Sykehuset merker allerede «omikron-effekten»: – Et annet sykdomsbilde

Omikron gir 69 prosent lavere risiko for innleggelse enn det delta gjør. Det har gjort dagene litt enklere for sykepleierne på Sykehuset Østfold Kalnes.

Bak to nøye isolerte dører ligger de aller sykeste koronapasientene på Sykehuset Østfold. De er under kontinuerlig overvåking fra sykepleiere og leger.

– Det er krevende arbeid, og det er tungt å stå der inne i timevis med fullt smittevernutstyr, sier sykepleier Christin Warud.

Etter snart to år med pandemi har de ansatte blitt godt vant til å behandle koronapasienter. Men de siste dagene har de begynt å se en endring i symptomene.

OVERVÅKING: De sykeste koronapasientene blir overvåket av sykepleiere og leger døgnet rundt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
OVERVÅKING: De sykeste koronapasientene blir overvåket av sykepleiere og leger døgnet rundt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Flere av pasientene som kommer inn til sykehuset er ikke like syke som tidligere.

– Det ser ut som at omikron gir en annen type forløp enn deltavarianten. Det er ikke et like alvorlig sykdomsbilde, og mange har mer øvre luftveisplager, sier Helge Stene-Johansen, fagdirektør ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Mye bedre kapasitet

Det er bare en uke siden sykehuset rapporterte om rekordstor pågang og sprengt kapasitet.

Mange pasienter ble liggende på gangen, og flere kontorer ble gjort om til pasientrom.

– Nå er kapasiteten mye bedre, sier Stene-Johansen.

I midten av desember hadde sykehuset 27 koronapasienter, det høyeste antallet under hele pandemien. Onsdag var det 14 innlagte totalt og seks koronapasienter på intensivavdelingen.

LANGE DAGER: Mange av de ansatte på Kalnes har jobbet mye overtid og ekstravakter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
LANGE DAGER: Mange av de ansatte på Kalnes har jobbet mye overtid og ekstravakter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vanligvis har vi åtte plasser på intensiv, men nå har vi en eskaleringsplan som gjør at vi kan gå opp til ca. 20 pasienter på respirator, sier Stene-Johansen.

Forberedt på ny bølge

Fagdirektøren er forberedt på at det kan bli flere innleggelser i ukene som kommer, men håper at den trenden de har sett hittil fortsetter.

– Vi har forberedt oss på at det kommer en ny bølge som vil føre til flere innleggelser på sykehuset, men kanskje mest på sengepostene og ikke så mye på intensivavdelingen, sier Stene-Johansen.

FÆRRE PÅ INTENSIV: FHI mener mye tyder på at færre omikronpasienter trenger intensivbehandling. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FÆRRE PÅ INTENSIV: FHI mener mye tyder på at færre omikronpasienter trenger intensivbehandling. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nye tall fra FHI viser at omikronvarianten gir 69 prosent lavere risiko for sykehusinnleggelse enn deltavarianten.

– Risikoen for innleggelse er vesentlig mindre. Det er fortsatt en del usikkerhet rundt disse tallene, men så langt har alle nyheter pekt i riktig retning, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Den siste uken har det både vært en nedgang i antall koronapasienter og koronarelaterte dødsfall.

– Det som signaliseres med omikron er at den gir mindre behov for intensivinnleggelse hvis du først er innlagt og kortere liggetid på sykehus. Alt dette gjør at belastningen på helsetjenesten blir mindre enn det vi modellerte forrige gang, sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI.

SMITTEVERN: De ansatte må ha på seg fullt smittevern når de er inne hos koronapasientene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
SMITTEVERN: De ansatte må ha på seg fullt smittevern når de er inne hos koronapasientene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Da trekker vi pusten

Også sykepleierne har merket at det er roligere dager på intensivavdelingen.

– I dag har det faktisk ikke vært så ille, sier sykepleier Christin Warud.

Det har vært krevende å stå i en pandemisituasjon i snart to år. For mange av sykepleierne på avdelingen har det blitt mye overtid og doble vakter.

FORBEREDT: Selv om det kan bli flere innlagte i tiden som kommer er Birgitte Gundersen forberedt og holder motet oppe. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FORBEREDT: Selv om det kan bli flere innlagte i tiden som kommer er Birgitte Gundersen forberedt og holder motet oppe. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Hva tenker du om at det kan komme en ny smittebølge med flere titusen smittede hver dag?

– Da trekker vi pusten og håper på det beste. Rett og slett. Vi jobber med de dårligste pasientene, så det er en stor belastning at vi skal ivareta alle de andre pasientene i tillegg til koronapasientene, sier sykepleier Anne Karin Aabel Andreassen.

Sykepleierne er likevel ikke i tvil om at de føler seg bedre forberedt på den nye omikronbølgen.

– Vi er forberedt på en helt annen måte enn det vi var i de første bølgene. Nå vet vi hva vi jobber med når pasientene kommer inn, sier Andreassen.

Relatert