BONDEFORDEL: Trygve Slagsvold Vedum er en av bøndene som får nyte godt av ordningen han selv har gått inn for. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
BONDEFORDEL: Trygve Slagsvold Vedum er en av bøndene som får nyte godt av ordningen han selv har gått inn for. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Utvidet ordning kan gi Vedum dobbel strømstøtte

Når alle bøndene tas hensyn til i strømstøtteordningen, er Sps finansminister Trygve Slagsvold Vedum blant dem som kan juble for dobbel utbetaling.

Regjeringen jobber med å få på plass en utvidelse av den vedtatte strømordningen for husholdningene innen utgangen av januar, som skal sikre at alle bøndene blir inkludert.

En del bønder falt utenom ordningen for husholdninger fordi boligene deres ikke er skilt ut på egen strømmåler. Fellesmålere for bolig og gårdsdrift er kodet som jordbruksmålere, og kom ikke opp på kundelistene til nettselskapene som utbetaler strømstøtte.

Men nå er det like før en utvidelse av ordningen er på plass og legges fram for Stortinget, opplyser Olje- og energidepartementet. Løsningen er at det skal betales ut støtte på grunnlag av hver enkelt måler på gårdsbruk.

Fikk hyggelig overraskelse

Ordningen slår svært ulikt ut, alt ettersom hvor mange strømmålere det er på det enkelte gårdsbruket.

Ekteparet Jon Ansten Johansen og Mina Mjærum Johansen på Øvre Berger Gård i Nordre Follo stilte før helgen opp i TV 2 og fortalte hvordan strømstøtten slår ut for deres del.

De har tre strømmålere på gården og kan få utbetalt støtten tre ganger. Det gir maksimalt en støtte på til sammen 11 049 kroner i desember, mot maksimalbeløpet på 3. 683 for vanlige husholdninger i Viken, og for bønder med bare en strømmåler.

– Det er gunstig for oss, fastslo ekteparet.

Hvis støtten skulle ligge omtrent på samme nivå videre i januar, februar og mars, vil en bonde med tre strømmålere få utbetalt rundt 30.000 kroner mer i støtte enn vanlige husholdninger og en bonde med en fellesmåler.

Jo mer staten dekker, desto større blir forskjellen.

Vedum får støtte to ganger

Det blir ikke utbetalt en krone i strømstøtte til noen uten at ordningene er kontrollert og godkjent av finansdepartementet. Og der er det som kjent Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som styrer.

Senterpartiets partileder har i likhet med Sps andre åtte statsråder vokst opp på gård, og han eier og driver gårdsbruket Bjørby gård i Stange.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum maler låven hjemme på gården sin i Stange. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum maler låven hjemme på gården sin i Stange. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Der har han stilt opp som vanlig gårdbruker, malt låven med fotografer tilstede, og holdt også sin landsmøtetale der etter å ha blitt kronet som Sps statsministerkandidat.

Men den politiske ledelsen i finansdepartementet var ikke videre lystne på å opplyse hvordan støtteordningen slår ut for Vedum.

Først hadde han ikke tid.

– Politisk ledelse har ikke mulighet til å prioritere denne saken nå, opplyste kommunikasjonsavdelingen i finansdepartementet fredag.

Mandag formiddag fikk TV 2 beskjed om at Vedums personlige forbruk i familien ikke er relevant.

Så svarte finansministeren på hvor mange strømmålere han har:

– På gården har jeg to. Den ene er koblet til drenering og myr og sånne typer ting, og en er koblet til hus, forteller Vedum.

Hvor mye Vedum får til sammen i offentlig strømstøtte for husholdninger den første måneden, får vi ikke svar på. Heller ikke om Vedum er inkludert i den vedtatte ordningen eller ikke.

– Den ordningen behandler alle likt, så alle strømkunder får de samme ordningene hvis du ikke har en fastprisavtale fra før, sier Vedum.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum holdt landsmøtetalen hjemme på gården i Stange. Foto: Sverre Saabye / TV 2
Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum holdt landsmøtetalen hjemme på gården i Stange. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Maksgrense i Viken

Dersom Vedums strømforbruk når taket på 5.000 kWh i desember måned på huset, vil han få tilbake maksimalbeløpet i støtte i Viken på 3.683 kroner. Han vil kunne få tilsvarende på den andre måleren.

Maksimal husholdningsstøtte til bønder som har to målere er 7 366 kroner på regningen for desember, altså dobbelt så mye som andre husholdninger.

Ordningen er ikke rettet mot gårdsdrift, men dette er den eneste løsningen NVE og olje- og energidepartementet har funnet som lar seg gjennomføre.

Hvordan det vil slå ut når støtten økes fra 55 til 80 prosent er avhengig av hva gjennomsnittsprisen blir de neste månedene, og av forbruket.

Det er olje- og energidepartementet som har utarbeidet strømstøtteordningen for husholdninger i samarbeid med NVE, og som jobber med å utvide den slik at alle bønder blir inkludert.

Relatert