SKATT: Stortinget bestilte tidligere i høst en full gjennomgang av politikernes skattesaker. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
SKATT: Stortinget bestilte tidligere i høst en full gjennomgang av politikernes skattesaker. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Advokatrapport: Politikere som bor på «gutterommet», har rett på skattefri pendlerbolig

Stortinget har gjort rett, og skattemyndighetene tar feil, mener advokatfirmaet Grette.

– Stortingsrepresentanter som pendler fra foreldrehjem («gutterom»/«pikerom»), har rett på skattefri dekning av pendlerbolig fra Stortinget, dersom vilkårene for pendlerfradrag for øvrig er oppfylt. Stortinget har etter vårt syn behandlet dette riktig skattemessig, heter det i advokatfirmaets skatterevisjon som er bestilt av Stortinget.

Den ble levert onsdag.

Bakgrunnen for at Stortinget bestilte gjennomgangen, har vært en rekke avsløringer i mediene om stortingsrepresentantenes pendlerboligordning.

Blant annet måtte daværende KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad gå av etter at det ble kjent at han fikk gratis pendlerbolig mens han hadde folkeregistrert adresse hjemme hos foreldrene.

Skattemyndighetene mente Ropstad skulle ha skattet av dette godet siden han ikke hadde hatt merkostnader til bolig.


– Mot den langvarige oppfatningen til skattemyndighetene taler en rimelig forståelse av ordlyden i skattelovens pendlerregler («merkostnader»). Det er vanskelig å se hvorfor boligkostnadene på hjemstedet er relevante når man skal vurdere om stortingsrepresentanten får dekket noen merkostnader av Stortinget. For en representant som bor gratis hjemme hos sine foreldre, vil enhver kostnad til losji på arbeidsstedet være en merkostnad, påpekes det i rapporten.

– Skatteetaten er blitt kjent med rapporten fra Grette nå. Vi er i gang med å lese den og må komme tilbake med våre kommentarer senere, sier medierådgiver Erlend Fossbakken i Skatteetaten til NTB.

Ifølge rapporten har Stortinget håndtert alle ordninger for politikerne skattemessig riktig, men det påpekes at enkeltsaker må gjennomgås.

– Vi har kun tatt stilling til om en ytelse skal være skattepliktig eller skattefri. Vi har ikke tatt stilling til om representantene har hatt rett til en konkret ytelse eller ikke. Det har ikke vært vårt mandat, sier Anders Nordli i advokatfirmaet Grette.

Relatert