FHI-TALL: Minst 90 prosent av de uvaksinerte har ingen medisinske grunner for ikke å ta vaksinen, sier FHI. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
FHI-TALL: Minst 90 prosent av de uvaksinerte har ingen medisinske grunner for ikke å ta vaksinen, sier FHI. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Så mange av de uvaksinerte kunne tatt vaksinen

Uvaksinerte personer over 45 år utgjør en uforholdsmessig stor andel av covid-pasientene som trenger hjelp på sykehus. Kun de aller færreste har en medisinsk årsak til ikke å ta vaksinen. Statsministeren er likevel varsom med å legge skyld på de uvaksinerte.

I den voksne befolkningen i Norge er kun åtte prosent uvaksinert, men likevel utgjør denne gruppen over halvparten av de sykeste koronapasientene på sykehusene i Helse Sør-Øst.

Søndag, da den nye rekorden i antall innlagte pasienter ble satt, opplyste overlege Preben Aavitsland i FHI at det er cirka 110.000 nordmenn over 45 år som ikke er vaksinert.

Likevel utgjorde disse over halvparten av de innlagte med covid-19 på norske sykehus.

Til sammenligning er langt mer enn to millioner nordmenn over 45 år som har tatt vaksinen. I denne gruppen finner man de resterende prosentene av de innlagte.

Regjeringen og helsemyndighetene har en rekke ganger sagt at vaksinen er det fremste våpenet i kampen mot pandemien.

100.000 kunne tatt vaksine

TV 2 har spurt FHI om hvor mange av de 110.000 uvaksinerte personene over 45 år som har en medisinsk årsak til ikke å ta vaksinen.

– Det vet vi ikke helt sikkert. Det kan dreie seg om noen få tusen, sannsynligvis godt under 10.000, svarer overlege Preben Aavitsland.

– Hva er en typisk medisinsk årsak til ikke å ta vaksinen?

– Det finnes nesten ingen grunner til ikke å vaksinere seg. Det dreier seg om overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, noe som er svært sjeldent. Og så er vi forsiktige med å vaksinere svært skrøpelige mennesker på sykehjem med korte leveutsikter, sier overlegen.

OVERLEGE: Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse. Foto: Terje Frøyland / TV 2
OVERLEGE: Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Aavitsland sier at de ikke har et register over hvem som takker nei og hvilke grunner de har til dette.

– Vi har et register over dem som er vaksinert. Resten regnes da som uvaksinert, forklarer han.

Støre: – Jeg gjør mye

– Hvor mange av de 110.000 over 45 år kunne blitt vaksinert dersom de ønsket det, altså at man trekker fra personer som har medisinske årsaker til å la være?

– Jeg antar rundt nitti prosent av dem, sier Aavitsland.

Det betyr at rundt 100.000 av de 110.000 kunne tatt vaksinen dersom de ønsket det selv.

Onsdag formiddag holdt Statsminister Jonas Gahr Støre sin første halvårlige pressekonferanse som Norges statsminister. Der fikk han spørsmål fra flere journalister om den gruppen i befolkningen som nekter å ta vaksinen.

– Hvordan kan du se på det uten å gjøre noe?

– Jeg gjør mye med det, fordi vi har en kraftfull opptrapping av vaksinene og en veldig tydelig oppfordring til de som ikke er vaksinert om å gjøre det, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

OPPFORDRING: Statsministeren vil ikke bruke tvang, men oppfordrer sterkt til å ta vaksinen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
OPPFORDRING: Statsministeren vil ikke bruke tvang, men oppfordrer sterkt til å ta vaksinen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I en e-post til TV 2 skriver Helse- og omsorgsdepartementet at det ikke er vurdert å utarbeide lovhjemler eller forskrifter som hemmer friheten til personer som har valgt å ikke vaksinere seg.

– Rettighetene til disse menneskene, teller de mer enn rettighetene til arbeidsfolk som nå blir permittert?

– Jeg ønsker ikke å lage den motsetningen. Jeg vil si til alle de 100.000 over 45 som ikke er vaksinert: vaksiner dere, sier statsministeren.

– Ingen har skyld

Støre viser til andre land i verden som i større grad enn Norge har brukt tvang for å få folk til å vaksinere seg mot korona.

– De har lavere vaksinedekning enn oss. Frivillighetslinjen er veldig viktig for å ha den tilliten som gjør at folk kommer frem og tar vaksinen, sier statsministeren.

Likevel understreker han, i likhet med FHI, at de som ikke er vaksinert nå, bør gripe muligheten.

– Hva synes du om de som nekter å la seg vaksinere?

– Det er jo en uensartet gruppe da. Derfor blir jeg veldig varsom med å si at den gruppa har skyld, og når det begynner å komme sånne stemninger i samfunnet så skal vi være litt på vakt mot det og jeg vil ikke begi meg ut på det, sier Støre og fortsetter:

Derfor nekter Tonny å ta vaksinen

– Jeg kan ikke være klarere enn å si at de uvaksinerte bør vaksinere seg. Det vil redusere belastningen på sykehusene, det ser vi.

Aavitsland i FHI mener de fleste av de som ikke er vaksinert, kommer til å bli smittet av den nye mutasjonen.

– Omikronvarianten er så smittsom at den vil finne de fleste av dem. Det er bedre for dem å møte viruset med minst en dose innabords, sier Preben Aavitsland.

Vil gi samme helsehjelp

Frykt for en overbelastning i helsevesenet er en hovedårsak til at det nok en gang er innført svært inngripende tiltak i Norge.

Ifølge statssekretær i Hesledepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, er det ikke vurdert å utarbeidet lover eller forskrifter som hemmer friheten til personer som frivillig har valgt ikke å ta vaksinen.

– Er det vurdert å lage lovhjemler eller forskrifter som sier noe om hvordan man skal prioritere mellom en frivillig uvaksinert person og en vaksinert person som trenger intensivbehandling dersom kapasiteten er sprengt i helsevesenet?

– Nei. Alle som bor i Norge har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester, svarer Bjørkholt.

Hvorfor bruker vi ikke koronapass mer aktivt?

– Selv om mye tyder på at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, er det mer usikkert hvor stor effekt den har på smittespredning, særlig med omikron. Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt å avvente bruk av koronasertifikat.

– Dette vil vurderes løpende basert på oppdatert kunnskap. Vi ser på om det bør legges til rette for mer utstrakt bruk av koronasertifikat i Norge, som et forebyggende tiltak mot nedstengninger og videre smitteøkning. Det vil antagelig kreve en lovendring, sier statssekretæren.

Slik bruker du hurtigtesten riktig

Relatert