På Øvre Berger gård får de kompensert inntil tre ganger så høyt strømforbruk som en vanlig husstand. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
På Øvre Berger gård får de kompensert inntil tre ganger så høyt strømforbruk som en vanlig husstand. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Alle bønder skal med: Resultatet er strømstøtte ganger tre til Jon Ansten

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) lover strømstøtte til alle bøndene. Men en ny ordning slår svært ulikt ut, og gir gårdbrukeren Jon Ansten Johansen utilsiktet og overraskende god uttelling.

Jon Ansten Johansen (44) og Mina Mjærum Johansen (45) driver med melkeproduksjon, storfekjøtt og korn på Øvre Berger gård i Nordre Follo i Viken.

– Melkeroboten går, gjødselskraperen går og gjødselpumpen går i kjelleren og vi bruker varmt vann hele døgnet, sier Jon Ansten.

På gården er det også to hus som trekker strøm.

For Senterpartiets landbruksminister har det vært svært viktig å inkludere alle bøndene i strømstøtteordningen for husholdninger. For å sikre dette blir strømstøtten utvidet.

TV 2 kan nå avsløre at omsorgen for bøndene fører til at noen bønder kan få både dobbel og trippel strømstøtte.

Dette kommer som en hyggelig overraskelse på ekteparet Johansen, som med den planlagte utvidelsen får hevet den maksimale grensen de kan få i støtte gjennom fire måneder fra 14 732 kroner til 44. 196 kroner.

Vanlige husholdninger i Viken kan tilsvarende få utbetalt 14 732 kroner. Dette gjelder også for mange andre bønder.

Forklaringen på denne forskjellen på nærmere 30.000 kroner, på hvorfor ekteparet kommer så godt ut, og grunnlaget for beregningene følger under.

Felles strømmåler for alt

Mina viser oss vei til et digert strømskap på låven. Der har de skilt ut en egen strømmåler for våningshuset på gården.

Mina Mjærum Johansen driver Øvre Berger gård sammen med ektemannen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Mina Mjærum Johansen driver Øvre Berger gård sammen med ektemannen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I likhet med andre husholdninger i Viken er Jon Ansten og Mina dermed inkludert i støtteordningen for husholdninger. De får støtte til strømforbruket i boligen i desember, januar, februar og mars.

Men en del bønder har bare èn fellesmåler for alt strømforbruk, og kom ikke inn under den vedtatte ordningen.

– Noen bønder har målt forbruket sitt på bolig sammen med driftsbygningen sin, og da faller de utenom den ordningen som er på plass til nå, forklarer direktør Tore Langset, som direktør for Reguleringsmyndighetene for energi i NVE (RME).

Ikke synlige på kundelister

Dette er bakgrunnen for at regjeringspartiene med støtte fra SV vedtok å utvide ordningen for bønder.

Felles strømmålere på gårdsbruk er registrert på næring, og kommer rett og slett ikke opp på nettselskapenes kundelister over husholdninger som skal ha støtte.

Men landbruksminister Sandra Borch, som i likhet med alle de andre Sp-statsrådene i regjeringen har vokst opp på gård, lar ikke bøndene i stikken.

Da det ble oppdaget at noen bønder falt utenfor ordningen, ble det tatt affære.

– Alle bønder skal være med i denne strømstøtten, og nå jobber olje- og energidepartementet dag og natt for å få ferdigstilt en forskrift som som skal organisere det tekniske rundt i utbetalingen, sier Borch til TV 2.

Denne skal legges fram for Stortinget om kort tid.

Bolig ble til fjøs

Den praktiske løsningen som er valgt for å få bøndene inn i støtteordningen for private boliger, er å gi støtte på grunnlag av strømmålere i fjøs og andre driftsbygninger.

Strømmålere for driftsbygninger på jordbrukseiendommer har en egen kode i kundelistene, og NVE leter nå opp disse, slik at alle bønder skal få støtte.

– Ja, nå har vi fått i oppdrag å se på hvordan vi skal få skille ut landbrukseiendommene fra disse kundeinformasjonssystemene, sier Langset til TV 2.

Tore  Langset, direktør for RME /Regulerungsmyndigheten for enegi i NVE/ Foto: Goran Jorganovich / TV 2
Tore Langset, direktør for RME /Regulerungsmyndigheten for enegi i NVE/ Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Men det er ikke mulig å se om landbrukseiendommen er med i husholdningsordningen som allerede er vedtatt, slik tilfellet er for ekteparet på Øvre Berger gård.

– Vi kan ikke se om det er en eller flere målere på en eiendom, opplyser Langset.

Når bøndene som falt utenfor skal sikres støtte, blir dermed resultatet at bønder som allerede har fått strømstøtte, vil få strømstøtte en eller flere ganger til gjennom den utvidede ordningen.

Det slår heldig ut for Mina og Jon Ansten.

– Det betyr at noen kan få dobbel støtte. De som har husholdninger på egen måler, vil kunne få støtte for forbruket på denne måleren, og det forbruket som er på driftsbygningen, sier Langset.

