Gjestad trafostasjon og høyspentledninger i Jessheim. Foto: Marius Helge Larsen / NTB
Gjestad trafostasjon og høyspentledninger i Jessheim. Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Strømstøtte på en milliard kroner til husholdninger i Oslo, Viken og Innlandet

Norges største nettselskap Elvia har nå regnet ut hva hver enkelt av deres 820.000 kunder skal få i strømstøtte for forbruket i desember. De som får mest igjen, får likevel en høy regning.

Elvia leverer strøm til private husholdninger i Innlandet, Oslo og Viken. I likhet med andre nettselskap fikk Elvia oppdraget med å beregne hva den enkelte av deres kunder skal ha i støtte i desember, januar, februar og mars.

Nå har de regnet ut hvor mye strømstøtte husstandene skal ha for den første måneden.

Fasiten viser at Elvias gjennomsnittskunde skal ha 1205 kroner i «rabatt» fra Staten på grunn av de ekstraordinære strømutgiftene i desember.

Støtten dekker en del av strømforbruket opp til 5.000 kWh i måneden. Til sammen blir strømstøtten til de 820 000 privatkunden i dette området på rundt èn milliard kroner.

Regningene på vei

Elvia sender opplysningene om hva hver enkelt kunde skal ha i rabatt videre til alle kraftselskapene de samarbeider med. Selskapene legger beløpet inn på en egen linje på fakturen, som skal betales i januar.

Beløpet kunden har krav på trekkes automatisk fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen. Kraftselskapene kommer til å sende ut sluttregningen til kundene de nærmeste dagene.

Dette er utregningene TV 2 har fått fra Elvia:

  • Forbruk på 5.000 kWh i måneden gir 3.683 kroner i støtte.
  • Forbruk på 4.400 kWh i måneden gir 3.241 kroner i støtte
  • Forbruk på 3.300 kWh i måneden gir 2.430 kroner i støtte
  • Forbruk på 2.200 kWh i måneden gir 1.620 kroner i støtte
  • Forbruk på 1.100 kWh i måneden gir 810 kroner i støtte
  • Forbruk på 550 kWh i måneden gir 405 kroner i støtte
  • Forbruk på 220 kWh i måneden gir 162 kroner i støtte

Hvor mye regningen blir på etter at strømstøtten er trukket fra, er avhengig av hvilken avtale den enkelte har med kraftselskapet om pris.

Om du har en dyr avtale og betaler 15.000 kroner for 5.000 kWh eller har en god avtale og betaler 10.000 kroner for samme forbruk, så utløser det i begge tilfeller en maksstøtte på 3.683 kroner.

– De vil fortsatt sitte igjen med en ganske stor strømregning, fastslår kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia.

Noen går i pluss

Kundene får i gjennomsnitt dekket rundt 25 prosent av kostnadene for strømforbruk og nettleie.

Staten tar i prinsippet 55 prosent av kostnadene som overstiger 70 øre kilowattimen. Det vil si at grunnlaget for beregningene er en gjennomsnittlig timepris i det enkelte kraftområdet gjennom hele måneden.

I desember er gjennomsnittsprisen for Oslo, Viken og Innlandet 177, 13 øre. Støttesatsen fra staten inkludert moms blir dermed 73,65 øre per kWh.

Selv om du skulle ha inngått en avtale med kraftselskapet som ligger under 70 øre/kWh, så får du støtte i likhet med alle andre kunder beregnet ut fra ditt private forbruk og gjennomsnittsprisen på 177,13 øre/kWh.

– De som har vært så heldige å binde prisen på en veldig lav kilowatttimepris vil få en netto strømregning, altså utbetalt penger, sier Schau.

Hyggelig

Elvia har brukt flere hundre timer til å utarbeide systemer for å regne ut hva hver enkelt kunde skal ha i strømstøtte.

– Det er jo hyggelig at det er en støtteordning da, at du får rabatt på disse kjempehøye kraftprisene som er nå, sier Schau.

Huseierne har krevd at strømkundene får støtte beregnet ut fra det de faktisk betaler, og ikke en gjennomsnittlig timepris for måneden.

Schau mener imidlertid at NVE i samarbeid med olje- og energidepartementet har kommet fram til den mest treffende ordningen for folk flest.

– Jeg tror ikke folk skal bekymre seg. Jeg tror dette blir veldig riktig, sier kommunikasjonssjefen i Elvia.

Ingenting i nord

Det er fem prisområder for strøm i landet, Øst-Norge, Sør-Vest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge og Vest-Norge.

Kundene i Midt-Norge og Nord-Norge får ingen støtte, i og med at gjennomsnittsprisen i desember ligger under 70 kWh i timen.

I Vest-Norge lå gjennomsnittsprisen på 176,69 øre i desember, noe som gir en støttesats på 73,35 øre/kWh.

I Sør-Vest-Norge var prisen 177,08 øre, som gir 73,62 øre i støttesats.

Her er detaljene fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

Relatert