HAR FÅTT NOK: Fastlege Kjersti Ulriksen, i helseministerens hjemkommune Stjørdal, summerer sammen arbeidstimene sine til 60 - 70 timer uken. Helsemessig uforsvarlig, mener legen, som meldte inn bekymring til Statsforvalteren i Trøndelag. Foto: Heidi Venæs/TV 2
HAR FÅTT NOK: Fastlege Kjersti Ulriksen, i helseministerens hjemkommune Stjørdal, summerer sammen arbeidstimene sine til 60 - 70 timer uken. Helsemessig uforsvarlig, mener legen, som meldte inn bekymring til Statsforvalteren i Trøndelag. Foto: Heidi Venæs/TV 2
Fastlegeopprør:

Småbarnsmamma står opp klokken 04.30 og må jobbe nesten 70 timer uka

Fastlege Kjersti Ulriksen setter vekkeklokken klokken 04.30 Skal hun nå alt på jobb, må hun jobbe 60 til 70 timer i uken. Nå holder det! Ulriksen og 25 kolleger starter Stjørdals-opprøret.

Legene i Stjørdal kommune finner det uforsvarlig å holde på slik lenger. Statsforvalteren i Trøndelag er varslet. Nå vil de varsle resten av helse-Norge og helseminister Ingvild Kjerkol – som forøvrig har hjemmeadresse Stjørdal.

Kjerkol og Arbeiderpartiet var kritiske til det den forrige regjeringa gjorde for å redde fastlegeordninga da de var i opposisjon. Men det de gjør nå når de er i posisjon imponerer ikke fastlege Kjersti Ulriksen på Stjørdal.

Skulle ha normalarbeidsuke

Da Ulriksen begynte i jobben for et og et halvt år siden ble hun forespeilet ei arbeidsuke på 37,5 timer, og så for seg å jobbe ekstra mye i en startfase – for å komme inn i det.

– Jeg setter på alarmen kl 04.30, og tre dager i uka begynner jeg dagen med en joggetur, jeg holde formen for å klare denne jobben. Samtidig som jeg skal være mamma til mine to barn på fem og tre og et halvt.

EARLYBIRD: Kjersti Ulriksen tvinger seg selv på løpetur tre ganger i uken, skal hun holde til jobben som fastlege må hun trene. Foto: Privat
EARLYBIRD: Kjersti Ulriksen tvinger seg selv på løpetur tre ganger i uken, skal hun holde til jobben som fastlege må hun trene. Foto: Privat

Ulriksen har for lengst kommet inn i jobben, og har for lengst innsett at dette er normalen.

OPP 04.30: Vekkerklokka hjemme hos familien Ulriksen ringer før hanen galer. Arbeidsoppgavene blir ikke gjort uten morgenarbeidet. Foto: Privat
OPP 04.30: Vekkerklokka hjemme hos familien Ulriksen ringer før hanen galer. Arbeidsoppgavene blir ikke gjort uten morgenarbeidet. Foto: Privat

– Jeg har jo pasienter på dagtid, men så må jeg hjemom for å være der for barna mine på ettermiddagen. Det blir kanskje en time mamma-tid, før jeg haster videre for å rekke kveldsøkta. En rekke blodprøve-svar må gjennomgås, det er kanskje kreftprøver som må kontrolleres, og røntgenbilder undersøkes - altså saker som ikke kan vente, mener Ulriksen.

Hun avslutter kl 21. Da er det om å gjøre å komme seg i seng.

Forverring siste to år

– Vi har sett med økende bekymring på fastlegeordninga, og opplever at det er blitt en forverring de siste to årene, sier assisterende fylkeslege Kristine Asmervik til Adresseavisen.

Avisen, som skrev om denne saken først, skriver at Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt flere bekymringsmeldinger om fastlegesituasjonen i flere kommuner.

En av bekymringsmeldingene kom altså fra Kjersti Ulriksen i Stjørdal kommune.

– Dette er ikke helsemessig forsvarlig lenger, derfor sendte jeg ei bekymringsmelding til Statsforvalteren. Jeg kan ikke ta ansvar for den medisinske sikkerheten på pasientlista mi lenger. Dette er uforsvarlig!

– Hvorfor er det blitt sånn?

– Det er en sammensatt forklaring, den består av flere deler. En ting er at vi har fått en mer våken befolkning, som leser seg opp på sin helsesituasjon, og de krever kanskje mer. Utviklinga i teknologi og medisin gjør også at det finnes flere behandlingsmuligheter. Så er det et punkt til, samhandlingsreformen ble innført og den la et ytterligere press på primærhelsetjenesten. Oppgavene er blitt mange flere.

Ulriksen vet ikke hvor lenge hun kan holde til dette, men hun vet at ektemannen må være kaptein på hjemmebane for å holde det hele flytende.

