Regjeringen vurderer fortløpende tiltaksnivået, men vil gjøre en ny helhetlig vurdering i starten av februar.

Relatert