BOLIGER: Oslo øst sett fra Ekeberg. Foto: Frode Sunde / TV 2
BOLIGER: Oslo øst sett fra Ekeberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Boligtall overrasker: – Alt annet enn normalt

Boligprisene falt med 1,3 prosent i desember, og er nå 5,2 prosent høyere enn for ett år siden.

Boligprisene sank med 1,3 prosent i desember, viser fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er dermed 5,2 prosent høyere enn for ett år siden.

Ved utgangen av 2021 var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge på 3.956.450 kroner.

– Boligprisene i Norge sank i desember, som er normalt for måneden. Antall solgte boliger er derimot alt annet enn normalt. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en desember-måned som i 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Realprisnedgang i Oslo

Boligprisveksten i Norge i 2021 endte på 5,2 prosent, men det er store forskjeller i landet.

– Blant de største byene hadde Kristiansand den største veksten gjennom året på 9 prosent. Oslo skiller seg ut i motsatt ende med en svak vekst gjennom året på 2,2 prosent. Dette innebærer at hovedstaden har hatt realprisnedgang i 2021, sier Lauridsen.

Med de mange salgene i desember fikk vi for første gang i boligprisstatistikkens historie over 100.000 solgte bruktboliger gjennom et år.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Truls Aagedal / TV 2
Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Nesten halvparten av veksten i antall transaksjoner er kommet i Agder og Rogaland. Denne regionen har i 2021 fått et løft i boligpriser og omsetning etter nesten et tiår med svak utvikling, sier Lauridsen.

– Går svært raskt

I desember ble det solgt 4.055 boliger i Norge, som er 6,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. I hele 2021 ble det solgt 102.596 boliger i Norge, som er tre prosent flere enn i 2020.

– Den store aktiviteten i boligmarkedet vedvarte frem til jul og sørget for rekordomsetning både i desember og i 2021 under ett. Veksten i antall nye boliger på markedet avtok i desember etter en sterk oppgang i november. Samlet gjennom året fikk vi også en god vekst i antall boliger lagt ut for salg, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2021, opp fra 35 dager i november. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 25 dager, og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 97 dager.

– Det går svært raskt å selge en bolig i Norge, og vi må tilbake til 2014 for å finne raskere omløpshastighet i desember, sier Lauridsen.

Størst prisvekst i Bodø

Sterkest boligprisutvikling i 2021 fikk Bodø/m Fauske med en oppgang på 13,3 prosent, etterfulgt av Kristiansand med 9 prosent og Trondheim med 8,7 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 2021 med en oppgang på 2,2 prosent, etterfulgt av Ålesund m/omegn på 3,7 prosent.

– Boligprisveksten i 2021 i Bodø skiller seg kraftig ut fra resten av landet og ligger hele 4,3 prosentpoeng foran Kristiansand. Vi venter at det i 2022 fortsatt vil være forskjeller i boligprisutviklingen i ulike deler av landet, men at prisutviklingen vil være betydelig mer moderat enn i 2021 – først og fremst på grunn av høyere renter, sier Lauridsen.

Bodø hadde den sterkeste boligprisveksten i Norge i 2021. Foto: Hanna Johre / NTB
Bodø hadde den sterkeste boligprisveksten i Norge i 2021. Foto: Hanna Johre / NTB

– Ingen krisestemning

Randi Marjamaa, leder for privatmarkedet i Nordea Norge, sier prisnedgangen i desember er i tråd med deres prognoser.

– Det er ingen krisestemning i markedet, da det er normalt at prisene faller litt i desember. Vi tror på relativt stabile boligpriser i 2022, sier Marjamaa.

Randi Marjamaa, leder for privatmarkedet i Nordea Norge Foto: Nordea
Randi Marjamaa, leder for privatmarkedet i Nordea Norge Foto: Nordea

Nordea opplever ikke at kunder sitter og venter på at prisene skal falle, men ser tvert imot en jevn strøm av søknader om finansieringsbevis. Dette fortsatte også gjennom julen.

– Med de digitale løsningene er det nå slik at folk verken ser på dato eller klokkeslett når de søker om boliglån, det er trykk 24/7. Vi kan se av loggene våre at kunder har sittet både på julaften og på nyttårsaften og søkt om lån.

Nordea mener det hittil er få tegn til at renteendringen fra Norges Bank har lagt en stor demper på boligmarkedet.

– På den annen side er kundene blitt mer bevisste og planlegger for rentehevinger, sier Marjamaa.

– Blir et godt år for førstegangskjøpere

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener det knytter seg stor spenning til utviklingen i 2022.

– Etter at svært mange nordmenn har handlet bolig, er tilbudssiden lavere enn normalt. Samtidig er befolkningsveksten lav så lenge pandemien står i veien for arbeidsinnvandring, sier Geving.

Administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving. Foto: Torstein Bøe / NTB
Administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving. Foto: Torstein Bøe / NTB

Han peker på at det går en grense for hvor ofte nordmenn har behov for å flytte, og NEF forventer derfor mer normale omsetningsvolumer i 2022.

– Det nye året forventes som vanlig å kickstarte med en viss prisvekst, men gjennom 2022 tror vi at høyere inflasjon og økte bokostnader vil bidra til en svakere prisutvikling, sier Geving, og fortsetter:

– 2021 var et svært godt år for førstegangskjøpere, som tok andeler av boligmassen. Vi forventer at 2022 blir et enda bedre år for denne gruppen ettersom prisveksten blir moderat og småinvestorene backer ut.

Relatert