FULL STOPP: Det er fortsatt forbudt å skjenke alkohol i hele landet, da Frp og MDGs forslag om umiddelbar oppheving ble nedstemt i Stortinget. Foto: Truls Aagedal / TV 2
FULL STOPP: Det er fortsatt forbudt å skjenke alkohol i hele landet, da Frp og MDGs forslag om umiddelbar oppheving ble nedstemt i Stortinget. Foto: Truls Aagedal / TV 2

forslag nedstemt:

Fortsatt forbudt å skjenke alkohol

Det var fullt kok mellom de ulike partiene på Stortinget torsdag kveld, da det ble diskutert og votert om det nasjonale skjenkeforbudet skulle oppheves. Frp og MDGs forslag ble nedstemt.

Fremskrittspartiet og MDG fremmet onsdag forslag i Stortinget om umiddelbart å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet.

Rødt støttet også deler av Frps forslag.

Stortinget behandlet torsdag to forslag om å oppheve skjenkeforbudet.

Regjeringspartiene Ap og Sp, Høyre, SV, Venstre og KrF stemte alle mot forslagene.

Frp og MDGs forslag ble dermed nedstemt og det nasjonale skjenkeforbudet er dermed fredet.

– Pinlig lærdom

Høyre var vært svært tydelige i sin sak i forkant av voteringen.

– Vi mener det er feil at Stortinget skal overkjøre regjeringen i denne saken, sier Erlend Svardal Bøe, Høyres medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget til TV 2.

Erlend Svardal Bøe (H) mener begrensninger i åpningstidene kanskje er bedre enn skjenkestopp. Foto: Nils Ole Refvik
Erlend Svardal Bøe (H) mener begrensninger i åpningstidene kanskje er bedre enn skjenkestopp. Foto: Nils Ole Refvik

Svardal Bøe sier at dette gjorde Arbeiderpartiet i opposisjon på Stortinget i fjor, og det fungerte dårlig.

På talerstolen i Stortinget torsdag ettermiddag kom helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) med en sjelden innrømmelse.

KrF-leder Olaug Bollestad utfordret helseministeren om hvorfor hun selv var med på å overkjøre Solberg-regjeringen om skjenkeforbud for ett år siden.

– Det var en pinlig lærdom da stortingsflertallet stengte barene, men lot restaurantene holde åpent i januar i fjor. Og barene begynte å selge pølser og bestille takeaway til gjestene. Det var naivt, sa Kjerkol fra talerstolen.

Stikk om manglende åpenhet

Høyre-leder Erna Solberg kom med stikk til regjeringen fra talerstolen om mangel på åpenhet rundt tiltakene.

Hun viste til at i januar i fjor begynte hun og hennes regjering da å offentliggjøre grunnlaget for alle typer inngripende smitteverntiltak på regjeringens nettside.

– Det synes å ha glippet for regjeringen på dette feltet, sa Solberg.

Det har ikke kommet oppdateringer på denne nettsiden siden slutten av april i fjor.

– Det betyr at de smitteverntiltakene som er gjort, ikke er begrunnet på samme måte. Jeg vil anbefale regjeringen å gå tilbake til den praksisen, sa Solberg.

Heller begrensing enn stans

Erlend Svardal Bøe sier at regjeringen har fått fullmaktene til å ta beslutninger om koronatiltak, basert på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Slik må det fortsatt være. Stortinget sitter ikke på den samme fagkompetansen som regjeringen har til å ta slike beslutninger, sier han.

Svardal Bøe sier at det ikke er sikkert at det vil være nødvendig med full skjenkestopp for serveringssteder fremover, og at begrensninger i åpningstidene for serveringsstedene heller er veien å gå.

– Men dette er det fagmyndighetene som må vurdere og regjeringen som må beslutte. Min klare forventning er at de gjør denne vurderingen til neste uke når situasjonen og tiltakene videre skal vurderes på nytt, sier han.

Medlemmet i helse- og omsorgskomiteen mener det er viktig at regjeringen begrunner sine beslutninger godt, slik at både folk og næringsliv har forståelse for tiltakene som settes inn.

– Jeg har veldig stor forståelse for den vanskelige situasjonen som serveringsstedene står i, spesielt når vi går inn i det tredje året med pandemi. Vi må ikke glemme at serveringsstedene i løpet av denne tiden har fått god trening i hvordan de skal håndtere situasjonen, og hvordan de skal bidra til kontaktreduserende tiltak for å unngå smitte. Det må også vektlegges, sier Svardal Bøe.

– En faglig anbefaling

Helseministeren har vært krystallklar på at det ikke vil komme endringer i skjenkestoppen før tidligst 14. januar.

– Jeg har stor forståelse for at man ønsker å avslutte skjenkestoppen. Men den er innført etter en klar faglig anbefaling da vi fikk omikroin-varianten, som jo er veldig smittsom, sier Kjerkol.

Frps helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, mener det er viktig at smitteverntiltak ikke innføres for sikkerhets skyld, og partiet foreslår derfor skjenking på restauranter.

– Nå som FHIs egen observasjonsanalyse sier det ikke er noen forskjell i smitte mellom full skjenkestopp og delvis skjenkestopp, så håper jeg Stortinget tar til fornuft og stemmer for forslaget vi legger fram. Der foreslår vi å tillate å servere alkohol på restauranter, sier Hoksrud.

Blir trolig massesøksmål

Torsdag hadde også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møte med bransjeorganisasjonen SMB, hvor de diskuterte framtiden til små og mellomstore bedrifter i Norge.

SMB var langt i fra fornøyd med finansministerens svar på møtet.

SMB Norge-sjef Jørund Rytman sier til E24 at han har anbefalt styreleder å gå videre med massesøksmål etter regjeringens skjenkestopp.

Lille julaften krevde SMB svar fra regjeringen med begrunnelse for nasjonal skjenkestopp. Det har de fortsatt ikke fått.

Regjeringen fikk 14 dager på seg til å svare. Den fristen gikk ut onsdag.

De store konsekvensene av skjenkestoppen var blant temaene som ble omtalt i brevet.

– Vi har fremdeles ikke fått noe formelt svar på brevet, sier Rytman til E24 etter torsdagens møte.

Relatert