MILLIARDBELØP: Ny bevilgning til helsetjenesten skal gjøre det lettere for sykehusene å håndtere høyere smittetrykk, ifølge helseministeren. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MILLIARDBELØP: Ny bevilgning til helsetjenesten skal gjøre det lettere for sykehusene å håndtere høyere smittetrykk, ifølge helseministeren. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Gir 1,5 milliarder til sykehusene: – Vil gagne hele befolkningen

Helseminister Ingvild Kjerkol bevilger nytt millardbeløp til håndteringen av pandemien på sykehusene. – Kan kanskje leve med et lavere nivå av smitteverntiltak.

– Nå hadde vi sett for oss at 2022 skulle bli et mer normalår for sykehusene, slik ser det ikke ut til å bli - i hvert fall ikke i starten, sier helseminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

Derfor foreslår regjeringen nå å øke bevilgningene til de regionale helseforetakene.

I MØTER: Helsedepartementet jobber nå med vurderingene rundt nye tiltak de vil presentere denne uken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
I MØTER: Helsedepartementet jobber nå med vurderingene rundt nye tiltak de vil presentere denne uken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Milliardbeløp

Regjeringen vil bevilge:

  • 1,5 mrd. kroner for å sikre sykehusene økonomiske rammer til å håndtere pandemien i første halvår 2022.
  • 39 mill. kroner til å etablere totalt 200 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere.

Midlene skal gå til å dekke kostnadene koronapandemien gir med høyere beredskapsnivå og smitteverntiltak.

– Det handler om å ruste seg gjennom vinteren og kunne planlegge for en større ramme, sier Kjerkol.

Det vil si økte kostnader til overtid, arbeidskontrakter og innleie av personell.

Hun mener pengene også kan brukes til kompetanseheving i andre profesjoner for at intensivavdelingene kan få bistand.

Mener det vil gagne hele befolkningen

Kapasiteten på norske sykehus, og spesielt intensivavdelingene, har skapt utfordringer gjennom hele pandemien.

Et presset helsevesen har blitt brukt som argument for strengere tiltak for hele befolkningen.

Heleseministeren intervjuet utenfor kontoret sitt i helse og omsorgsdepartementet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
Heleseministeren intervjuet utenfor kontoret sitt i helse og omsorgsdepartementet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Helseministeren tror at disse midlene til sykehusene vil gjøre situasjonen bedre for hele befolkningen.

– Vi gjør dette for å tilpasse tjenesten til at vi kan leve med høyere smittetrykk, og da kanskje et lavere nivå av smitteverntiltak, sier hun og legger til:

– Så dette er en del av det vi gjør, mens vi hele tiden vurderer tiltakene.

– Så dette er egentlig gode nyheter for resten av befolkningen?

– Absolutt, det vil jeg si.

Relatert