RØDT: Elever ved videregående skoler har sittet hjemme de første ukene i det nye året. Nå forventer flere eksperter at rødt nivå i videregående skole oppheves. Foto: Ole Berg-rusten
RØDT: Elever ved videregående skoler har sittet hjemme de første ukene i det nye året. Nå forventer flere eksperter at rødt nivå i videregående skole oppheves. Foto: Ole Berg-rusten

Ekspertene forventer at ett tiltak fjernes denne uken

Før jul strammet myndighetene kraftig inn på smittevernet. Fristen for tiltakene løper ut fredag denne uken.

Smitteverntiltakene har blitt kraftig kritisert i flere uker. Regjeringen har vært urokkelige på at tiltakene ville gjelde i fire uker, til den 14. januar, nesten uavhengig av smitteutvikling.

Samtidig har videregåendeelever sittet hjemme, og restauranter og serveringssteder har gått konkurs. Flere skylder på den nasjonale skjenkestoppen.

Den siste uken har smitten steget i Norge, men den store smitteeksplosjonen har uteblitt. Samtidig er innleggelsestallene inntil videre stabile.

Nå mener eksperter på smittevern at i alle fall ett tiltak må frafalle i myndighetenes tiltakspakke.

Dette er de gjeldende tiltakene

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.
 • Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt)
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

For alle

 • Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.
 • Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.

Skoler, barnehager og SFO

 • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. (nytt)
 • Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. (nytt)
 • Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. (nytt)
 • Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig. (nytt)
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Arbeidsliv

 • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt)
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om 1 meters avstand.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. (nytt)

Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. (nytt)

For arrangementer gjelder disse reglene:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement, se nedenfor.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)
 • Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende untak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak. (nytt)

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Skjenkestopp, inne og ute. (nytt)
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing (nytt)
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.
 • Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted. Serveringsstedet skal ivareta smittevernet (nytt)

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt. (nytt)
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for: individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum. (nytt)
 • Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted (gjeldende) eller inntar mat eller drikke sittende. (nytt)
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. (justert)

Karantene

 • Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager. (nytt)

Ber om dokumentasjon for skjenkestans

– Jeg håper virkelig elever får gå på skolen, sier professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik.

Han tar forbehold om at det ofte er lave smittetall på mandager, og at innleggelsestallene kan være lave fordi de smittede ikke har rukket å bli alvorlig syke.

Men om trenden nå står seg mener han det må komme noen lettelser.

– Elever bør få gå på skolen, under ordnede forhold. Det ene er at de lærer, og det andre er at det er sosialt å få møte andre. Barn har lidd mye denne pandemien. Man er bare ung en gang, sier Olsvik.

Når det gjelder skjenkestoppen, er ikke Olsvik like sikker på at det blir riktig å kreve åpning, men han har ikke forståelse for grunnlaget for det skjenkeforbudet.

PROFESSOR: Ørjan Olsvik mener den nåværende situasjonen bør gi enkelte lettelser. Foto: Nils Ole Refvik
PROFESSOR: Ørjan Olsvik mener den nåværende situasjonen bør gi enkelte lettelser. Foto: Nils Ole Refvik

– Smittevernloven sier klart at det skal være proporsjonalitet mellom effekt og belastning. Jeg har ikke sett vitenskapelig dokumentasjon på effekt på å ikke servere vin til mat på restaurant, sier han.

Om myndighetene skulle opprettholde forbudet, mener professoren at det må dokumenteres tydelig og transparent.

– Forbudet går utover turistnæring og arbeidsplasser. Jeg håper de legger frem tallene som begrunner dette, sier han.

Smittetall ikke like viktig

Også immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener lettelser i skolen er det tiltaket myndighetene bør prioritere å oppheve.

– Spesielt de videregående skolene har hatt ganske strenge tiltak, og ellers er det alltid min mening at man bør ha færrest mulig nasjonale tiltak, og kun begrense disse til områdene med høyest press på helsevesenet. Dette har typisk vært i byene, sier Grødeland.

