TILTAK: Støre-regjeringen overtok et land uten mange tiltak, men har siden vært nødt til å gjeninnføre en rekke strenge og inngripende tiltak. Foto: Heiko Junge
TILTAK: Støre-regjeringen overtok et land uten mange tiltak, men har siden vært nødt til å gjeninnføre en rekke strenge og inngripende tiltak. Foto: Heiko Junge

Ny ekspertgruppe skal se på konsekvenser av koronatiltak

En ny ekspertgruppe skal belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene.

Ekspertgruppens vurderinger blir viktig inn i arbeidet med nye tiltakspakker og revideringen av regjeringens strategi for covid-19-pandemien

Det kommer frem i en pressemelding på regjeringens nettsider, torsdag.

– Nå har pandemien vart i snart to år. Smitteverntiltakene har store konsekvenser for hele samfunnet og for vår økonomi. For å kunne håndtere pandemien på en mest mulig forutsigbar måte fremover, trenger vi mer kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Endrer forutsetningen

Før jul i fjor innførte regjeringen nok en gang en rekke strenge tiltak for å begrense spredningen av omikron-varianten i Norge.

I pressemeldingen understrekes det at tiltakene vil justeres fremover, og det faktum at omikron gir mildere sykdom endrer forutsetningene for innføringen av nye tiltak.

– Vi ønsker større forutsigbarhet for sektorene som rammes hardt av koronatiltakene. Vår plan er å utarbeide tiltakspakker som skal ligge klare ved utbrudd og nye virusvarianter. Det vil gjøre det enklere å kunne omstille seg raskt avhengig av smittesituasjonen og skal skape bedre forutsigbarhet, sier Kjerkol og legger til:

– For at tiltakspakkene skal treffe best mulig, er det viktig med mer kunnskap om samfunnseffektene. Det vil ekspertutvalget bidra med, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Skal levere rapport

Ekspertgruppen skal ledes av professor Steinar Holden. Ekspertgruppen er sammensatt av personer med bred kompetanse og innsikt i samfunnsøkonomi, medisin og helse.

Ekspertgruppen skal levere endelige rapport senest innen utgangen av mars. Gruppen skal avgi delrapporter før dette, inkludert en vurdering av tiltakspakkene som utarbeides av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Saken oppdateres!