INHABIL OG HABIL: Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg fotografert på Slottsplassen i 2012.
INHABIL OG HABIL: Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg fotografert på Slottsplassen i 2012. Foto: TV 2

SENTRALBANKSJEF-DRAMAET:

Statsråder ber om habilitetsvurdering

Hadia Tajik sier hun er habil til å vurdere om Jens Stoltenberg skal bli ny sjef for Norges Bank fordi hun ikke har «noen privat relasjon» til ham. Andre statsråder ber imidlertid om hjelp til vurderingen.

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at han vil be om å få habiliteten sin vurdert av Justisdepartementets lovavdeling dersom Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef.

I regjeringens behandling av hvem som skal etterfølge Øystein Olsen som sjef for Norges Bank har Støre uansett meldt seg inhabil på grunn av sitt nære vennskap med Stoltenberg.

Når regjeringen, kanskje neste uke, møtes hos Kongen i statsråd for å utpeke Norges nye sentralbanksjef er det finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som fungerer som regjeringsleder.

Vedum erklærer seg habil

Til TV 2 har Vedum slått fast at habilitet ikke er en utfordring for ham.

– Jeg er habil, sier Vedum.

INHABIL OG HABIL II: Inhabile Jonas Gahr Støre og habile Trygve Slagsvold Vedum, her fotografert da de la frem regjeringsplattformen på Hurdal i oktober i fjor.
INHABIL OG HABIL II: Inhabile Jonas Gahr Støre og habile Trygve Slagsvold Vedum, her fotografert da de la frem regjeringsplattformen på Hurdal i oktober i fjor. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Vedum har likevel bedt om å få denne vurderingen kontrollert.

– Hans egen vurdering er at han er habil (alle har plikt til selv å vurdere sin habilitet fra sak til sak). Han har også bedt oss i embetsverket vurdere habiliteten, og vår vurdering bekrefter hans egen vurdering; det er ingen tvil om at han er habil i denne saken, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet til TV 2.

Men ellers i regjeringen er usikkerheten større. Hos Justisdepartementets lovavdeling, som bistår regjeringsmedlemmer som ber om det med å vurdere habilitet, har de allerede mottatt en henvendelse.

Barth Eide og Huitfeldt ber om hjelp

«Departementet er ikke kjent med at andre enn statsministeren har meddelt at de vurderer seg som inhabile til å behandle saken om ansettelse av ny sentralbanksjef. Lovavdelingen har imidlertid blitt anmodet av Klima- og miljødepartementet om å vurdere statsråd Espen Barth Eides habilitet i forbindelse med ansettelsessaken.» skriver senior kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i en e-post til TV 2.

Barth Eide selv sier dette om hvorfor han har bedt om en vurdering:

«Fordi jeg synes det var klokt å søke råd.» skriver Barth Eide.

Også i Utenriksdepartementet har en minister bedt om hjelp.

LANG FARTSTID SAMMEN: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, og utenriksminister Anniken Huitfeldt på utenriksministermøte i Riga (montasje).
LANG FARTSTID SAMMEN: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, og utenriksminister Anniken Huitfeldt på utenriksministermøte i Riga (montasje).

– Jeg har bedt rettsavdelingen i Utenriksdepartementet om en vurdering av min habilitet. Det har jeg bedt om fordi Jens Stoltenberg har vært min sjef og partileder i en årrekke, og vi har kjent hverandre og omgått hverandre som kolleger og partifeller. Jeg har delt informasjon med rettsavdelingen om min omgang med Stoltenberg. Deres vurdering er at jeg er habil når det gjelder Jens Stoltenberg, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2.

Tajik mener hun er habil

Arbeiderpartiets nummer to i regjering er partiets nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. Hun mener derimot at det ikke er noe behov for henne å få habiliteten sin vurdert.

Tajik ble hentet til Statsministerens kontor som politisk rådgiver da Jens Stoltenberg var statsminister. I 2012 ble hun utnevnt til kulturminister. I Ap-veteran Martin Kolbergs selvbiografi, skrevet at journalist Hege Ulstein, fremkommer det også at at Stoltenberg, etter at han selv gikk av som partileder, jobbet intenst for at Tajik skulle bli nestleder i partiet.

– Det er Finansdepartementet og finansministeren som gjennomfører og har ansvar for prosessen som nå pågår med å ansette ny sentralbanksjef, og som vil legge fram sin innstilling. Jeg har ikke en privat relasjon til noen av søkerne på søkerlisten og vurderer meg ikke som inhabil overfor dem, sier Hadia Tajik til TV 2.

Kulturminister Anette Trettebergstuen har ikke tatt stilling til sin habilitet ennå, opplyser hennes politiske rådgiver Oda Malmin.

Relatert