Lege om vaksinefordeling: – Moralsk katastrofe

Deler av verden har fortsatt bare vaksinert en minoritet av befolkningen, mens Norge er i gang med tredje dose. Leger uten grenser mener det er både urettferdig og uklokt.

–Pandemien kan stoppes hvis de rike landene vil.

Det mener Øyunn Holen, infeksjonslege og feltarbeider i Leger uten grenser. Hun mener en viktig nøkkel for å få en slutt på pandemien ville vært å oppheve vaksinepatentene, slik at flere kan produsere vaksiner.

– Det som er viktig er at vi må bruke hele produksjonsapparatet som er tilgjengelig for å produsere vaksiner. Vi hadde klart å produsere nok til alle, hadde vi brukt all tilgjengelig kapasitet, sier Holen til TV 2.

Hun mener vi da kunne vært i en annen situasjon enn vi er i dag. Ifølge Holen er nemlig vaksinene ikke bare urettferdig fordelt, men også uklokt.

– Det viktigste for å unngå nye mutasjoner til Norge er å få vaksinert hele verden, slik at det ikke utvikles stadig nye mutasjoner. Det er veien ut av pandemien for oss alle sammen.

– Moralsk katastrofe

Også lege Hanne Edøy Lossius mener vaksinefordelingen har vært skjev, og at det nå vil lønne seg for hele verdenssamfunnet at det investeres i en bredere vaksineproduksjon.

– Fordelingen har vært ekstremt skjev. Vi lever i en globalisert verden, og sånn som vi har fordelt vaksinene så har vi karret til oss i det rike nord, og gitt litt blaffen i det globale sør, sier Lossius til TV 2.

Hun mener vi ville hatt nytte av en mer solidarisk tankegang, ved at det kunne vist oss veien ut av pandemien tidligere.

– Jeg tenker at fra et norsk perspektiv er det en moralsk katastrofe at vi ikke har stått mer på for jevn fordeling enn vi har gjort. Og vi har kastet vaksiner, og ikke møtt opp til vaksinasjon.

Hun trekker fram at bare åtte prosent av Afghanistans befolkning er fullvaksinert, mens antallet i Norge per 10. januar er 89,5 prosent.

Dårlig samvittighet for tredje dose?

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) forteller overfor TV 2 at hun er enig i virkelighetsbeskrivelsen Holen og Lossius gir.

– Denne pandemien har vært et forstørrelsesglass på den fryktelige skjevheten og urettferdigheten i global helse, som har vært der hele tiden, men vi ser den enda tydeligere nå, sier Tvinnereim.

IKKE NOK: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) mener Norge bidrar til å jevnfordele vaksiner, men at det fremdeles er en vei å gå. Foto: Aage Aune / TV 2
IKKE NOK: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) mener Norge bidrar til å jevnfordele vaksiner, men at det fremdeles er en vei å gå. Foto: Aage Aune / TV 2

Hun mener Norge er på banen for å bekjempe dette, men samtidig bør gjøre enda mer.

– Selv om det ikke går raskt nok, så er 70 prosent av de dosene satt i lavinntektsland, satt gjennom COVAX-systemet. Vi har fått satt opp noen strukturer, men de må styrkes. Det må blant annet gjøres med mer penger og ressurser, mener utviklingsministeren.

– Skal vi i Norge ha dårlig samvittighet for å ta tredje dose, og heller gi den til den tredje verden?

– Nei, vi skal ikke ha dårlig samvittighet for å følge FHI og regjeringens råd om en tredje dose. Jeg oppfordrer alle til å benytte seg av den muligheten med god samvittighet, samtidig som vi må bidra til å få opp produksjonen, og det å sette disse vaksinene i armene, i andre land også.

Relatert