TOPPER «VERSTINGLISTE»: AP-leder Jonas Gahr Støre sammen med ordfører i Rana kommune, Geir Morten Waage, hilser på folk i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Fastlegekrisen gjør at dette er kommunen med flest innbyggere uten fastlege. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
TOPPER «VERSTINGLISTE»: AP-leder Jonas Gahr Støre sammen med ordfører i Rana kommune, Geir Morten Waage, hilser på folk i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Fastlegekrisen gjør at dette er kommunen med flest innbyggere uten fastlege. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
Fastlegekrisen:

Nesten én av fire innbyggere er uten fastlege i denne kommunen

I Ap-styrte Rana kommune står nesten hver fjerde innbygger uten fastlege. Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer 17 av de 20 kommunene i Norge med flest innbyggere uten fastlege.

I Rana kommune bor det drøyt 26.000 personer. Nesten hver fjerde innbygger - 6277 personer - står i dag uten fastlege.

Kommuneoverlegen erkjenner at dette er en uønsket og uheldig situasjon.

– Rana kommune har hatt problemer med å rekruttere til ledige fastlegehjemler siden 2015. I perioden 2015-2019 sluttet det mange flere leger enn vi klarte å rekruttere, forklarer Frode Berg, kommuneoverlege i Rana kommune.

SLITER MED DEKNING: Kommuneoverlege i Rana kommune, Frode Berg, er ikke fornøyd med situasjonen. Foto: Rana kommune
SLITER MED DEKNING: Kommuneoverlege i Rana kommune, Frode Berg, er ikke fornøyd med situasjonen. Foto: Rana kommune

Ved inngangen til 2022 er det til sammen 134 kommuner som ikke klarer å sikre alle innbyggere fastlege. Dette ifølge tall fra Helfo.

I de gjenværende 222 kommunene skal det være full fastlegedekning.

Sjekk situasjonen i din egen kommune i oversikten lengre nede i artikkelen.

Ingen «quick fix»

For å bremse utviklingen har Rana kommune de siste årene satset på å styrke de økonomiske betingelsene for både å beholde og trekke til seg fastleger. Kommunen har klart å redusere antall ledige legehjemler fra ni til seks.

– Det finnes ikke en «quick fix» for å redde fastlegeordningen. Man må rigge om systemet slik at det er mulig å kombinere fastlegepliktene med et normalt liv, mener Berg.

Selv om det er kommunenes ansvar å sørge for at innbyggerne har fastlege, så er staten en viktig aktør. Skal krisen løses, må noen grep tas, ifølge Berg:

Han mener at enten må fastlegene avlastes med noen av de oppgavene de har i dag, eller så trenger man mange flere fastleger.

– Skal man få mange flere fastleger, så må disse rekrutteres fra et sted, og skal man klare å rekruttere til fastlegeordningen må man gjøre noe med arbeidsforholdene og betingelsene, forklarer Berg.

Problemet er at fastlegene over tid er blitt overlesset med stadig nye oppgaver for å avlaste andre deler av helsevesenet. Ifølge Legeforeningen uten at dette er tilstrekkelig økonomisk kompensert.

Alle har fastlege i Ullensvang

Drøyt 17 timers bilkjøring sørover fra Rana kommune, er fastlegesituasjonen mer positiv.

– Kjekt at dere setter fokus på en fastlegeordning i nød, sier kommuneoverlege Daniela G. Brühl i Ullensvang kommune.

Hun smiler bredt for egen del, for her er det null pasienter uten fastlege. Samtidig påpeker hun at fastlegekrisen kunne og skulle vært avverget for lenge siden.

FULL DEKNING: I Ullensvang kommune har alle innbyggerne fastlege. Det er kommuneoverlege Daniela G. Brühl svært fornøyd med. Foto: E. Emmerhoff
FULL DEKNING: I Ullensvang kommune har alle innbyggerne fastlege. Det er kommuneoverlege Daniela G. Brühl svært fornøyd med. Foto: E. Emmerhoff

– Det har lenge vært en krise i ordningen, men det er først nå vanlige folk også i storbyene kjenner det på egen kropp, sier Brühl som også er spesialist i samfunnsmedisin.

I Ullensvang kommune har alle innbyggere fastlege.

Å satse på fastlønn til legene, mener Brühl er en viktig årsak til suksess.

– Hvorfor er det viktig å sikre innbyggerne den lovfestede retten de har på fastlege?

– I en norsk studie som er publisert i British Journal of General Practice har man oppdaget at pasienter som har gått til den samme fastlegen lenge, har 25 prosent lavere dødsrisiko.

Brühl sier det også er mindre sannsynlig at pasienter med fastlege oppsøker legevakt og blir innlagt på sykehus enn pasienter som bare har hatt samme fastlege i ett år eller mindre.

– Det viser viktigheten av en stabil fastlegeordning i kommunen i et folkehelseperspektiv, forklarer kommuneoverlegen.

TV 2 har tidligere omtalt denne studien.

Regjeringsparti-styrte kommuner

Det er kommunene som har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen, og fastlegeordningen inngår i dette ansvaret.

17 av de 20 kommunene som har flest innbyggere uten fastlege, er styrt av Ap (14 kommuner) og Sp (3 kommuner).

På topp 20-listen over kommuner med flest innbyggere uten fastlege er det tre kommuner med Høyre-ordfører.

I Stjørdal kommune, hjemkommunen til helseminister Ingvild Kjerkol, har alle innbyggere ifølge Helfo fastlege.

Krisen fortsetter

Det er utarbeidet en handlingsplan for 2020-2024 som skal styrke fastlegeordningen. Men i en oppfølgingsrapport fra Helsedirektoratet i fjor høst slår man fast at den negative utviklingen fortsetter:

«Både statsforvaltere, ALIS-kontor og kommuner melder om en bekymringsfull situasjon hvor også de store kommunene sliter stadig mer. Bemanningsutfordringene rammer i økende grad også allmennlegetjenesten utenfor fastlegeordningen, og mange sliter med kapasitet til å bemanne legevakt. Det er vanskeligere å få vikarleger, og det er i økende grad konkurranse mellom kommuner om legene. Mangel på spesialister gjør at det i flere kommuner ikke er nok veiledere til allmennleger i spesialisering.»

Selv om det nasjonalt er en liten vekst i antall fastleger etter lansering av handlingsplanen, er dette på langt nær nok til å dekke behovet når listelengden reduseres og befolkningen vokser, konkluderer rapporten.

«Svekket tilgjengelighet og mangel på byttemulighet begrenser innbyggernes fastlegerettigheter, og stadig flere kommuner har vanskeligheter med å tilby fast lege til sine innbyggere.»

Mange av dagens erfarne fastleger, som ofte betjener de lengste listene, vil de nærmeste årene nå pensjonsalder. Ifølge rapporten forventer man derfor en forverring av situasjonen.

Herunder finner du de kommunene i Norge som per 1.1.2022 hadde innbyggere uten fastlege. De kommunene som ikke finnes i oversikten skal ifølge Helfo ha full fastlegedekning.

Rettelse: TV 2 oppga først at Malvik er helseminister Kjerkol sin hjemkommune. Dette er rettet til Stjørdal.

Tips oss dersom du er uten fastlege, men bor i en kommune som oppgir at alle har fastlege.

Tips til: hei@tv2.no

Relatert