Mannen redder familielivet

– Jeg overlater til mannen min å ta seg av husarbeidet, passe barna, kjøre dem til barnehagen og hente dem. Jeg får gitt dem en klem på morgenen, og har ettermiddagstid med dem fram til 19. Da er det på'n igjen.

EKTEMANNEN KAPTEIN PÅ HJEMMEBANE: Kjersti Ulriksen erkjenner at familielivet holdes flytende ved hjelp av mannen, som tar seg av barn og matlaging. De har to unger på tre og et halvt og fem år. Foto: Jan Arne Austad/TV 2
EKTEMANNEN KAPTEIN PÅ HJEMMEBANE: Kjersti Ulriksen erkjenner at familielivet holdes flytende ved hjelp av mannen, som tar seg av barn og matlaging. De har to unger på tre og et halvt og fem år. Foto: Jan Arne Austad/TV 2

60-70 timers arbeidsuke tar på. Så hun har gjennom flere møter bedt om å få færre pasienter på lista si. I utgangspunktet har hver fastlege tusen pasienter. Nå nylig ble det strøket to hundre av lista hennes. Og da lurer hun jo på om disse i det hele tatt får en fastlege. Slik alle norske innbyggere har krav på.

NÅ MÅ DE LEVERE! Ulriksen er meget utålmodig, hun oppfattet at den nye regjeringa skulle satse på fastlegene. Det har ikke skjedd, mener hun. Foto: Heidi Venæs/TV2
NÅ MÅ DE LEVERE! Ulriksen er meget utålmodig, hun oppfattet at den nye regjeringa skulle satse på fastlegene. Det har ikke skjedd, mener hun. Foto: Heidi Venæs/TV2

I de åtte åra med Solberg-regjeringa følte Ulriksen at arbeidet med fastlegeordninga ble nedprioritert.

– Men jeg synes overhode ikke at den nye regjeringa har levert! Regjeringa Støre gjør ikke jobben sin, jeg har hørt helseminister Ingvild Kjerkol komme med mange innarbeidede fraser; men det er ikke det vi trenger.

Ulriksen peker på at landet trenger mange nye fastlege-stillinger, dessuten at basistilskuddet må økes i takt med at utgiftene til kontorhold har økt.

– Vi bak Stjørdalsopprøret sender nå et kraftig signal til Kjerkol og Støre om hvilken situasjon vi befinner oss i. Fastlegene er i knestående. Det haster!

Fastlegeopprør 2.0

Fastlegeopprøret i 2017 startet i Trøndelag. Fastlegeopprøret 2.0 starter også i Trøndelag. Assisterende fylkeslege Kristine Asmervik uttaler til Adresseavisen at stadig flere kommuner i Trøndelag rapporterer om store vansker med å rekruttere fastleger.

Kjersti Ulriksens arbeidsgiver, kommunalsjef for velferd i Stjørdal kommune, sier at de tar grep med tanke på å tilrettelegge arbeidssituasjonen ut fra arbeidsmiljøloven.

– Vi stryker 200 navn fra pasientlista til Ulriksen, og jeg kan også si at vi er sterkt bekymra for fastlegeordninga generelt, sier Trude Wikdahl. Hun understreker at det er nasjonale myndigheter som nå må ta tak i ordninga som Wikdahl mener er underfinansiert.

LIGGER HÅPLØST LANGT ETTER: Ordfører i Stjørdal, Ivar VIgdenes (Sp) mener Solberg-regjeringa kunne iverksatt tiltak mye før. Foto: Heidi Venæs/TV 2
LIGGER HÅPLØST LANGT ETTER: Ordfører i Stjørdal, Ivar VIgdenes (Sp) mener Solberg-regjeringa kunne iverksatt tiltak mye før. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Også ordføreren i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Senterpartiet) er bekymret over sitasjonen kommune-Norge er havnet i.

– Det gjelder jo ikke bare Stjørdal dette, problemet er at det mangler folk til å fylle stillingene. Vi begrenses av antallet legeutdannede, denne utfordringa er det bare nasjonale myndigheter som kan løse.

Vigdenes beskriver det som et mysterium at ikke forrige regjering gjennom åtte år klarte å etablere flere studieplasser på medisinstudiene.

– Selv om vi setter i gang nå vil det uansett ta seks år før nye leger er klare.

Bekymret

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helsedepartementet sier til TV 2 at regjeringen er veldig bekymret for situasjonen i fastlegeordningen.

– Vi har et stort problem og regjeringen er veldig bekymret.

For Støre-regjeringen er psykisk helse og fastlegeordningen pekt ut som de to viktigste områdene. Og i opposisjon fikk Solberg-regjeringen ofte kritikk når det gjaldt fastlegeordningen.

– Vi styrer på Solberg-regjeringens budsjett, men vi fikk bevilget 100 millioner kroner ekstra i tilleggsproposisjonen, forklarer Bjørkholt.

Relatert