FORTSETTER OPPRYDDING: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), her på sitt nye kontor i Stortinget. Foto: Guro Asdøl Midtmageli / TV 2
FORTSETTER OPPRYDDING: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), her på sitt nye kontor i Stortinget. Foto: Guro Asdøl Midtmageli / TV 2

Varsler økt kontroll: – Det handler om tillit

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) fortsetter ryddesjauen etter forgjengerne. Nå lover han økt kontroll av Stortingets register over politikernes bindinger.

TV 2 har gjennomgått Stortingets eget register over politikernes økonomiske interesser og bindinger. Registeret skal sikre at de folkevalgte ikke utnytter tilliten du og jeg har gitt dem, til egen vinning.

Totalt er det funnet 99 feil og mangler i det siste oppdaterte registeret i 2020. 22 av dem er verv som ikke er rapport inn, 74 er utdaterte verv, og 3 er verv av en annen type enn det som er oppgitt.

I august sa daværende stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til TV 2 at presidentskapet skulle vurdere behovet for mer omfattende internkontroll av registeret.

Nå følger den nye stortingspresidenten opp.

– Det er i høst sendt ut påminnelser til alle representantene om å registrere alle verv og oppdatere gammel informasjon, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til TV 2.

– Det gjennomføres også en årlig stikkprøvekontroll av representantens oppføringer i registeret. Neste slik kontroll skal skje på nyåret.

– Sikre åpenhet

Det er allerede planen at ordninger under Stortingets administrasjon skal få revisjon av en ekstern aktør, blant annet som følge av avsløringene om pendlerbolig- og etterlønnsordningen.

Hvem som skal få denne jobben avgjøres etter en anbudsrunde. Dette skal være på plass tidlig i 2022. Det økonomiske registeret kan også bli en del av denne internkontrollen.

– Vi må både sikre åpenhet og kontrollmekanismer når det kommer til økonomiske registre også. Jeg forstår at det stilles spørsmålstegn ved at det ikke er gjort nok, sier Gharahkhani og legger til:

– Jeg vil følge opp dette på nyåret. Her må det komme økt kontroll på plass. Det handler om tillit. Jeg mener det er naturlig at også dette kontrolleres av eksterne.

«Omfattende svikt»

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett, mener TV 2s gjennomgang avdekket en «omfattende svikt» i systemet.

EKSPERT: Jusprofessor Jan Frithjof Bernt mener et utvalg bør se på en utforming av systemet, etter TV 2 avdekket det han kaller en 'omfattende svikt'. Foto: Vidar Ruud / NTB
EKSPERT: Jusprofessor Jan Frithjof Bernt mener et utvalg bør se på en utforming av systemet, etter TV 2 avdekket det han kaller en "omfattende svikt". Foto: Vidar Ruud / NTB

– I lys av disse funnene bør det settes ned et utvalg som ser på utforming av dette systemet, sa jusprofessoren i august.

– Det tyder på at verken medlemmer eller presidentskap tar denne rapporteringsordningen alvorlig.

13 av 169 representanter hadde verv de ikke rapporterte inn til Stortingets eget register.

På spørsmål fra TV 2 om hvorfor de ikke hadde ført opp alle eksterne verv, svarte nesten samtlige at det skyldtes en «forglemmelse».

– En forglemmelse er en klar pliktforsømmelse. Det viser at det mangler en vesentlig bit av forståelsen for den rollen de har som tillitsvalgte for det norske folk, sa Bernt.

– De skjønner ikke hvor viktig det er at vi kan gå i et register, og se hvilke interesser de har slik at vi vet at dette er mennesker vi kan stole på. Vi vet hva de står for, hvilke interesser de har, og derfor kan vi også eventuelt stemme på dem ved neste Stortingsvalg.

Slik jobbet TV 2

  • Stortingets register for verv og økonomiske interesser skal oppdateres jevnlig, og nye opplysninger skal meldes inn av stortingsrepresentantene selv innen én måned.

  • TV 2 har gjennomgått det siste oppdaterte stortingsvervregisteret i 2020, og kryssjekket opplysningene ved hjelp av eksterne kilder som Brønnøysundregisteret, styrevervregisteret, dialog med representantene selv, og styrene og kommunene de har verv i.

  • Gjennomgangen viser at 85 av 169 av representantene hadde verv utenom forpliktelsen som stortingsrepresentant.

  • 52 av 169 hadde verv med godtgjøring, i tillegg til stortingsårslønnen på 987 997 kroner.

  • 16 av disse hadde en samlet godtgjøring for eksterne verv på over 50 000 kroner. Representantenes ledende partipolitiske verv, som partileder og parlamentarisk leder, er ikke regnet med.

  • 13 av 169 representanter hadde verv de ikke har rapportert til Stortingets eget register. 8 av disse godtgjøres.

  • Totalt er det funnet 99 feil og mangler i dette registeret, hvorav 22 er verv som ikke er rapportert inn, 74 er utdaterte verv som ikke lenger er gjeldende, og 3 er verv av annen art enn oppgitt.

Relatert