GIFT, MEN ADSKILT: Etter over 60 år som gift får ikke lenger Sverre Solli (96) og Johanna Solli (90) bo sammen. Foto: Privat
GIFT, MEN ADSKILT: Etter over 60 år som gift får ikke lenger Sverre Solli (96) og Johanna Solli (90) bo sammen. Foto: Privat

Kommunen nekter ekteparet å bo sammen – mener Sverre (96) er for frisk

Ekteparet lengter etter å bo med hverandre, men kommunen sier nei. De mener Sverre Solli (96) er for frisk til å bo på sykehjemmet med kona.

I et hus på Karmøy bor Sverre Solli (96) alene. Aller helst vil han tilbringe livets siste fase sammen med kona, Johanna Solli (90).

De to har vært gift og bodd sammen i over 60 år, men i 2020 måtte Johanna flytte inn på sykehjem. Dit fikk ikke Sverre følge med.

For til tross for at 96-åringen er pleietrengende og avhengig av besøk fra hjemmehjelp flere ganger om dagen, mener kommunen at han er for frisk til å få plass på sykehjemmet der Johanna bor.

IKKE GODT NOK: Datteren til Sverre og Johanna Solli, Siv Eikemo (63), mener behandlingen av foreldrene er uverdig. Foto: Privat
IKKE GODT NOK: Datteren til Sverre og Johanna Solli, Siv Eikemo (63), mener behandlingen av foreldrene er uverdig. Foto: Privat

Datteren til ekteparet, Siv Eikemo (63), kan ikke forstå hvorfor ikke foreldrene skal få bo sammen.

– Det er bare ikke bra nok. Det er ikke greit at det er sånn i Karmøy kommune. De går inn i den siste fasen av livet, og jeg syns de skal få bo sammen den tiden. Det er det største ønsket vårt, sier Eikemo.

– Bare vondt

Sverre Solli har flere ganger søkt om sykehjemsplass, men fått avslag på søknader og klager fra både kommunen og Statsforvalteren.

– Fastlegen hans sa for et år siden at han trenger plass på sykehjem. Da vi ikke fikk fast plass, søkte vi vekselplass, og vi har søkt om korttidsopphold. Så vi har søkt om alle varianter, men fått avslag på alt, forteller datteren.

For å sørge for at faren får god omsorg rullerer derfor Eikemo og søsknene på å besøke faren hver dag, hver sin uke.

Det er imidlertid krevende for de fire barna som selv er godt voksne, og som også opplever det belastende at foreldrene ikke får bo sammen.

– Pappa er langt nede som følge av at han er alene. Å gå fra ham når han er snart 97 år og alene i det huset er bare så vondt, sier Eikemo.

– En forferdelig påkjenning

Leder for organisasjonen Hjerte for mennesker, Astri Pedersen (56), har brukt mye tid på å hjelpe andre som opplever urett. Hun har særlig hjerte for eldre mennesker, og syns saken om ekteparet Solli er opprivende.

EN PÅKJENNING: Organisasjonsleder for Hjerte for mennesker, Astri Pedersen (56), kjemper for at ekteparet skal få bo sammen. Foto: Privat
EN PÅKJENNING: Organisasjonsleder for Hjerte for mennesker, Astri Pedersen (56), kjemper for at ekteparet skal få bo sammen. Foto: Privat

– Jeg får så vondt av ekteparet, og særlig mannen som bor hjemme alene. Han trives ikke og burde fått komme på sykehjemmet med en gang, sier Pedersen.

Hun har vært i kontakt med både advokat, Pasientombudet og Statsforvalteren i håp om å bedre situasjonen for paret.

– Vi må ta ansvar for hverandre og bry oss. Hvor mye kan et menneske tåle av avslag og skuffelse? Det er en forferdelig tung påkjenning, sier hun.

Pedersen poengterer den fysiske helsemessige belastningen det er å ha det dårlig mentalt, som forverrer situasjonen ytterligere.

– Hun lengter etter ham, og han etter henne. Man blir mer mottakelig for sykdom når man er lei seg og lengter hele tiden.

Adskilt i jula

Selv ikke julen fikk Sverre og Johanna Solli tilbringe sammen. En søknad om en ukes midlertidig opphold på sykehjemmet for å få være med kona og å avlaste barna, ble hardt avslått.

Tirsdag 21. desember, da han egentlig skulle inn på sykehjemmet, fikk Sverre beskjed om at han ikke fikk innvilget midlertidig opphold. På julaften kom avslaget skriftlig.

