Utelukker tidligere lettelser til tross for synkende smitte

Restaurant- og utelivsbransjen trygler regjeringen om å oppheve skjenkestoppen. Til tross for at det kan virke som smittetoppen er nådd, avviser helseministeren at det kan komme lettelser før midten av januar.

15. desember innførte regjeringen full skjenkestopp, og restaurant- og utelivsbransjen så seg nødt til å permittere hundrevis av ansatte. Beskjeden fra regjeringen var at tiltakene ville gjelde i fire uker før de ble vurdert på nytt.

Bransjen har tryglet om at skjenkestoppen skal oppheves fra starten av januar. Med synkende smittetall de siste dagene, har noen kanskje fått opp håpet om tidligere lettelser.

Helseminister Ingvild Kjerkol heller imidlertid kaldt vann i blodet på dem som ønsker å servere alkohol til sine gjester.

Rødt nivå på videregående

De siste dagene har smitten flatet ut og til og med sunket litt, og det er tegn til at smittetoppen er nådd.

– Vi er veldig spente på de neste ukene og hvilke smittetall vi får. Smittetall er én del av det vi ser på, og vi er også veldig opptatt av helsetjenestens kapasitet. Både kommunenes evne til å gi forsvarlige helsetjenester, men også hvor mange innlagte vi har på sykehus, sier Kjerkol.

Blant tiltakene regjeringen nylig har innført for å hindre smittespredning er rødt nivå på videregående skoler. Dette til tross for faglige råd fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å gå ned til gult nivå.

– Det fremstår nok som at vi er mer uenige enn vi faktisk er. Alle smitteverntiltak må være forholdsmessig, og regjeringen har vært veldig tydelig på at vi ønsker å skjerme barn og unge. Når vi beholder rødt nivå i videregående, er det etter dialog med utdanningssektoren selv, sier Kjerkol.

Praktiske årsaker

Helseministeren forklarer at det av praktiske årsaker er vanskelig å gjennomføre gult nivå på videregående skole.

– På videregående følger elevene programfagene sine, som betyr at de skifter grupper flere ganger i løpet av en dag. Lærerne må også ha flere ulike grupper, og derfor er det krevende å gå til gult nivå, sier Kjerkol, og fortsetter:

– Vi har laget et system som ikke fungerer så godt for videregående, og det tar vi konsekvensene av når vi beholder dem på rødt nivå.

– Hva vil du si til foreldre og ungdommer som betaler prisen for dette?

– Til dem vil jeg prøve å si at det på videregående er litt annerledes enn i ungdomsskolen, hvor man har faste klasser og det går an å gjennomføre det som er tiltakene på gult nivå. Og så skal vi gjøre en ny vurdering 14. januar.

Kjerkol sier det er viktig for regjeringen å gjøre lettelser dersom det er grunnlag for det.

– Vi ønsker å skjerme barn og unge slik at de får gå på skole og ikke får hull i sitt utdanningsløp.

Utelukker tidligere lettelser

I forbindelse med at smittetallene de siste dagene har sunket, har TV 2 spurt helseministeren om det er aktuelt å oppheve skjenkestoppen tidligere enn 14. januar.

– Vi kommer til å gjøre en vurdering etter fire uker, slik som vi har sagt, sier Kjerkol.

– Betyr det at dere ikke kommer til å gjøre endringer i starten av januar?

– Vi kommer ikke til å gjøre lettelser før 14. januar. Det er viktig at vi ser effekten av de tiltakene vi har hatt. Og så er det hele tiden viktig at vi har tiltak som er forholdsmessig. Og det gjør vi en vurdering av når vi kommer til januar, sier Kjerkol.

Vi ble vant til å se tidligere helseminister Bent Høie (H) på podiet i Marmorhallen under utallige koronapressekonferanser. Nå er det Ingvild Kjerkol (Ap) som har overtatt stafettpinnen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
Vi ble vant til å se tidligere helseminister Bent Høie (H) på podiet i Marmorhallen under utallige koronapressekonferanser. Nå er det Ingvild Kjerkol (Ap) som har overtatt stafettpinnen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun understreker at det ikke er med lett hjerte regjeringen har innført tiltakene.

– Det rammer mange arbeidsplasser. Vi ønsker å gjøre lettelser hvis vi ser at vi har kontroll på smitte og antall innleggelser, og presset på helsetjenesten letter.

Nyttårsønsker

Helseministerens ønske for det nye året er at helsetjenesten skal få avlastning.

– Og så håper jeg vi alle kan leve med viruset istedenfor å måtte kjempe mot det, og klarer å unngå veldig inngripende tiltak. Det er noe regjeringen jobber for – at vi skal kunne bruke tester mer aktivt og gi mer forutsigbarhet til alle bransjer som samler, serverer og underholder folk. Og at barn og unge skal få lov til å gå på skole og leve mest mulig normalt.

Kjerkol gjentar regjeringens budskap om at veien ut av pandemien går gjennom vaksiner, og oppfordrer alle til å benytte romjulsdagene til å oppsøke vaksinetilbudet i kommunen.

– Få den tredje boosterdosen. Det er noe vi kan bidra med alle sammen. Da blir vi tryggere, og det blir lettere å gjenåpne samfunnet og leve mer normalt med viruset blant oss.

Relatert