HAR GITT RÅD: Helsedirektør Bjørn Guldvog og Helsedirektoratet har gitt sine råd til regjeringen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
HAR GITT RÅD: Helsedirektør Bjørn Guldvog og Helsedirektoratet har gitt sine råd til regjeringen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

varsler nye tiltak:

Dette anbefaler Helsedirektoratet nå

Klokken 19.00 legger regjeringen frem hvilke koronatiltak som skal gjelde fra fredag. Helsedirektoratet anbefaler kun noen få lettelser i de gjeldende tiltakene.

Det er knyttet stor spenning til hva regjeringen velger å gjøre, når de skal presentere nye koronatiltak torsdag kveld.

I forkant av hver pressekonferanse publiserer Helsedirektoratet sitt faglige grunnlag som de har levert til regjeringen.

I det faglige grunnlaget legger de frem forslag til hvilke tiltak de mener skal gjelde, og begrunnelsen for tiltakene.

Regjeringen kan velge å følge hele eller deler av anbefalingen.

Åpner for skjenking

Torsdag ettermiddag ble det faglige grunnlaget publisert. Der kommer det frem at Helsedirektoratet går inn for enkelte lettelser.

– FHI beskriver stor usikkerhet rundt hvordan omikronvarianten vil spre seg og hvilken sykdomsbyrde den vil gi, men varsler en smittespredning som langt overskrider det vi har sett tidligere i pandemien, skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer ikke med noen klare anbefalinger når det gjelder skjenkestoppen, men åpner for skjenking deler av kvelden.

Videre kommer det frem at dersom regjeringen velger å oppheve skjenkestoppen, bør det presiseres at det er forbudt med skjenking etter klokken 22 eller 24. Tidspunktet vil være opp til regjeringen.

SERVERING: Det ligger an til at full skjenkestopp blir opphevet. Foto: John Stillwell
SERVERING: Det ligger an til at full skjenkestopp blir opphevet. Foto: John Stillwell

Ellers legger Helsedirektoratet opp til svært få lettelser i de gjeldende tiltak.

Det foreligger fortsatt en oppfordring om maks ti gjester i hjemmet, i tillegg til de du bor sammen med.

FHI anbefaler at både barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring får et nasjonalt gult nivå fra uke 3. Rødt nivå i videregående skoler og voksenopplæring bør avvikles fra uke 3.

Dermed er planen at de vil gå over til gult nivå, men med jevnlig testing.

Dette er anbefalingene:

* Anbefaling om endring av TISK-strategien: Nærkontakter bør få større ansvar med å følge anbefalte testregimer. Dette kan erstatte dagens karanteneordning.

* Oppfordring om maks ti gjester i tillegg til dem man bor sammen med. Barn kan ha besøk fra egen kohort selv over anbefalt antall gjester.

* Unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel. Krav om munnbind dersom man ikke kan holde meteren. I taxi er det påbud om bruk av munnbind.

* Helsedirektoratet og FHI foreslår å avvikle skjenkestopp, men å legge inn et klokkeslett for stenging, for eksempel klokken 22.

* For arrangementer anbefales samme skjenkestopp som for serveringssteder. Arrangør skal bl.a. sørge for at alle kan holde meteren.

* For offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste plasser anbefales en maksgrense på 200 personer, opp fra 50. Forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift og en meters avstand.

* For offentlige arrangementer innendørs anbefales munnbindpåbud, men kun for publikum.

* For offentlige arrangementer innendørs anbefales unntak fra avstandskravet for utøvere av kultur- og idrettsarrangementer over 20 år.

* For offentlig arrangementer utendørs uten faste tilviste plasser økes maksgrense til «100 eller 200 personer,» opp fra 100. Munnbind anbefales.

* For offentlige arrangementer utendørs med faste tilviste plasser økes maksgrense til 600 personer (200x3). Forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift og en meters avstand. Munnbind anbefales.