– Er det urettferdig?

– Det har ikke jeg noen synspunkt på. Det er en konsekvens av den ordningen Stortinget har vedtatt, sier direktøren.

Får strømstøtte ganger tre

For ekteparet på Øver Berg Gård er dette utslaget av regjeringens nye ordning kjærkommen.

Etter år med planlegging fikk de bygget et flunkende nytt fjøs i 2018, der de produserer 350 000 liter melk gjennom året.

Det er flere driftsbygninger og en kårbolig på gården i tillegg til våningshuset. Gårdbrukerne har god oversikt over strømforbruket.

De viser oss det ene sikringsskapet etter det andre. Ekteparet har faktisk delt forbruket på tre strømmålere - en på husholdning, og to på næring.

Og siden hver strømmåler gir støtte, gir deres tre strømmålere trippelt tilskudd fra staten.

– Jeg synes det er fint at vi kommer gunstig ut. Vi er glade for at vi får dekket noe av forbruket på alle tre målerne våre, sier Jon Ansten.

Det høyeste støttebeløpet du kan få i Viken er ifølge beregningene til nettselskapet Elvia på 3. 683 kroner i måneden på et maksforbruk på 5.000 kilowatt timer.

Men det gjelder altså ordningen som er vedtatt.

Kan få over 11.000 kroner

Ekteparet med tre målere kan i beste fall få støtten tre ganger, noe vil gi et maksimalbeløp i støtte på til sammen 11 049 kroner i måneden, mot beløpet på 3. 683 for vanlige husholdninger i Viken.

Det siste beløpet gjelder også bønder med en felles måler for alt.

Med et maksimalt forbruk på hver måler i fire måneder, vil det utløse til sammen 44 196 kroner i støtte.

For en bonde med en måler og for en vanlig husholdning i Viken vil det tilsvarende beløpet bli 14 732.

– Akkurat nå så var det jo lurt for oss å ha tre målere, men det er ikke det som skal bestemme om man får dekket ekstra strømutgifter. Det må faktisk være etter det forbruket som er, sier Jon Ansten.

Han mener denne ordningen ikke blir rettferdig.

– Mange gårdsbruk har jo et veldig stort forbruk, så de som bare har en måler får ikke dekket sine økte strømutgifter, og det er jo veldig urettferdig, sier bonden.

– Det er en av de tingene vi virkelig må se på, at det ikke blir en urettferdig ordning fordi noen har flere målere mens andre har en, sier ektefellen.

Skal komme på neste regning

Det gjenstår en jobb i NVE med å få identifisert strømmålerne som utløser støtte, og kontrollere at det ikke er i strid med EØS-reglene, opplyser NVE-direktøren.

– Men jobben er overkommelig, og vi regner med å være i mål før fakturaene for januar skal sendes ut, sier Langset.

Han understreker at det er opp til olje- og energidepartementet å avgrense støtten.

Borch sier det har vært viktig for landbruket å få dette på plass.

– Jeg er utrolig glad for at det jobbes med de siste tekniske tingene som gjør at vi kan få i gang utbetalingene raskt, sier landbruksministeren.

Landbruks- og matminister
Sandra Borch (Sp) Foto: Goran Jorganovich / TV 2
Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Er det viktigere for deg å sikre at alle bøndene kommer inn i støtteordningen til husholdningene enn at noen får dobbel støtte?

– Det aller viktigste for meg er å sikre at vi har norsk matproduksjon, og vi vet at norske bønder har hatt store kostnader tilknyttet strøm, tilknyttet gjødsel tilknyttet kraftfor og bygningsmaterialer. At vi nå klarer å levere en kompensasjon på strøm, men også på gjødsel og bygningsmaterialer allerede i februar håper jeg vil hjelpe på situasjonen, sier Borch.

Hun varsler at strømprisene også blir et tema i jordbruksforhandlingene.

Nådde taket på to målere i desember

– Her er melketanken, som melka vår er på, forteller Jon Ansten når han viser oss rundt på gården.

I desember nådde strømforbruket taket på 5.000 kWh på begge målerne for driften på Øver Berger gård, mens boligen lå på over 2.500 kWh.

Støtten ligger dermed an til å bli på over 9.000 kroner i desember.

– Vi har prøvd å spare der vi kan, men i selve melkefjøset er det veldig vanskelig å spare strøm, sier Jon Ansten.

På Øvre Berger gård har de tre strømmålere og får derfor kompensert inntil tre ganger så høyt strømforbruk som de med bare én måler. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
På Øvre Berger gård har de tre strømmålere og får derfor kompensert inntil tre ganger så høyt strømforbruk som de med bare én måler. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han understreker at det er næringsmiddel de produserer.

– Melk skal være rent og trygt, og vi må gjøre ting på en ordentlig måte, så det er vanskelig å spare her.

Så strømregningene blir mer enn dyre nok, også på denne gården i vinter.

Beregningen er gjort på bakgrunn av dagens ordning, og jo høyere del staten betaler, desto større blir forskjellen.

Relatert