Sverre fikk lov til å være på sykehjemmet med kona noen timer selve julaften, men ikke resten av jula.

– Det var julegaven han fikk, sier Pedersen oppgitt.

ADSKILT: Ekteparet får ikke bo sammen til vanlig, og heller ikke jula ble som de hadde håpet. Foto: Privat
ADSKILT: Ekteparet får ikke bo sammen til vanlig, og heller ikke jula ble som de hadde håpet. Foto: Privat

På kanten av lovverket

Ifølge Karmøy kommunes verdighetsgaranti for eldreomsorgen har de som mottar tjenester fra den kommunale eldreomsorgen krav på et verdig tjenestetilbud tilpasset individuelle behov.

Garantien sier også at man har rett til selvbestemmelse og å bo med ektefellen sin dersom man ønsker det.

Verdighetsgarantien er lovpålagte rettigheter, men til tross for det får ikke Sverre plass på sykehjemmet sammen med kona, slik de ønsker.

– Han vil være med kona si den siste tiden, og han trenger pleie og omsorg hele døgnet. Han trenger å være trygg, sier Siv Eikemo.

Datteren sier hun var klar over at manglende sykehjemsplasser var et problem, men at det ikke var før de selv stod i møte med eldreomsorgen at hun forstod omfanget.

– Jeg syns det er voldsomt dårlig. Jeg har hørt før at mange trenger sykehjemsplass, men det har ikke gått opp for meg hvor dårlig det er før jeg nå står i det selv.

Ingen garanti

Kommunalsjef for helse og omsorg i Karmøy kommune, Nora Olsen-Sund, sier retten til å bo med ektefellen sin kun gjelder for ektepar der begge innfrir kravene for sykehjemsplass.

Ettersom kommunen har vurdert det slik at Sverre Solli ikke har krav på sykehjemsplass, bortfaller derfor også retten hans til å bo med kona - og konas rett til å bo med ham.

– Om kriteriene er til stede, så gjør vi alt vi kan for at ektepar får bo på samme sykehjem. Det er ikke alltid to rom ledig på sykehjem, så det er ikke en garanti sånn sett, men det går som regel kort tid, sier Olsen-Sund.

RETTEN BORTFALLER: Kommunalsjef for helse og omsorg, Nora Olsen-Sund, sier man ikke har krav på å bo med ektefellen dersom kun en av partene har krav på sykehjemsplass. Foto: Karmøy Kommune
RETTEN BORTFALLER: Kommunalsjef for helse og omsorg, Nora Olsen-Sund, sier man ikke har krav på å bo med ektefellen dersom kun en av partene har krav på sykehjemsplass. Foto: Karmøy Kommune

Akkurat hvordan kommunen vurderer retten til sykehjemsplass avhenger av flere faktorer, ifølge kommunalsjefen.

At fastlegen mener en pasient trenger sykehjemsplass, er ikke nødvendigvis nok alene.

– Det er den totale informasjonen vi har som legges til grunn. Det kan inkludere opplysninger fra fastlege, men vi gjør våre egne vurderinger, sier Olsen-Sund.

Avviser høyere krav

Kommunalsjefen kan ikke uttale seg om den konkrete saken, men sier at hun har forståelse for at ektepar savner hverandre og ønsker å bo sammen.

– Samtidig er det sånn at de som innfrir kriteriene får plass. Det er stort behov for plasser på sykehjem, og vi har mange som har fått tildelt plass og står på venteliste.

Olsen-Sund avviser imidlertid at plassmangel øker kravene for hva som skal til for at en person får tilbud om plass på sykehjem.

– Vi endrer ikke kriteriene. Statsforvalteren er også inne og påser at vi ikke endrer kriteriene, og at det er faglig forsvarlig, sier Olsen-Sund.

Det er i hovedsak pasientenes funksjonsnivå som avgjør hvorvidt de skal få sykehjemsplass eller ei.

– En ting er å dekke grunnleggende behov som mat og hygiene, men hva med de eldres mentale helse? Er tilbudet verdig?

– Det som er viktig for oss er at vi behandler våre innbyggere likt. Nå er det sånn at det er gitte kriterier ut fra når vi mener de er nødt til å ha en sykehjemsplass. Det er funksjonsnivå som betyr noe, ikke alder. Men jeg har full forståelse for at det er et savn når man ikke får bo sammen.

Relatert