RANA TINGHUS: Mandag begynner den seks uker lange rettssaken mot en overgrepstiltalt politimann Foto: Magnus Nøkland / TV 2
RANA TINGHUS: Mandag begynner den seks uker lange rettssaken mot en overgrepstiltalt politimann Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Overgrepstiltalt politimann i retten – nekter straffskyld

HELGELAND TINGRETT (TV 2): Mandag møter en erfaren politimann i Helgeland tingrett, tiltalt for to voldtekter og seks tilfeller av seksuell omgang gjennom misbruk av maktforhold.

De neste seks ukene skal Helgeland tingrett behandle en svært omfattende straffesak mot en suspendert politimann i Nordland politidistrikt.

På motsatt side i retten står seks fornærmede kvinner.

Spesialenheten for politisaker mener at politimannen voldtok to av dem.

Klokken 09.30 mandag ble retten satt. På spørsmål fra dommeren nektet politimannen straffskyld for alle postene i tiltalen mot ham.

I tillegg mener de at han misbrukte, eller forsøkte å misbruke stillingen sin, for å skaffe seg seksuell omgang med samtlige av de fornærmede kvinnene.

– Han mener han ikke har gjort noe galt:

Innledet forhold til politistudent

Den erfarne politimannen har jobbet i Nordland politidistrikt i flere år, og har hatt flere fremtredende stillinger i politiet. Som følge av straffesaken han nå er satt under tiltale for, er han suspendert i jobben.

Et av punktene han er satt under tiltale for, gjelder en kvinne som var student ved Politihøgskolen da politimannen innledet et hemmelig seksuelt forhold til henne, ifølge Spesialenheten.

Politimannen var veileder for kvinnen, da hun gjennom politiutdannelsen hadde praksisopplæring i distriktet.

Han er tiltalt for å ha voldtatt kvinnen, blant annet ved bruk av gjenstander.

SPESIALENHETEN. Spesialenheten på plass i Rana tinghus. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
SPESIALENHETEN. Spesialenheten på plass i Rana tinghus. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Nekter straffskyld

Han erkjenner delvis de faktiske forholdene i saken, men TV 2 er ikke kjent med hvilke faktiske forhold det er snakk om.

– Dette kommer vi nærmere tilbake til i retten. Min klient ser frem til at hans side av saken nå skal komme frem, og føler seg godt forberedt på å imøtegå anklagene mot seg.

I tillegg til voldtekten av politistudenten, som er tatt ut som et eget straffebud i tiltalen, mener Spesialenheten at han over tid utnyttet sin makt som praksisveileder overfor kvinnen til å skaffe seg seksuell omgang med henne.

«Hun var redd for å miste studieplass og hun følte seg som underordnet og nærmest tvunget inn i relasjonen», skriver Spesialenheten.

– Min klient har gjennom hele etterforskningen erkjent deler av de faktiske forhold. Han har bidratt til oppklaring av saken ved at han har forklart seg utførlig om sin kontakt med de ulike fornærmede, sier advokat Heidi Reisvang til TV 2.

– Han mener imidlertid at han ikke har gjort noe straffbart, og erkjenner derfor ikke straffeskyld, fortsetter hun.

Seks fornærmede

Politimannen er også tiltalt for voldtekt mot en annen kvinne. Den aktuelle hendelsen skjedde året etter den angivelige voldtekten mot politistudenten.

Ifølge Spesialenheten ligner de to hendelsene på hverandre, i form av at det også denne gangen skal ha blitt brukt gjenstander under overgrepet.

I tillegg til disse to kvinnene, er det ytterligere fem fornærmede kvinner i saken.

Spesialenheten mener ikke at de fire siste kvinnene er voldtatt, men at politimannen har utnyttet dem. Gjennom sin maktposisjon som politimann skal han ha skaffet seg et tillits- eller avhengighetsforhold, som han har brukt til å skaffe seg seksuell omgang med kvinnene.

Felles for kvinnene er at mannen har kommet i kontakt med dem gjennom sitt arbeid som politimann.

Den første kontakten med en av de fornærmede kvinnene oppsto da hun kontaktet politimannen fordi hun ønsket råd etter en voldshendelse hun var blitt utsatt for.

Relatert