Koronasymptomene har endret seg – dette må du være obs på nå

Britiske forskere mener at omikron gir et annet sykdomsbilde enn tidligere varianter. Fare for feiltolkning, men kanskje også en veldig god nyhet, mener FHI.

Etter snart to år med pandemi, vet vi å være på vakt når vi kjenner at vi brygger på en forkjølelse.

Særlig har feber, hoste og tap av smak- og luktesans gitt grunn til å mistenke koronasmitte.

Nå mener britiske forskere at symptomene vi lenge har regnet som de mest vanlige for covid-19, ikke lenger er blant de hyppigste som blir rapportert.

En ny studie fant at sykdomsforløpet har forandret seg med omikron, som minner mer om en helt vanlig forkjølelse.

Forskerne mener at oversikten over koronasymptomer må oppdateres i Storbritannia, slik at også de mildere symptomene blir tatt på alvor.

– Vi må endre kommunikasjonen til offentligheten raskt for å redde liv, sier professor og epidemiolog Tim Spector, som har ledet studien, til The Guardian.

OMIKRON: 23. desember var det blitt bekreftet 5240 smittetilfeller av omikron. Varianten er ventet å dominere i Norge innen kort tid. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
OMIKRON: 23. desember var det blitt bekreftet 5240 smittetilfeller av omikron. Varianten er ventet å dominere i Norge innen kort tid. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ny studie

Under pandemien har britiske forskere ved King's College London analysert koronaviruset ved hjelp av appen Zoe.

Over fire millioner personer bruker appen globalt, blant annet til å loggføre symptomer eller om de tester positivt på en koronatest.

De vanligste symptomene briter har loggført i appen nå er rennende nese, hodepine, fatigue, nysing og sår hals. Det viser studien, som er basert på data fra brukere i London, hvor omikron har blitt den dominerende varianten.

Halvparten av de som oppga at de hadde forkjølelsessymptomer, testet positivt for korona.

Det som overrasker er at bare halvparten av disse igjen oppga at de hadde de tre mest klassiske symptomene, som er feber, hoste og tap av av smak- og luktesans.

MILDERE: Flere studier peker i retning av at omikron gir mildere sykdomsforløp. Foto: Rick Bowmer
MILDERE: Flere studier peker i retning av at omikron gir mildere sykdomsforløp. Foto: Rick Bowmer

De nye symptomene

Professor Tim Spector mener at det er underkommunisert hvor lik omikronsmitten faktisk kan være en vanlig forkjølelse.

Han var derfor sjokkert når han sammenlignet funnene sine, med retningslinjene til britiske helsemyndigheter for når personer bør holde seg hjemme.

– Dataene fra Zoe viser tydelig at det de viktigste symptomene ikke lenger er hoste, feber og tap av smak og luktesans, sier han til nyhetsbyrået PA.

I stedet rapporter majoriteten at symptomene starter med sår hals, rennende nese og hodepine, ifølge studien.

– Du trenger bare å spørre en venn som har blitt smittet av omikron for å få dette bekreftet, sier han.

Analysene fikk støtte under et møte i Sage-komiteen torsdag. Forskerne mente at det var «foreløpige bevis» på at symptomene var endret med omikron, skriver The Guardian.

Kan være en gledelig nyhet

– Britene rapporterer at symptomene på omikron ligner mer på en forkjølelse enn det klassiske koronaforløpet. Det en veldig gledelig nyhet om det stemmer, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Samtidig viser han til at Storbritannia også rapporterer om sykehusinnleggelses som følge av omikronvarianten.

– Derfor er det viktig at vi får erfaring med hvordan dette sprer og utvikler seg i Norge før vi kan trekke konklusjoner her, sier han.

Dersom det viser seg at symptomene med omikron er mildere, mener Bukhom en konsekvens kan bli at færre tester seg.

– Hvis symptomene blir veldig milde, er det alltid en fare for det. Vi har hele veien anbefalt at folk tester seg selv ved milde symptomer og at de tar forholdsregler, sier han.

Dessuten kan såpass lette symptomer være lett å feiltolke.

RÅD: Smitteverndirektør Geir Bukholm mener FHI sine råd er gode nok, slik de står i dag. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2
RÅD: Smitteverndirektør Geir Bukholm mener FHI sine råd er gode nok, slik de står i dag. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Så milde kan symptomene være

Sykdommen kan debutere med veldig milde symptomer, sier Bukholm.

– Det kan være nysing, litt lett hosting, man kan føle seg litt uvel eller ha litt feber. Man kan sikkert feiltolke det som vanlig forkjølelse hvis man ikke tar symptomene på alvor, sier Bukholm.

Til forskjell fra Storbritannia, mener smitteverndirektøren at det ikke er grunn til å oppdatere den norske oversikten over symptomer.

Ettersom stadig flere fullvaksinerte ble smittet av delta, så FHI også at det var tegn til at sykdomsforløpet forandret seg.

– Vi så på infeksjonene hos personer som var vaksinert med to doser, at de kunne få ganske lette symptomer når de ble smittet med delta. Jeg mener derfor at våre råd er tråd med hva de britiske forskerne forteller, sier Bukholm.

Samtidig følger FHI nøye med på om det kommer informasjon om omikron-varianten som gir grunn til å endre rådene.

Smitter øvre luftveier

Peter Openshaw, som er professor i eksperimentell medisin, sier at det finnes tegn til at viruset angriper andre celler enn tidligere.

– Det ser ut til at viruset smitter høyere opp i luftveiene og kan derfor endre seg til å bli mer smittsom. Det henger også sammen med at den produserer mer forkjølelseslignende-symptomer, sa Openshaw til The Guardian.

Han viser til at nyere data, inkludert en studie fra Hong Kong, også fant at omikron smitter høyere opp i luftveiene enn tidligere varianter.

En nylig studie gjennomført av amerikanske CDC fant at hoste, slapphet, og rennende eller tett nese var hyppig rapportert blant omikron-smittede, men det er likevel ikke mulig å skille mellom delta- og omikronvarianten basert på dette alene.

Siden symptombildet er såpass variert som det er, og fordi eldre aldersgrupper får kraftigere symptomer enn yngre, har det vært vanskelig å skille de ulike virusvariantene fra hverandre gjennom symptomer alene. Ettersom stadig nye covid-19-symptomer har blitt rapportert, har listen etter hvert blitt veldig lang.