* Innendørs arrangementer med nærkontakt for barn og unge anbefales å utsettes eller avlyses.

* Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter. Toaletter kan være åpne.

* Voksne kan gjennomføre fritids- og idrettsarrangementer utendørs. Unntak fra avstand kan vurderes der det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten.

* Gult nivå i skoler, barnehager og SFO videreføres med jevnlig testing av ansatte og elever fra 1. klasse.

* Anbefaler overgang til gult nivå i videregående skole, med jevnlig testing.

* Det foreslås at barn og unge kan gjennomføre utendørs aktiviteter som normalt. Innendørs foreslås en gruppestørrelse på omtrent 20 personer eller etter kohort. Aktivitet kan gjennomføres med kontakt hvis nødvendig.

* Utendørsaktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel idrettsturneringer, kan gjennomføres.

* Tilsvarende aktiviteter innendørs anbefales å ikke gjennomføres.

* Anbefaling om maks ti personer og en meter avstand ved organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne. For eksempel korøving eller håndballtrening. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meter avstand.

* Utendørs kan voksne utøve aktivitet som normal, med kontakt der det er nødvendig. Tidligere maks 20 personer med en meters avstand.

* Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng: Anbefalt ti personer i grupper og en meter avstand innendørs. To meter ved intensiv trening. Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

* Ved høyere utdanning anbefales fortsatt opprettholdelse av digitalt undervisningstilbud og eksamen, samtidig som det tilrettelegges for mer fysisk undervisning. Anbefaler tilgjengelige tester på campus, jevnlig testing bør vurderes.

* Anbefaler maks 20 personer med en meter avstand i klasserom i høyere utdanning. Avstand kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføring.

* Bowlinghaller inkluderes i listen over virksomheter som må holdes stengt. Det gis unntak for toppidrett og organiserte idrettsaktiviteter for barn og unge under 20 år.

Lettelser i kulturlivet

Når det kommer til fritidsaktiviteter for barn og unge anbefaler Helsedirektoratet at de kan gjennomføre utendørsaktiviteter som normalt.

Innendørs foreslås det en gruppestørrelse på omtrent 20 personer eller etter klasser og kohort.

Det foreslås noen justeringer for offentlige arrangementer. For innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser anbefaler Helsedirektoratet og FHI en grense på 20 personer. Med faste tilviste plasser mener de at man kan være opp til 200 personer.

Nei til koronapass

FHI anbefaler ikke bruk av koronasertifikat innenlands.

FHI påpeker at koronasertifikat etter EU-passets kriterier innenlands vil medføre at enkelte grupper som får ugyldig sertifikat ut fra begrensninger i varigheten av vaksiner/gjennomgått sykdom, kan føle seg tvunget til å ta «unødvendig» oppfriskningsdose.

Både Helsedirektoratet og FHI mener også det er rom for å lette på karantenebestemmelse, og vil erstatte karantene med selvtesting.

– Dagens TISK-strategi bør endres slik at den kan være bærekraftig gjennom en periode med økende smitte, skriver Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i sitt siste faglige råd.

LETTELSER: Det er anbefalt lettelser i breddeidretten, særlig for barn og unge. Foto: Elias Engevik/TV 2
LETTELSER: Det er anbefalt lettelser i breddeidretten, særlig for barn og unge. Foto: Elias Engevik/TV 2

Lettelser i breddeidrett

FHI og Helsedirektoratet anbefaler at det kommer noen lettelser i breddeidretten og idrett for barn og unge i sine faglige råd til regjeringen.

Det er betydelig mindre smitterisiko utendørs sammenlignet med innendørs. Derfor foreslår Helsedirektoratet at de første justeringene gjøres ved utendørs aktiviteter. Dette er også i tråd med anbefalingene for arrangementer. Barn og unge prioriteres foran voksne og eldre, står det i anbefalingen.

Regjeringen har uttalt at den vil prioritere barn og unge når det kommer til lettelsene i koronatiltakene.

Relatert