Rapport: Regjeringens realfagsstrategi ga ikke bedre resultater

Det viser en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet opplyses det at strategien «Tett på realfag», innført av forrige regjering, ikke ser ut til å ha forbedret elevenes læringsresultater, motivasjon eller interesse for realfagene.

Det viser en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). De fant ingen endring i elevers prestasjoner, motivasjon eller interesse for realfag, ei heller noen endring som kan måles i bruk av utforskende arbeidsmåter og undervisning.

Satsing på «realfagskommuner» har atlså ikke gitt merkbar endring i elevenes prestasjoner, interesse eller motivasjon.

– Den forrige regjeringens store realfagstrategi har ikke gitt forventede resultater. Det er synd fordi vi vet at mange elever sliter med realfag. Samtidig har vi mange elever som trenger ekstra utfordringer og noe å strekke seg etter. Det kan virke som strategien ikke har gitt skolene handlingsrom til å skape mer variert, motiverende og tilpasset opplæring i realfagene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Relatert