– Folk kommer til å bli skuffet over hvor lite Staten tar av strømregningene

Huseierne krever i et brev til olje- og energiminister Marte Mjøs Pedersen at strømpakken blir forbedret, slik at folk får mellom 500 til 1000 kroner mer i støtte til skyhøye strømregninger.

Regjeringspartiene og SV ble enige om en strømstøttepakke rett før jul der staten tar 55 prosent av regningen når strømprisen er over 70 øre per kilowatt time (kWh) i desember, januar, februar og mars. Ordningen skal dekke ekstraordinære høye strømpriser for forbruk opp til 5.000 kWh i måneden.

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i forbrukerorganisasjonen Huseierne, som har 250.000 boligeiere som medlemmer, sier at tiden ble for knapp før jul til å vurdere om ordningen er god nok.

– Når vi nå har sett nærmere på detaljene, ser vi at det er flere uheldige sider ved støtten, sier Meyer til TV 2.

I et brev sendt til olje- og energiministeren og medlemmene av Stortingets energi- og miljøkomitè mandag krever Huseiernes generalsekretær at svakhetene rettes opp umiddelbart.

Feilaktig inntrykk

Meyer mener det blir feil å påstå at husholdningene får dekket 55 prosent av kostnadene for forbruk av strøm med en pris høyere enn 70 øre per kWh, så lenge støtten baserer seg på gjennomsnittsprisen på strøm gjennom hele måneden i det strømdistriktet du bor.

Lav strømpris på natten, når folk bruker lite strøm, vil dermed trekke ned gjennomsnittsprisen.

Ordningen Stortinget vedtok før jul tar ikke hensyn til at strømprisen og forbruket varierer gjennom døgnet. Det betyr at ordningen ikke dekker opp for husholdningenes faktiske strømkostnader, påpeker Meyer i brevet.

– Jeg tror folk kommer til å bli overrasket og skuffet over hvor lite Staten tar av de økte utgiftene når strømregningene kommer, sier Meyer til TV 2.

Krever at statens del øker

Huseierne krever at folk må få dekket en større del av de faktiske kostnadene de har på grunn av høye strømpriser.

I brevet blir det vist til at det ikke er tatt hensyn til at de høye strømprisene også påvirker nettleien.

– Huseierne mener dette ytterligere forsterker behovet for å øke støtten staten yter ved strømpris over 70 øre pr. kWh, heter det i brevet.

Strømstøtten må økes fra vedtatte 55 prosent til 75 prosent, krever forbrukerorganisasjonen.

Endringene vil innebære en økning i den statlige støtten på mellom 500 og 1000 kroner for en gjennomsnittlig husholdning.

Utgangspunktet er i Huseiernes beregning en familie med to barn/ungdommer, som bor på 120 kvadratmeter og har et forbruk opp til 3,000 kWh i måneden.

– Jeg tror det vil bli et økt press mot regjeringen og Stortinget for å få forbedret pakken når strømregningene kommer, sier Meyer.

Han understreker at det er viktig at endringene skjer raskt slik at de trer i kraft allerede for strømregningen i januar.

Det har foreløpig ikke vært mulig å få kommentar til brevet fra olje- og energidepartementet.

SV ønsker en bedre ordning

SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken er imidlertid villig til å se nærmere på den vedtatte strømstøtten.

– Vi ønsket en større støtte, og er fornøyd med at vi fikk forbedret den, men skulle gjerne sett at den traff enda bedre de som virkelig har behov for den, sier han.

SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken. (Foto: TV 2)
SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken. (Foto: TV 2)

Haltbrekken opplyser at SV stilte spørsmål til olje- og energidepartementet om kostnadene ved å gi støtte ut fra timespris og ikke gjennomsnittlig månedspris på strøm.

Svaret var ifølge Haltbrekken at det ikke lot seg gjøre på kort tid å få til en annen ordning enn en gjennomsnittspris per time i måneden i det enkelte strømdistrikt.

– Men vil dere se om det er mulig å innfri kravet fra Huseierne likevel?

– Ja, vi ønsket en slik ordning i utgangspunktet, så vi vil se om det er mulig å få gjort noe med det for januar, februar og mars, sier Haltbrekken.

SV vil heller ikke stille seg i veien for at Statens andel blir høyere enn 55 prosent.

Relatert