Når det gjelder skjenkestopp, er Grødeland noe mer usikker. Her mener hun det kan være argumenter for å opprettholde strenge restriksjoner der smittetrykket er høyt.

USIKKER: Gunnveig Grødeland tror det fortsatt kan være hensiktsmessig å opprettholde skjenkestansen enkelte steder i landet. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2
USIKKER: Gunnveig Grødeland tror det fortsatt kan være hensiktsmessig å opprettholde skjenkestansen enkelte steder i landet. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

– Man må se det i lys av det som skjer lokalt. Det kan i noen tilfeller være slik at det er riktig å opprettholde lokal skjenkestopp, men jeg vil gjette at det er ganske mange steder i Norge der det ikke er riktig, sier hun.

På tross av at smittetallene stiger, er det ingen tydelig økning i innleggelsestall. Grødeland mener det nå snakkes altfor mye om smittetall.

– Å fokusere på høy smitte som det store problemet er misvisende, og vil skape et inntrykk av høy trussel som ikke er fakta for de fleste av oss som er godt vaksinerte, sier Grødeland.

Hun mener man bør styre etter antall innleggelser, og utfordringene helsevesenet står overfor hvis det blir stort trykk der.

– Ikke en nedstenging

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, sier til TV 2 mandag at den nye omikron-varianten ikke har spredd seg så raskt som man fryktet, og at dette kan være svært gode nyheter.

– Det var 80 prosent stigning siste syv dager, og det betyr rett og slett at doblingstiden for omikron ser ut til å være over en uke. Det er gode nyheter, fordi før jul så var den på to dager i Danmark og Storbritannia, så det går saktere oppover, men det går betydelig oppover, sier han.

Regjeringen skal vurdere forholdsmessigheten i tiltakspakken som skal gjelde fra fredag og videre.

Han sier også at det er viktig å understreke at Norge ikke har hatt en nedstenging. Han mener skjenkestopp, rødt nivå på skoler, og hjemmekontor er de tiltakene som er mest inngripende i den nåværende pakken.

– Det aller meste i samfunnet er faktisk åpent, men det er en nedstengning når det gjelder skjenking selvsagt, som har store konsekvenser. Mange har også vært anbefalt hjemmekontor hvis de har mulighet. Det er kanskje de to mest inngripende tiltakene, i tillegg til at det har vært problematisk når det gjelder særlig universiteter, høyskoler og deler av utdanningssektoren å få til vanlig undervisning, sier Nakstad.

Skjenkeforvirring

Søndag ble det full forvirring da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa til Dagbladet at regjeringen ville avbryte skjenkestansen, med mindre de fikk tunge råd fra helsemyndighetene om å opprettholde den.

Vedum fikk støtte fra statsminister Jonas Gahr Støre mandag.

UKLART: Det er fremdeles ikke avgjort når regjeringen vil komme med nye retningslinjer for serveringsbransjen. Foto: Terje Bendiksby
UKLART: Det er fremdeles ikke avgjort når regjeringen vil komme med nye retningslinjer for serveringsbransjen. Foto: Terje Bendiksby

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til TV 2 at de nåværende tiltakene i utgangspunktet vil gjelde frem til fredag, som planlagt, men klarer ikke å svare på om det er aktuelt å fremskynde en eventuell oppheving av skjenkestoppen.

– Vi kommer til å formidle beslutningen når den er tatt. På det nåværende tidspunkt er den ikke tatt.

– Så da blir det fremdeles den 14. januar?

– Vi har sagt den 14. januar. Og det er ikke vits i å holde på tiltakene lenger enn nødvendig.

– Det er derfor folk lurer på om det blir aktuelt å holde pressekonferansen tidligere.

– Det skjønner jeg godt. Det er en bransje som opplever det som krevende å beholde arbeidsplasser og holde tilbud åpne. Vi bruker ikke lenger tid enn vi må, og det er den jobben vi sitter med nå, sier Kjerkol.

Relatert