LAVERE RISIKO: FHI mener det er langt lavere risiko for sykehusinnleggelse ved omikronvarianten enn med delta. Foto: Lars-Erik Vollebæk, Vestre Viken HF
LAVERE RISIKO: FHI mener det er langt lavere risiko for sykehusinnleggelse ved omikronvarianten enn med delta. Foto: Lars-Erik Vollebæk, Vestre Viken HF

FHI: 69 prosent lavere risiko for innleggelse med omikron

Smitten har økt med 70 prosent fra forrige uke. Likevel kommer FHI med en gladmelding om omikron i sin ukesrapport.

Det er foreløpig meldt om 45 233 tilfeller av covid-19 i uke 1. Det er en økning på 70% fra forrige uke og det klart høyeste antall meldte tilfeller på en uke hittil i pandemien.

Samtidig har det vært en nedgang i både koronarelatertedødsfall og antall koronapasienter innlagt på sykehus.

FHI skriver at risikoen for sykehusinnleggelse er langt lavere med omikron enn delta.

– Risikoen for innleggelse er vesentlig mindre, kanskje rundt en tredjedel. Også er det fortsatt en god del usikkerhet rundt det, men så langt har alle nyheter har gått i riktig retning, altså at det er en mildere variant, sier Camilla Stoltenberg til TV 2.

Omikron tok raskt over

Omikron ble dominerende i Norge gjennom jula og det er sett en hurtig økning i alle fylker.

– Andelen omikrontilfeller økte raskt fra rundt 6 % i uke 49 til 86% i uke 1, skriver FHI.

De siste fire ukene har andel omikron blant nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak økt fra 1,7 % i uke 50 til 32 % i uke 1. Det er derfor gode nyheter at omikronvarianten ikke gir like alvorlig sykdom.

– Sykehusinnleggelser er grunnlaget for tiltakene, vil disse nye tallene ha en avgjørende rolle for de nye tiltakene?

– Ja, det er et nytt bilde. Vi har en befolkning der veldig mange nå er vaksinert. Både med første, andre og tredje dose, ikke minst. Mange har fått en tredje dose nylig, slik at de har godt beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier Stoltenberg.

FHI ser en nedgang i antall innlagte i alle aldersgrupper, unntatt 18-29 år der trenden har vært stabil de siste ukene.

Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 29 i uke 1, det er en nedgang fra forrige uke da det var 38 på intensiv.

 Foto: Frode Sunde / TV 2
Foto: Frode Sunde / TV 2

Halvparten av innlagte er uvaksinert

Per 9. januar er 72 % av hele befolkningen vaksinert med to doser koronavaksine. 35 prosent har i tillegg tatt en oppfriskningsdose.

Blant 138 nye pasienter innlagt i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 1, var 49 prosent uvaksinert

– Fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har underliggende medisinske tilstander som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte, skriver FHI.

Relatert