ANBEFALINGER: Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg har gitt en rekke anbefalinger til regjeringen. Foto: Terje Pedersen
ANBEFALINGER: Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg har gitt en rekke anbefalinger til regjeringen. Foto: Terje Pedersen

Anbefaler en rekke strenge tiltak: – Usikker på om det er tilstrekkelig

Helsedirektoratet anbefaler blant annet full nasjonal skjenkestopp til regjeringen.

Én time før regjeringen har invitert til pressekonferanse for å presentere nye tiltak, har Helsedirektoratet publisert sine anbefalinger.

I forkant av hver justering av gjeldende tiltak, får FHI og Helsedirektoratet i oppdrag fra regjeringen å lage en liste med sine anbefalinger.

I mandagens anbefaling kommer det frem at de to fagmyndighetene mener regjeringen må stramme ytterligere inn for å bremse den voldsomme smittespredningen i landet.

Nasjonal skjenkestopp

Bare i forrige uke ble det satt fire smitterekorder på rad i Norge.

Blant tiltakene som anbefales er nasjonal skjenkestopp.

– Vi legger til grunn FHIs vurdering om at skjenkestopp vurderes å ha en betydelig smitteverneffekt. Det er høy smitterisiko knyttet til arrangementer med alkoholservering, spesielt på private sammenkomster det gjestene kjenner hverandre og mingler, skriver Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet støtter FHI i at situasjonen nå er svært alvorlig.

– Helsedirektoratet er svært usikre på om de tiltakene som foreslås i denne besvarelsen er tilstrekkelig til å forsinke utbredelsen av omikron og få ned smittetallene med delta tilstrekkelig raskt. FHI har opplyst at de vil komme tilbake til dette i løpet av dagen eller morgendagen, står det i oppdraget.

– Avlys!

Når det gjelder private sammenkomster, der familie, venner og bekjente samles, kan maksimalt 20 personer samles. Unntaket er minnestunder, der inntil 50 kan samles.

Oversikt over anbefalinger

Fritidsaktiviteter

Barn og unge:

Gruppestørrelse for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge må justeres etter nivå i trafikklysmodellen i skoler.

Innendørs: grupper på 20 personer eller en klassekohort.

Avstandsanbefaling vurderes ikke som et aktuelt tiltak for barnehagebarn og barn i barneskolen. I områder med høyt smittepress kan anbefaling om å utsette/avlyse organiserte fritidsaktiviteter frem til nyttår vurderes. Lavterskeltilbud for sårbare barn og unge bør holdes åpne.

Voksne:

Innendørs: Anbefale å utsette/avlyse frem til nyttår

Utendørs for voksne (lav risiko): Redusert gruppestørrelse: 20 personer med 1 meters avstand.

Toppidrett utøves som normalt, med streng definisjon (ca 3.000 deltakere) av toppidrett.

Arrangementer tilknyttet organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper anbefales utsatt/avlyst for alle aldersgrupper.

Arrangementer

Anbefales å avlyse/utsette, men med forskriftsfestet begrensning:

Innendørs: Inntil 20 personer uten faste tilviste plasser og inntil 20 med faste, tilviste plasser (vil i stor grad føre til stenging) (FHIs alt 1)

Begravelser/bisettelser: inntil 50 personer.

Utendørs: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (FHIs alt 2)

Private sammenkomster (sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonierpå offentlig sted)

Anbefales å avlyse/utsette, men med forskriftsfestet begrensning:

Innendørs: Maksimalt 20 personer (som nå, men med unntak for minnestund – inntil 50) Utendørs: Maksimalt 50 personer

Sørge for godt smittevern ved transport til arrangementer.

Full skjenkestopp nasjonalt.

Kilde: NTB

Offentlige og private virksomheter oppfordres til å avlyse julebord, mens alle innbyggere oppfordres til å avlyse sosiale arrangementer.

Private og offentlige arbeidsplasser oppfordres til å innføre hjemmekontor i størst mulig omfang.

– De nye restriksjonene begrunnes hovedsakelig med usikkerhet knyttet til den nye Omikron-varianten og risikoen for å kritisk overbelaste helsevesenet. Den siste uken er mer enn 38 000 dansker bekreftet smittet med korona, det høyeste antallet på én uke gjennom hele pandemien, står det i dokumentet.

Strammer inn

FHI anbefaler en begrensning på grupper på 20 personer eller klassekohort. Avstandsanbefaling vurderes ikke som et aktuelt tiltak for barnehagebarn og barn i barneskolen, men i områder med smittepress kan anbefaling om å utsette eller avlyse organiserte aktiviteter vurderes frem til nyttår.

For voksne anbefales det å avlyse og utsette alle innendørs fritidsaktiviteter frem til nyttår. Utendørs anbefales det at voksne med lav risiko ved smitte holder seg til reduserte grupper på 20 med en meters avstand.

Helsemyndighetene foreslår også å stramme inn for treningssentrene.

– Forslag om at treningssentre og svømmehaller bør kunne holdes åpne med smittevernfaglig forsvarlig drift, men treningssentre og svømmehaller bør kun holdes åpent for individuell trening, skriver de.

Mer nettundervisning

Universiteter og høyskoler bør så raskt som mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning, anbefaler Helsedirektoratet.

– Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning, heter det i anbefalingen.

– Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Gult nivå

Helsedirektoratet foreslår gult nivå for barnehager og barneskoler over hele landet, og at alle barn testes før skolestart i 2022.

– For barnehager og barneskoler anbefales gult nivå nasjonalt. Innføres etter jul, men kan innføres allerede før jul for de som har mulighet. Uansett begrense arrangementer og sammenkomster på tvers i skoler og barnehager fram mot jul, heter det i anbefalingen.

Det bør vurderes rødt nivå i områder med mye smitte, og der det er omfattende kontaktreduserende tiltak i samfunnet, skriver direktoratet.

Før skolestart i 2022 bør alle barn testes, heter det videre.