STRØMMÅLER: Kilowattimene ruller fort i vinterkulda og sammen med høye strømpriser gir det folk skyhøye regninger. Nå vil bransjeforeningen Samfunnsbedriftene ha makspris. Foto: Erik Edland / TV 2
STRØMMÅLER: Kilowattimene ruller fort i vinterkulda og sammen med høye strømpriser gir det folk skyhøye regninger. Nå vil bransjeforeningen Samfunnsbedriftene ha makspris. Foto: Erik Edland / TV 2

Mener skyhøy strømpris skaper angst – krever makspris til privatpersoner

Energibransjen mener dagens strømpriser undergraver tilliten til myndighetene og ber statsråden innføre makspris for husholdningene.

– Vårt demokratiske system forutsetter at folket har tillit til myndighetene. Dagens høye og ustabile strømpriser undergraver tilliten til hele energisystemet vårt, og skaper usikkerhet og angst hos mange, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi til TV 2.

Nå har hun på vegne av medlemmene skrevet brev til statsråd Marte Mjøs Persen.

– Det er alvorlig for husstandene. I det øyeblikket folk mister tryggheten vil det også være vanskelig å få de med på omstillingen til et grønt skifte, sier direktør Cecilie Bjelland.

Samfunnsbedriftene er arbeidsgiver og interesseorganisasjon for over 160 selskap i den nasjonale strømkjeden, og halvparten av medlemmene er landets nettselskap.

VIL HA MAKSPRIS: Cecilie Bjelland er direktør hos Samfunnsbedriftene Energi. Click to add image caption Foto: Jill Johannessen
VIL HA MAKSPRIS: Cecilie Bjelland er direktør hos Samfunnsbedriftene Energi. Click to add image caption Foto: Jill Johannessen

– Våre medlemmer motiveres av sitt samfunnsansvar og ønsker på ingen måte å virke som «strømprofittører» som drar veksler på en ustabil og utfordrende høy strømpris som skaper problemer og utfordrer privatpersoner og samfunn, understreker Bjelland.

Vil ha makspris

Nå inviterer bransjen seg selv til et møte med olje- og energiministeren der de vil redegjøre for helt konkrete forslag til innføring av makspris, der «overprisen» utbetales direkte eller som en del av skattesystemet gjennom minstefradrag.

Konkret foreslår Samfunnsbedriftene at det norske folk garanteres en makspris på et normalforbruk, eksempelvis 5 000 Kwh til maks 100 øre kilowatttimen per person i en husstand.

– Noen husstander har jo flere familiemedlemmer og da vil de også bli omfattet av maksprisen ut over de vanlige 20 000 kilowatttimene som en normalhusstand bruker i året, sier Bjelland til TV 2.

– «Overpris» ut over en garantert makspris på et basisforbruk utbetales til innbyggerne, enten gjennom direktebetaling eller gjennom skattesystemet ved at minstefradraget økes, heter det i forslaget til Samfunnsbedriftene.

Olje- og energidepartementet har ingen kommentar til forslaget ut over at de skal se på brevet og komme tilbake til et svar senere, får TV 2 opplyst.

Har systemer

Bjelland mener reduksjon av merverdiavgift og eventuelle kontantutbetalinger til husstander er gode eksempler på kortsiktige tiltak.

– Men vi må tenke i et lengre perspektiv. Slike strømtopper vil komme igjen og da må vi ha et robust system som håndterer dette, sier Cecilie Bjelland.

Hun påpeker at det er gode digitale data om både strømpris og forbruk som gjør det mulig å lage enkle automatiserte systemer som kan administrere strømtoppene

– Staten tar her risikoen for ekstra høye strømpriser samtidig som modellen ikke oppfordrer til «sløsing» av strøm. Dette er etter vår oppfatning rimelig all den tid staten og det offentlige er sluttmottaker av de ekstra inntekter som høy strømpris i Norge medfører.

1400 kr

E24 skriver at strømprisene øker igjen tirsdag. Ifølge Nord Pool blir snittprisen 1,76 per Kwh i morgen i Sør-Norge mens prisen er 59 øre lavere i resten av landet. Høyeste timepris er estimert til ca 4 kroner Kwh, inklusive nettleie og avgifter.

TV 2 har bedt om tall fra Hafslund Strøm, som er Norges største strømleverandør. De viser til at gjennomsnittlig strømpris i november de siste fem årene var på ca 600 kr pr måned. I år har den steget til 2000 kr gitt et årlig forbruk på 16 000 Kwh. Det betyr at strømkostnadene har økt med 1400 kroner i november for en gjennomsnittsbruker.

Så vil den faktiske forskjellen for hver enkelt variere ut fra forbruk, hvor i landet man bor, og hva man betaler i nettleie.

Også i Fjordkraft regner de med en dobling av strømregningen i november sammenlignet med 2019. I forhold til i fjor regner de med en tredobling, men da var prisene på strøm svært lave.

TV 2 har fått følgende utregning fra Fjordkraft på strømregningen i november, der de har beregner et forbruk på 16 000 Kwh i året på Østlandet.

2021: 2200 kr inkl. mva. Nettleie kommer i tillegg

2020: 215 kr inkl. mva. Nettleie kommer i tillegg

2019: 1000 kr inkl. mva. Nettleie kommer i tillegg

Nettleie varierer, men vil i dette eksempelet utgjøre rundt 900 til 1000 kroner.

Fjordkraft gir kundene mulighet til selv å utsette betalingen i to eller fire uker i Fjordkraft-appen. De har merket stor pågang fra kundene de siste dagene.

Og produktdirektør Trygve Oma i Fjordkraft sier til TV 2 at de forventer at prisene vil fortsette å være høye.

- Vi regner med fortsatt høye strømpriser, men hvis det blir mildvær inn mot jul kan prisene falle, sier han.

Relatert