STRØM: En professor på BI tar til orde for nødhjelp til strømkunder. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
STRØM: En professor på BI tar til orde for nødhjelp til strømkunder. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
BI-professor advarer:

– Høye strømpriser kan skape forakt for det grønne skiftet

– Få raskt på plass nødhjelp, sier BI-professor. Han ber myndighetene også sikre tiltak som gjør nordmenn mer selvforsynt med kraft.

– Det er ekstra viktig at politikerne klarer å håndtere utviklingen en nå ser i kraftmarkedet, ellers risikerer man at folk får det grønne skiftet i halsen, sier BI-professor Atle Midttun.

Kraftprisen har skutt i været de siste dagene. Dyr strøm i Europa, blant annet drevet opp av høye gasspriser, fører også til dyr strøm i Norge. Årsaken er at Norge nå er enda sterkere «koblet» til Europa.

«Grønt og grådig»

BI-professoren mener at det nå må tas ytterligere grep for å sørge for at de som rammes hardest av prisøkningen, får hjelp.

GRØNT OG GRÅDIG: BI-professor Atle Midttun advarer om konsekvensene ved vedvarende høye strømpriser. Foto: BI
GRØNT OG GRÅDIG: BI-professor Atle Midttun advarer om konsekvensene ved vedvarende høye strømpriser. Foto: BI

– En må få på plass nødløsninger for de som er verst stilt. De bør få en raskest mulig kompensasjon som oppveier merkostnader sett i forhold til normalpris for strøm. Det bør være en tilskuddsordning som er definert etter sosiale kriterier, sier Midttun.

Prisøkningen fører til at kraftprodusentene, eid av norske kommuner og Statkraft, i dag får bedre betalt for varen de selger. Samtidig øker også velferdsstatens skatte- og avgiftsinntekter kraftig.

Paradokset vil noen si, er at de som sliter mest økonomisk, er de det svir mest for.

– En alvorlig side ved dette er at klimaomstilling kan bli assosiert med grønt og grådig, advarer Midttun.

REKORDHØYE STRØMPRISER: – En må få på plass nødløsninger for de som er verst stilt, sier BI-professor Atle Midttun. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix
REKORDHØYE STRØMPRISER: – En må få på plass nødløsninger for de som er verst stilt, sier BI-professor Atle Midttun. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– Strøm viktigere enn bensin

Midttun trekker en parallell til oljeøkonomien, hvor Norge alltid har akseptert den internasjonale markedsøkonomien.

– Norge har aldri vurdert å selge olje til lavpris til norske petroleums kunder, slik at bilkostnadene for de som kjører på fossilt, blir rimeligere.

– Men strøm er kanskje enda mer livsviktig enn bensin på bilen?

– Ja, og vi bør ikke akseptere priser rett i taket i den forstand at vi ikke kan gjøre noe med det, sier Midttun, og fortsetter:

– Løsningen her er kanskje å ha markedsøkonomi, men med kompensasjonsmekanismer som skal sikre folk mot urimelig høye priser.

DYRT Å DUSJE: En varm dusj kan fort koste mer enn tyve kroner med når prisen per kilowattime totalt er over fire kroner. Foto: Erik Edland / TV 2
DYRT Å DUSJE: En varm dusj kan fort koste mer enn tyve kroner med når prisen per kilowattime totalt er over fire kroner. Foto: Erik Edland / TV 2

Midttun ser for seg at en slik løsning bør ha to komponenter.

– Den ene er nødhjelp til de som er i skvis, en økning i støtte på sosialt grunnlag, som redder dem fra å fryse under overprisingen av strøm i markedet.

– Den andre løsningen, for de fleste av oss som klarer å ta kostnadene uten å knekke ryggen økonomisk, ligger i å øke støtten til omstilling for å komme ut av denne strømpris-klemma, fortsetter han.

– Mer solceller og vindmøller

– Vi trenger energieffektivisering med langt bedre støtteordninger enn i dag, sier Midttun.

Han mener at myndighetene bør øke støtte til såkalt «desentralisert kraft» og staten må stimulere til at folk i større grad finner egne løsninger ved siden av det «tradisjonelle» kraftsystemet de fleste av oss benytter i dag.

– Økt bruk av solcellepanel på blokker og hus, og vindmøller og småkraftverk på landsbygda.

Det er flere fordeler ved at man gjør seg mindre avhengig av de tradisjonelle kraftprodusentene.

GOD PRIS FOR VANNET: Atle Midttun mener at myndighetene bør øke støtte til «desentralisert kraft», som eksempelvis solcellepaneler og småkraftverk. Foto: Elias Engevik
GOD PRIS FOR VANNET: Atle Midttun mener at myndighetene bør øke støtte til «desentralisert kraft», som eksempelvis solcellepaneler og småkraftverk. Foto: Elias Engevik

Kan komme i vanry

– Ved at flere av konsumentene blir grønne selvforsynte kraftprodusenter, kan vi lette på strømkostnadene og samtidig øke klimatilpasningen i det norske samfunnet, sier Midttun.

Blir vi mer krafteffektive og selvforsynte, kan vi også eksportere mer kraft, avslutter Midttun.

– Konsekvensene som vi ser her og velferdssidene ved det grønne skiftet, kan ikke neglisjeres. Finne vi ikke løsninger på prisklemma for folk flest i Norge og Europa, kan klima-omstilling av energisystemet komme i vanry, spår professoren.

Midttun mener mye av prisøkningen på strøm er resultat av markedsmakt hos olje- og gasskarteller, men at også de økte CO2 prisene må ta litt av skylden.

Relatert